Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Наказ, Форма типового документа, Перелік, Методика від 25.09.2020 №192
Реквізити

Видавник: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Тип Наказ, Форма типового документа, Перелік, Методика

Дата 25.09.2020

Номер 192

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2020 № 192
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2020 р.
за № 1131/35414
Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України
Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство у справах ветеранів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1175 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 276), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України, що додається.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства у справах ветеранів України забезпечувати й заохочувати реалізацію прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ілляшенка О.В.
МіністрС. Бессараб
ПОГОДЖЕНО:

Голова Всеукраїнської громадської організації
"Ветеранське братство"

Голова Президії Ради Всеукраїнської
організації інвалідів війни, Збройних сил
та учасників бойових дій

Генеральний Секретар Громадської спілки
"Всеукраїнське громадське об’єднання
"Національна Асамблея людей з інвалідністю України"

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Міністр соціальної політики України

Голова Ради Всеукраїнської спілки ветеранів війни

Голова Правління Громадської організації
"Українська асоціація інвалідів АТО"

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Уповноважений Президента України з прав
людей з інвалідністюД.О. ШатровськийО. МаматовВ. НазаренкоР. Іллічов


Г. Осовий

М. Лазебна

В.В. Попович


С.М. Тріскач

Т. Баранцова


В.М. Сушкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах
ветеранів України
25 вересня 2020 року № 192
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2020 р.
за № 1131/35414
МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України
I. Загальні положення
1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб.
2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах Мінветеранів (далі - структурні підрозділи Мінветеранів).
II. Організація та проведення оцінювання
1. Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів Мінветеранів шляхом надання письмових відповідей на запитання, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". У разі відсутності керівників структурних підрозділів Мінветеранів з поважних причин оцінювання здійснюють їхні заступники або особи, на яких покладено виконання таких обов’язків у встановленому порядку.
2. Керівники структурних підрозділів Мінветеранів позначають символом "+" варіант відповіді, який відповідає стану дотримання вимоги із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурному підрозділі.
За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за відповідь "інше" - 2 бали.
3. Перелік запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Мінветеранів, наведений у додатку до цієї Методики, складається із 9 позицій.
4. Керівники структурних підрозділів Мінветеранів щороку до 15 січня подають Директорату стратегічного планування, європейської інтеграції та забезпечення взаємодії з органами державної влади заповнені відповіді на запитання № 1.
Крім цього, начальник Управління з питань персоналу відповідає на запитання № 2, № 4 і № 6;
начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер - на запитання № 3;
начальник Відділу адміністративно-господарського забезпечення та закупівель - на запитання № 5, № 8 і № 9;
генеральний директор Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - на запитання № 7.
5. Директорат стратегічного планування, європейської інтеграції та забезпечення взаємодії з органами державної влади до 15 лютого узагальнює результати оцінювання та визначає кожному структурному підрозділу Мінветеранів загальну оцінку, а також забезпечує оприлюднення результатів оцінювання роботи Мінветеранів щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю за відповідний рік на офіційному веб-сайті Мінветеранів.
6. Якщо за результатами оцінювання структурного підрозділу Мінветеранів загальна оцінка за одне питання становить більше ніж 2 бали, зокрема:
в Управлінні з питань персоналу - більше ніж 7 балів;
в Управлінні бухгалтерського обліку та звітності - більше ніж 3 бали;
у Відділі адміністративно-господарського забезпечення та закупівель - більше ніж 6 балів;
у Директораті цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - більше ніж 3 бали;
то структурний підрозділ вважається таким, в якому права осіб з інвалідністю забезпечуються не повною мірою.
7. Якщо за результатами оцінювання усіх структурних підрозділів Мінветеранів загальна оцінка становить більше ніж 91 бал, Мінветеранів вважається таким, в якому права осіб з інвалідністю забезпечуються не повною мірою.
8. Керівники структурних підрозділів Мінветеранів або їхні заступники, або особи, на яких покладено виконання таких обов’язків у встановленому порядку, які беруть участь в оцінюванні, персонально відповідають за достовірність даних, що ними зазначаються.
9. Директорат стратегічного планування, європейської інтеграції та забезпечення Мінветеранів щороку до 20 лютого подає заступнику Міністра, згідно з розподілом обов’язків, результати оцінювання структурних підрозділів Мінветеранів щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.
Державний секретарЛ. Дараган
Додаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб
з інвалідністю в Міністерстві
у справах ветеранів України
(пункт 3 розділу ІІ)
ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України
1. Чи дотримано структурним підрозділом Мінветеранів вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), щодо необхідності погодження розроблених Мінветеранів проєктів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю відповідно до статутної діяльності?
Так
Ні
Інше (заповнюється у разі, якщо проєкти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялися)
_______________________________________________________________________________
2. Чи виконуються в Мінветеранів вимоги частини третьої статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон) щодо недопущення:
2.1 звільнення осіб з інвалідністю за ініціативою роботодавця з мотивів інвалідності?
Так
Ні
2.2 відмови в укладанні трудового договору з мотивів інвалідності?
Так
Ні
2.3 відмови в просуванні по службі або переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності?
Так
Ні
3. Чи подає Мінветеранів звіт Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?
Так
Ні
4. Чи виконується у Мінветеранів норматив робочих місць щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до частини першої статті 19 Закону)?
Так
Ні
5. Чи створені у структурних підрозділах Мінветеранів безпечні та не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю(відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?
Так
Ні
6. Чи дотримано структурним підрозділом Мінветеранів вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?
Так
Ні
7. Чи виконуються в Мінветеранів Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, наведені в додатку до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?
Так
Ні
8. Чи створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до адміністративної будівлі Мінветеранів(відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?
Так
Ні
9. Чи виділено біля будівлі, де розміщується Мінветеранів, місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи виділених майданчиках(відповідно до вимог частини шостої статті 30 Закону)?
Так
Ні
Інше (заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких місць паркування транспортних засобів)
_______________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2020 № 192
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2020 р.
за № 1131/35414
Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві у справах ветеранів України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!