• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Державна служба статистики України | Наказ від 25.07.2022 № 209
Реквізити
 • Видавник: Державна служба статистики України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 25.07.2022
 • Номер: 209
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна служба статистики України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 25.07.2022
 • Номер: 209
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.07.2022 № 209
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 вересня 2022 р.
за № 999/38335
Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 288 від 30.11.2022 )
На виконання статей 11 та 17 Закону України "Про офіційну статистику", пунктів 10, 11 та 18 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року № 499), та пунктів 3 та 7 Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659, НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 288 від 30.11.2022 )
1. Затвердити Вартість користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що додається.
2. Установити плату за надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у вигляді даних щодо суб’єкта ЄДРПОУ, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних, у розмірі 0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (без урахування податку на додану вартість), установленого законом про Державний бюджет України на 01 січня календарного року, у якому подається запит про надання відомостей.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 18 березня 1999 року № 98 "Про затвердження вартості користування даними ЄДРПОУ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 березня 1999 року за № 200/3493.
4. Департаменту фінансово-економічного забезпечення (Кононенкова А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

І. Вернер

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр фінансів УкраїниО. Кучер

С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
25 липня 2022 року № 209
ВАРТІСТЬ
користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
№ з/п Види робіт та послуг Вартість у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(без урахування податку
на додану вартість)*
1 2 3
1. Надання консультацій 0,15
2. Формування запиту до бази даних ЄДРПОУ 0,58
3. Пошук в інформаційному фонді ЄДРПОУ
(у розрахунку на один запис)
0,87
4. Формування довідкової інформації
(у розрахунку на пошук за одним ключем)
0,53
5. Контроль на присутність суб’єктів з однаковими критеріями 0,15
6. Формування вихідних таблиць за заданими критеріями
(у розрахунку на один запис)
0,15
7. Інші заходи щодо забезпечення автоматизованого ведення ЄДРПОУ 0,15
8. Формування на електронному носії вихідної інформації
з бази даних ЄДРПОУ (у розрахунку на один запис)
0,07
9. Візуальний контроль вихідної інформації 0,15
10. Друкування інформації на паперовому носії
(у розрахунку за одну сторінку)
0,10
11. Оформлення документів на оплату 0,22
__________
* Плата за користування даними ЄДРПОУ справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для праце здатних осіб, установленого законом про Державний бюджет України на 01 січня календарного року, у якому подається запит користувача.

Директор департаменту
фінансово-економічного
забезпечення
Державної служби
статистики України

А. Кононенкова