Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням субєктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

Міністерство економіки України Наказ від 30.06.2021 №155-21
Реквізити

Видавник: Міністерство економіки України

Тип Наказ

Дата 30.06.2021

Номер 155-21

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.06.2021 N 155-21
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2021 р.
за N 1165/36787
Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Відповідно до статей 17, 18 Закону України "Про ціни і ціноутворення", статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу четвертого підпункту 3 пункту 3 та пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року N 124), пункту 1 та підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 667, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26 серпня 2020 року N 1637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2020 року за N 893/35176, що додаються.
2. Директорату цінової політики та розвитку реального сектору економіки у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов'язків.
Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки УкраїниОлексій ЛЮБЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики УкраїниМарина ЛАЗЕБНА
Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачівВладислава МАГАЛЕЦЬКА
Перший заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниДмитро МАКОВСЬКИЙ
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуаційМикола ЧЕЧОТКІН
Міністр внутрішніх справ УкраїниАрсен АВАКОВ
Міністр енергетики УкраїниГерман ГАЛУЩЕНКО
Міністр культури та інформаційної політики УкраїниОлександр ТКАЧЕНКО
Міністр розвитку громад та територій УкраїниОлексій ЧЕРНИШОВ
В. о. Міністра фінансів УкраїниДенис УЛЮТІН
Міністр інфраструктури УкраїниОлександр КУБРАКОВ
Перший заступник Міністра охорони здоров'я УкраїниІрина САДОВ'ЯК
Міністр освіти і науки УкраїниСергій ШКАРЛЕТ
Т. в. о. Голови НКРЕКПР. КАЙДАШ
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизаціїО. ЖИВОТОВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
30 червня 2021 року N 155-21
ЗМІНИ
до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
1. У Переліку питань щодо проведення перевірки:
1) підпункт 1.1.11 пункту 1.1 викласти в такій редакції:-
"1.1.11встановлення та застосування ціни на природний газ суб'єктами ринку природного газувисокий, середній, незначний пункти 3, 13 Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою КМУ від 19.10.2018 N 867
***; постанова КМУ від 03.04.2019 N 293
; пункти 411, 412 постанови КМУ від 09.12.2020 N 1236
***";
2) у пункті 1.5:
підпункти 1.5.1, 1.5.5, 1.5.7 та 1.5.9 викласти в такій редакції:-
"1.5.1встановлення та застосування тарифів на транспортування (переміщення) аміаку магістральними трубопроводамивисокий, середній, незначний абзац перший частини першої статті 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення"
; абзац другий частини першої статті 4 та частина перша статті 5 Закону України "Про природні монополії"
; пункт 92 додатка до постанови КМУ від 25.12.96 N 1548
; постанова КМУ від 06.12.93 N 992
; постанова НКРЕКП від 18.06.2015 N 1786; наказ Мінекономіки від 23.11.2020 N 2422
1.5.5встановлення та застосування вартості платних освітніх послуг закладів та установ системи освіти державної та комунальної форми власності стаття 73 Закону України "Про вищу освіту"
; частини п'ята та шоста статті 79 Закону України "Про освіту"
; стаття 73 Закону України "Про фахову передвищу освіту"
; стаття 51 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
; частина п'ята статті 37 Закону України "Про дошкільну освіту"
; стаття 28 Закону України "Про позашкільну освіту"
; розділ 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 N 796
; постанова КМУ від 03.03.2020 N 191
; розділ 2 Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міносвіти, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 N 736/902/758
1.5.7встановлення та застосування тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров'я, крім закладів охорони здоров'я МВС та ДСНС, окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, учасників пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів абзац п'ятий пункту 12 додатка до постанови КМУ від 25.12.96 N 1548
; постанова КМУ від 17.09.96 N 1138
1.5.9встановлення та застосування граничних цін, граничних нормативів рентабельності на технічні та інші засоби реабілітації (в тому числі протезно-ортопедичні вироби та крісла колісні, на які поширюється дія технічного регламенту щодо медичних виробів) пункт 9 додатка до постанови КМУ від 25.12.96 N 1548
; пункти 1 - 3 наказу Мінсоцполітики від 30.08.2016 N 950; наказ Мінсоцполітики від 06.08.2019 N 1208";
після підпункту 1.5.29 доповнити підпунктом 1.5.30 такого змісту:-
"1.5.30встановлення та застосування ціни на дизельне паливо та бензини автомобільні суб'єктами ринку нафтопродуктіввисокий, середній, незначний пункт 414 постанови КМУ від 09.12.2020 N 1236
***";
3) виноску "***" викласти в такій редакції:
"___________
*** Здійснення перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін охоплюють період дії вищезазначених нормативно-правових актів або їх окремих положень, які наразі втратили чинність та/або строк дії яких закінчився.".
2. У Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки:
1) у пункті 4:
підпункт 4.10 викласти в такій редакції:
"4.10Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" ( постанова КМУ від 19.10.2018 N 867
)*
19 жовтня 2018 р. N 867";
після підпункту 4.13 доповнити підпунктом 4.14 такого змісту:
"4.14Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" ( постанова КМУ від 09.12.2020 N 1236
)*
09 грудня 2020 р. N 1236";
У зв'язку з цим підпункти 4.14 - 4.27 вважати відповідно підпунктами 4.15 - 4.28;
2) у пункті 8:
після підпункту 8.36 доповнити підпунктом 8.37 такого змісту:
"8.37Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання запровадження індикативної собівартості" ( постанова КМУ від 03.03.2020 N 191
)
03 березня 2020 р. N 191";
У зв'язку з цим підпункти 8.37 - 8.54 вважати відповідно підпунктами 8.38 - 8.55;
підпункт 8.55 викласти в такій редакції:
"8.55Наказ Міністерства соціальної політики України "Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" (наказ Мінсоцполітики від 06.08.2019 N 1208)06 серпня 2019 р. N 120829 серпня 2019 р. N 1003/33974";
після підпункту 8.55 доповнити підпунктом 8.56 такого змісту:
"8.56Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про встановлення тарифів на транспортування (переміщення) аміаку магістральними трубопроводами України, що поставляється споживачам України" (наказ Мінекономіки від 23.11.2020 N 2422)23 листопада 2020 р. N 242230 листопада 2020 р. N 1194/35477";
3) виноску "*" викласти в такій редакції:
"___________
* Здійснення перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін охоплюють період дії вищезазначених нормативно-правових актів або їх окремих положень, які наразі втратили чинність та/або строк дії яких закінчився.".
Директор директорату цінової політики та розвитку реального сектору економікиРоман КРОПИВНИЦЬКИЙ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.06.2021 N 155-21
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2021 р.
за N 1165/36787
Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Відповідно до статей 17, 18 Закону України "Про ціни і ціноутворення", статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу четвертого підпункту 3 пункту 3 та пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року N 124), пункту 1 та підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 667, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26 серпня 2020 року N 1637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2020 року за N 893/35176, що додаються.
2. Директорату цінової політики та розвитку реального сектору економіки у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!