Про затвердження Змін до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації

Міністерство фінансів України Наказ від 13.08.2021 №464
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 13.08.2021

Номер 464

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.08.2021 N 464
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2021 р.
за N 1159/36781
Про затвердження Змін до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації
З метою забезпечення ефективної організації роботи структурних підрозділів органів Державної податкової служби України під час приймання та реєстрації запитів на отримання публічної інформації, підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації, надсилання вихідних документів належним розпорядникам інформації відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2020 року N 405, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за N 717/35000, що додаються.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника Міністра Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України.
В. о. МіністраДенис УЛЮТІН
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниЄвген ОЛЕЙНІКОВ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниЛюдмила ДЕНІСОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 серпня 2021 року N 464
Зміни до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації
1. У розділі II "Складання, подання, реєстрація та опрацювання запитів на інформацію":
1) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Запити на інформацію, які надійшли до органу ДПС електронною поштою на визначену електронну адресу, в усній формі особисто від запитувача, факсом у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, приймає і розглядає Суб'єкт реєстрації та координації.
Запити на інформацію, які надійшли до органу ДПС поштою або на загальну електронну поштову скриньку органів ДПС, приймає структурний підрозділ, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архівного підрозділу (крім звернень громадян, запитів на інформацію) (далі - служба діловодства), а ті, які надійшли електронною поштою на електронну адресу, визначену для подання звернень громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян", приймає структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДПС, на яку покладено функціональні обов'язки щодо реєстрації звернень громадян (далі - Суб'єкт реєстрації звернень громадян), та у день їх надходження передає Суб'єкту реєстрації та координації.";
2) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:
"Після реєстрації на документ шляхом друку наноситься його штрих-код або QR-код, присвоєний СЕД.";
3) абзаци другий - четвертий пункту 16 викласти в такій редакції:
"документ, що надійшов електронною поштою, засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ) без наявності підпису або факсом, засобами телефонного зв'язку, - Суб'єктом реєстрації та координації у відповідній картотеці в СЕД;
документ, що надійшов за наявності підпису поштою, електронною поштою, засобами СЕВ від юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичних осіб, - службою діловодства у відповідній картотеці в СЕД;
документ, що надійшов за наявності підпису поштою або особисто від фізичної особи, - Суб'єктом реєстрації звернень громадян у відповідній картотеці в СЕД.".
2. У розділі III "Підготовка, надання відповідей на запити на інформацію та строк розгляду запитів на інформацію":
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу відповідного органу ДПС, який не володіє запитуваною інформацією, передача такого запиту до структурного підрозділу, який володіє зазначеною інформацією, здійснюється в одноденний строк з дня його отримання через Суб'єкта реєстрації та координації, який вносить відповідні зміни до реєстраційно-моніторингової картки в СЕД та готує проект резолюції в порядку, визначеному пунктами 11, 18, 19 розділу II цього Порядку на підставі листа або усного повідомлення, в яких обов'язково зазначається структурний підрозділ, що володіє запитуваною інформацією, або згоди керівника структурного підрозділу органу ДПС, який приймає до опрацювання запит на інформацію як головний виконавець.";
2) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі якщо порушене у запиті на інформацію питання стосується посадової особи, визначеної головним виконавцем запиту на інформацію, такі листи-відповіді за результатами розгляду запиту підписуються керівництвом органу ДПС відповідно до розподілу обов'язків.".
3. У розділі IV "Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів":
1) в абзаці першому пункту 1:
слова ", крім суб'єктів владних повноважень," виключити;
після слова "інформації" доповнити словами: ", а також належним розпорядникам інформації відповідно до статті 22 Закону засобами СЕВ та/або поштового зв'язку";
2) у пункті 2 після слів "засобами електронної пошти" доповнити словами ", а також за допомогою СЕВ";
3) в абзаці другому пункту 7 слово "лівому" замінити словом "правому".
4. У назві розділу IV "Забезпечення доступу до публічної інформації" цифру "IV" замінити цифрою "V".
У зв'язку з цим розділи V, VI вважати розділами VI, VII відповідно.
5. У тексті Порядку слова "запитувачам інформації" виключити.
Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботиЮрій КОНЮШЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.08.2021 N 464
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2021 р.
за N 1159/36781
Про затвердження Змін до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації
З метою забезпечення ефективної організації роботи структурних підрозділів органів Державної податкової служби України під час приймання та реєстрації запитів на отримання публічної інформації, підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації, надсилання вихідних документів належним розпорядникам інформації відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2020 року N 405, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за N 717/35000, що додаються.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника Міністра Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України.
В. о. МіністраДенис УЛЮТІН
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниЄвген ОЛЕЙНІКОВ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людиниЛюдмила ДЕНІСОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!