Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади

Державний комітет звязку та інформатизації України Порядок, Наказ від 25.11.2002 №327/225
Реквізити

Видавник: Державний комітет звязку та інформатизації України

Тип Порядок, Наказ

Дата 25.11.2002

Номер 327/225

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 327/225 від 25.11.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1021/7309
Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади
На виконання пунктів 2 та 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади"
НАКАЗУЄМО:
Затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади (додаються).
Голова Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України І.ЧижГолова Державного комітетузв'язку та інформатизації України М.Гончар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України,
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
25.11.2002 N 327/225
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1021/7309
ПОРЯДОК
інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади (далі - Єдиний веб-портал). Здійснення інформаційного наповнення має на меті інтеграцію до Єдиного веб-порталу веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів виконавчої влади.
1.2. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу здійснюється на засадах уніфікації технічного, технологічного, інформаційного та організаційного забезпечення функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади з урахуванням рівня розвитку інформаційної інфраструктури і технологічних можливостей кожного із зазначених органів.
1.3. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади - центральна частина електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка призначена для інтеграції веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів виконавчої влади та надання послуг громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет;
веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет;
веб-портал - веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та послуг.
2. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади
2.1. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади здійснюється шляхом:
представлення органами виконавчої влади на власних веб-сайтах інформації з наступною її інтеграцією до Єдиного веб-порталу програмно-технічними засобами Єдиного веб-порталу;
безпосереднього подання органами виконавчої влади інформації до Єдиного веб-порталу.
2.2. Склад інформації, яка представляється органами виконавчої влади на власних веб-сайтах, її структура та оформлення визначаються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", цим Порядком та Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади.
2.3. Безпосереднє подання органами виконавчої влади інформації для розміщення на Єдиному веб-порталі здійснюється електронною поштою на адресу [email protected]
Склад та періодичність подання цієї інформації наведено у додатку 1.
2.4. Керівники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначають особу, відповідальну за оперативність і своєчасність надання інформації до Єдиного веб-порталу.
2.5. Звернення до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо визначення способу надання інформації до Єдиного веб-порталу, надання чи отримання додаткової інформації, консультації, упровадження нових технологічних ідей, виникнення пропозицій тощо подаються у формі листа з викладенням проблеми чи питання і дублюються електронним листом на електронну адресу (e-mail: [email protected]) з метою більш швидкого реагування на проблеми.
3. Способи надання інформації органами виконавчої влади до Єдиного веб-порталу
3.1. Надання інформації органами виконавчої влади до Єдиного веб-порталу здійснюється такими способами:
електронною поштою;
в інтерактивному режимі на основі HTML-форм;
автоматично, при розміщенні інформації на веб-сайті.
3.2. Спосіб надання інформації визначається органом виконавчої влади відповідно до наявних технічних можливостей та специфіки інформаційної інфраструктури цього органу.
3.3. Перелік технічного та програмного забезпечення, необхідного для надання інформації до Єдиного веб-порталу, наведено в додатку 2.
3.4. Надання інформації у вигляді таблиць, баз даних, даних для геоінформаційних систем, інших матеріалів нестандартизованих форматів здійснюється в узгоджених відповідно до п.2.5 цього Порядку формах.
4. Вимоги до матеріалів, які надаються електронною поштою
4.1. Текстові матеріали подаються у форматі Word і можуть містити текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами Word. Документи не можуть містити блоків, що були сформовані іншими програмами.
4.2. Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів Excel, форматах *.CSV, *.MDB і можуть містити текст, графічні зображення, сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити блоки, що були сформовані іншими програмами.
4.3. Типи текстових файлів - *.DOC, *.RTF, *.TXT (Windows з форматуванням).
4.4. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.
4.5. Графічні зображення подаються в електронному вигляді окремим файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм, для "презентаційних" матеріалів *.TIF (PC) некомпресований 300 або більше пікселів на дюйм.
4.6. Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних форматах - *.WMF, *.CDR, *.AI, схеми - *.VSD.
4.7. Формат електронного листа (E-Mail) - plain text у кодуваннях Windows-1251 (Cyr) або KOI8-U без використання Unicode.
4.8. Назви файлів наводяться латинськими літерами.
4.9. Типові позначення в іменах файлів, які надсилаються електронною поштою:
anons
analiz
apel
Bio
blank
budget
contact
dovidn

euro
info
instr
interv
job
kerivn
kom
nak
news
org

photo
polozh
prog
project

rel
stat
tender
zakon
Анонс
Аналітика
Апеляції
Біографії
Бланки, шаблони, зразки
Виконання бюджету
Контактна інформація
Довідники органу влади (підрозділи, координати,
контактні особи)
Інформація, яка стосується євроінтеграції
Інформаційні ресурси
Інструкції
Інтерв'ю, промови, виступи
Вакансії
Керівництво - склад, зміни
Коментарі
Накази
Новини
Організації, що підпорядковані органу влади,
структурні підрозділи
Фотоматеріали
Положення
Цільові програми
Проекти нових законопроектів, державних програм,
зміни та доповнення до існуючих
Прес-релізи
Статистична інформація
Відомості про проведення закупівель
Закони та підзаконні акти
4.10. Назви міністерств та інших центральних органів влади позначаються латинськими абревіатурами, регіональних органів влади - вказівкою на регіон + суфікс ODA для обласних держадмінстрацій та RDA для районних держадмінстрацій. У районних при цьому вказується область перед районом.
Після назви організації та виду документа вказується опис теми документа.
Тобто назва файлу: Lviv_DrogRDA_rel_polish_invest_230902.rtf означає: прес-реліз Дрогобицької райдержадміністрації Львівської області про польські інвестиції від 23.09.2002.
Начальник відділувпровадження новихінформаційних технологій П.В.Дрозд
Додаток 1
до пункту 2.3 Порядку
інформаційного наповнення
та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади
СКЛАД ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
подання інформації для розміщення на Єдиному веб-порталі
Тип інформаціїПеріодичність
подання
Терміни
Офіційна хроніка та
новини
Щодня
Анонси зустрічей і
візитів (міжнародних і
місцевих) на урядовому
рівні та їх
результатів, анонси
акцій та інших подій
Відразу після
підготовки
Не пізніше ніж за 2 дні,
у надзвичайних випадках -
не пізніше ніж за 1
годину до початку події
Прес-релізиВідразу після
підготовки
Не пізніше ніж через добу
після події, якій
присвячено прес-реліз
Офіційні повідомлення і
заяви
Відразу після
підготовки
Не пізніше доби з моменту
оприлюднення заяви
Інтерв'ю і виступи
керівників
Відразу після
підготовки
Не пізніше 3 днів після
інтерв'ю
Статистичні та
аналітичні матеріали
У визначені
для
відповідних
матеріалів
терміни
Додаток 2
до пункту 3.3 Порядку
інформаційного наповнення
та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади
ПЕРЕЛІК
технічного та програмного забезпечення, необхідного для надання інформації до Єдиного веб-порталу
1. Надання інформації електронною поштою
Вимоги до програмного забезпечення:
поштовий клієнт, який підтримує можливість приєднання файлів.
Вимоги до технічного забезпечення:
комп'ютер від Pentium 100 з модемом та можливістю відправки електронної пошти;
джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 10-15 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення.
2. Інтерактивний режим надання інформації на основі HTML-форм
Вимоги до програмного забезпечення:
графічний Інтернет-броузер (IE, NN, Mozilla, Opera, Conquerror, Galeon тощо) з підтримкою кирилиці.
Мінімальні вимоги до технічного забезпечення:
комп'ютер від Pentium 100 або аналоги для інших платформ з модемом, наявність комутованого доступу до мережі Інтернет;
джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 10-15 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення.
3. Автоматичне надання інформації
Вимоги до програмного забезпечення:
Windows 2000 або NT, XP, наявність спеціальної програми для автоматичної взаємодії.
Вимоги до технічного забезпечення:
комп'ютер від Pentium PRO-300 з модемом, наявність каналу 128 Кбіт для під'єднання до мережі Інтернет;
джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 20-30 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення та забезпечуватиме коректне завершення роботи сервера в разі наближення батарей до розрядки при тривалій відсутності електроживлення.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 327/225 від 25.11.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1021/7309
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!