Інструкція про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період

Міністерство оборони України Наказ, Перелік, Довідка, Форма типового документа, Інструкція від 29.04.2016 №232
Реквізити

Видавник: Міністерство оборони України

Тип Наказ, Перелік, Довідка, Форма типового документа, Інструкція

Дата 29.04.2016

Номер 232

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.04.2016 № 232
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2016 р.
за № 768/28898
ІНСТРУКЦІЯ
про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 197 від 31.03.2017 № 95 від 03.03.2018 № 306 від 10.06.2019 № 413 від 12.11.2020 )( У тексті Інструкції абревіатуру "ВДВ" замінено абревіатурою "ДШВ"згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
І. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає завдання, організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини), курсантів, військовозобов’язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори, резервістів, мобілізованих, студентів цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори (далі - військовослужбовці).
2. Основним завданням речового забезпечення є задоволення потреб військовослужбовців Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) в обмундируванні, взутті, натільній і теплій білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, спеціальному одязі, спеціальному одязі та спорядженні для виконання спеціальних завдань, предметах індивідуального захисту, тканинах, нагрудних та нарукавних знаках і знаках розрізнення, санітарно-господарському майні, спортивному інвентарі та лазне-пральному обслуговуванні, що сприяють успішному веденню військами (силами) бойових дій та виконанню інших завдань, як у мирний час, так і в особливий період.
3. Речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил включає:
1) забезпечення:
обмундируванням, взуттям, натільною і теплою білизною, теплими і постільними речами, спорядженням, спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту (окуляри-маска захисні балістичні, окуляри захисні балістичні, шоломи бойові балістичні та бронежилети модульні), спеціальним одягом та спорядженням для виконання спеціальних завдань, нагрудними знаками, знаками розрізнення і фурнітурою, ідентифікаційними жетонами, санітарно-господарським, спортивним та гірським спортивним майном, наметами, брезентами, м’якими контейнерами, декоративними тканинами і килимовими виробами;
( Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
матеріалами для пошиття, ремонту та хімічного чищення речового майна (крім розчинників). Забезпечення розчинниками для хімічного чищення речового майна здійснюється за окремими нормами Центральним управлінням забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України (далі - ЦУЗПММ);
папером, друкарськими машинками, бланками та книгами обліку і звітності по речовій службі, а також іншими бланками та книгами;
духовими та ударними музичними інструментами для штатних військових оркестрів;
бойовими прапорами;
технічними засобами речової служби, а також обладнанням, інструментом, запасними частинами та інвентарним майном для речових ремонтних майстерень і лазне-пральних підприємств;
2) створення та утримання запасів речового майна;
3) лазне-пральне обслуговування військовослужбовців військових частин і забезпечення мийними засобами;
4) організацію та проведення ремонту речового майна, технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування та спеціального одягу;
5) фінансове планування та фінансування, складання та подання встановленої звітності за статтями кошторису (кодами економічної класифікації) Міністерства оборони України (далі - Міністерство оборони) на речове забезпечення;
6) організацію та ведення обліку і звітності з речової служби;
7) організацію контролю за витратами матеріальних засобів і бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення.
4. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення, майно фонду зборів і майно непорушних запасів, а за використанням - на майно особистого користування та інвентарне майно.
Майно поточного забезпечення призначене для забезпечення всіх категорій військовослужбовців.
Майно фонду зборів призначене для військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, для студентів цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори, а під час мобілізації - для мобілізованих. Майно фонду зборів створюється на підставі розпорядження начальника Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України (далі - ЦУРЗ) як за рахунок цільової видачі нових предметів, так і за рахунок наявного вільного майна поточного забезпечення, уживаного, але придатного для подальшого використання без ремонту або після ремонту. Речове майно фонду зборів обліковується та зберігається окремо від речового майна поточного забезпечення.
Майно непорушних запасів призначене для забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та створення запасів речового майна, ремонтних матеріалів, мийних засобів і обмінних фондів за встановленими нормами на особливий період.
У разі використання на поточному забезпеченні предметів речового майна застарілих зразків та майна з перевищеними строками зберігання начальнику Тилу Збройних Сил дозволяється змінювати строки носіння або експлуатації предметів та порядок їх використання.
Використання речового майна не за цільовим призначенням забороняється.
Майно особистого користування - це предмети військової форми одягу, взуття та спорядження, які видаються у власне користування військовослужбовців.
Інвентарне майно - це предмети військової форми одягу, взуття, спорядження, технічні засоби речової служби, обладнання, намети, брезенти, контейнери та інше устаткування, яке є власністю військової частини та використовується особовим складом тимчасово під час проведення спеціальних робіт, несення бойового чергування, варти тощо.
Спортивне інвентарне майно - це спортивний одяг, спортивне взуття, інвентар індивідуального використання, обладнання та інвентар для занять фізичною підготовкою та спортом.
( Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
До технічних засобів речової служби, які знаходяться на забезпеченні Збройних Сил, належать:
польові технічні засоби речової служби;
стаціонарне обладнання речової служби.
Військовослужбовці забезпечуються речовим майном та отримують лазне-пральні послуги в установленому порядку за рахунок військового формування, в якому проходять військову службу.
Предмети обмундирування для військовослужбовців, які мають різні військові звання, виготовляються з відповідних тканин згідно з ДСТУ.
Перелік тканин може змінюватися за рішенням Міністерства оборони з метою вдосконалення військової форми одягу.
5. Речове майно, технічні засоби речової служби, а також духові й ударні музичні інструменти, намети, брезенти та м’які контейнери за своїм якісним станом поділяються на три категорії:
1) перша категорія - нове майно, яке не було у використанні;
2) друга категорія:
предмети особистого користування (які знаходяться у використанні або перебувають на складах після використання), строки носіння яких не вичерпані;
предмети особистого користування військовослужбовців строкової служби, строки носіння яких вичерпані, але які придатні для використання без ремонту або після ремонту як робочий одяг;
інвентарне майно, натільна і тепла білизна військовослужбовців строкової служби, які знаходяться у використанні або перебувають на складах після використання та придатні до використання без ремонту або після ремонту, незалежно від того, вичерпані чи не вичерпані встановлені для цих предметів строки носіння;
технічні засоби речової служби, обладнання ремонтних майстерень, лазне-пральних підприємств, центрів забезпечення, складів, духові та ударні музичні інструменти, спортивний інвентар, намети, брезенти і м’які контейнери, які були використані або перебувають в експлуатації і не відслужили або відслужили строки експлуатації, придатні до використання без ремонту чи після ремонту;
3) третя категорія - майно, непридатне для подальшого використання за прямим призначенням, строки носіння (експлуатації) якого вичерпані, та яке підлягає списанню в установленому порядку.
6. Переведення речового майна з однієї категорії до іншої здійснюється:
з першої до другої - на підставі роздавальних відомостей і накладних на видачу майна;
з другої до третьої категорії - на підставі актів зміни якісного стану, затверджених командиром військової частини.
Окремі предмети речового майна та витратні матеріали (рукавички і рукавиці, за винятком хутряних і шкіряних, шкарпетки, чохли для кашкетів, краватки, коміри формені, стрічки до кашкетів-безкозирок, знаки розрізнення, беруші спеціальні індивідуальні, тканини, нитки, фурнітура, ремонтні матеріали, мийні засоби та мило, нафталін, крем взуттєвий, мотузки, щітки для одягу та взуття) на категорії не поділяються і після видачі для носіння (експлуатації) списуються в межах норм з книг і карток основного обліку військових частин прямою витратою.
( Абзац четвертий пункту 6 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони № 197 від 31.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
7. Речове майно видається військовослужбовцям відповідно до місцевості України, де військовослужбовець проходить службу, а також кліматичних умов місцевостей перебування миротворчих і українських національних контингентів та окремих військовослужбовців, відряджених за межі держави.
Наприклад, Автономна Республіка Крим, райони Чорного і Азовського морів (для Військово-Морських Сил) належать до місцевостей України з жарким кліматом, усі інші місцевості України вважаються місцевостями з помірним кліматом.
8. Військовослужбовцям речове майно особистого користування та інвентарне майно видається за встановленими нормами і порядком, визначеними цією Інструкцією.
Нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців визначаються кількість предметів, що видаються на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко в лікувальних закладах, а також на одиницю бойової техніки, місця несення варти (служби), підрозділ, установу, та строки їх носіння (експлуатації).
Технічні засоби речової служби, обладнання майстерні з ремонту речового майна, засоби ремонту речового майна, лазне-пральне обладнання, намети, брезенти, м’які контейнери, а також господарський інвентар та майно відпускаються військовим частинам відповідно до встановлених норм табелізації (додаток 1) та типових комплектів майна речової служби (додаток 2) і згідно з табелем до штату військової частини (установи).
( Абзац третій пункту 8 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
9. Строк носіння або експлуатації предметів речового майна - час, установлений нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців, протягом якого предмет повинен носитися або перебувати в експлуатації.
Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, що видається військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обчислюються з дня виникнення в них права на його отримання. Речове майно особистого користування обліковується за місяцем виникнення права на отримання цього майна.
Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, які видаються військовослужбовцям строкової служби, а також інвентарного майна обчислюються з дня фактичної їх видачі для носіння або експлуатації.
Для спортивного інвентарного майна строк експлуатації (носіння) рахується з дня фактичної їх видачі. Спортивний інвентар особистого користування видається начальнику (тренеру) команди на весь склад команди один раз на рік на весь період навчально-тренувальних занять та участі у змаганнях відповідно до затвердженого календарного плану.
( Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
Для інвентарного майна сезонного використання строк носіння або експлуатації протягом одного сезону зараховується за один рік. Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння або експлуатації не зараховується.
Строки носіння речового майна та експлуатації технічних засобів, обладнання в угрупованнях військ (сил), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (далі - діючі угруповання військ (сил)), не встановлюються. Майно знаходиться в експлуатації до повного зношення. У разі знищення або приведення його в непридатний стан це речове майно замінюється на нове.
( Абзац пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 197 від 31.03.2017 )
У військових частинах, які не входять до складу діючих угруповань військ (сил), речове майно видається за встановленими строками носіння (експлуатації).
10. Строки носіння або експлуатації предметів речового майна для військовослужбовців установлюються нормами забезпечення речовим майном залежно від групи такого забезпечення (перша чи друга), до якої віднесено військову частину:
1) перша група:
бригади, полки, батальйони;
військові частини та підрозділи, які організаційно входять до складу бригад;
командні пункти видів Збройних Сил, оперативних командувань, військові частини забезпечення видів Збройних Сил, оперативних командувань, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (далі - ДШВ) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (далі - ССО);
( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
окремі батальйони, дивізіони, топографічні загони, роти, батареї, взводи, авіаційні ескадрильї, авіаційні комендатури, загони і ланки;
( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
військові навчальні заклади, військові навчальні центри, військові ліцеї і коледжі;
батальйони, дивізіони, роти, взводи, авіаційні ескадрильї, загони і ланки, які входять до складу науково-дослідних і випробувальних установ;
командні пункти Генерального штабу та видів Збройних Сил, вузли зв’язку;
арсенали, бази, склади, об’єднані центри забезпечення, центри забезпечення;
військові частини та зональні підрозділи Військової служби правопорядку;
курсанти навчальних закладів, інші військовослужбовці, які не увійшли до другої групи, та курсанти військових навчальних закладів;
2) друга група:
центральний апарат Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України;
органи управління видів Збройних Сил та оперативних командувань, повітряних командувань, ДШВ та ССО;
військові кафедри цивільних вищих навчальних закладів;
заклади охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, військові прокуратури, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших установ;
науково-дослідні заклади і установи та інші військові частини і організації Збройних Сил України, не віднесені до першої групи;
Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
( Підпункт 2 пункту 10 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 197 від 31.03.2017 )
11. Номенклатура речового майна та строки його носіння залежать від категорії військовослужбовців (1 - 5), які отримують це майно за відповідними нормами забезпечення:
категорія 1:
військовослужбовці (за винятком військовослужбовців строкової служби) бригад, полків, батальйонів; військових частин та підрозділів, які організаційно входять до складу бригад; командних пунктів видів Збройних Сил, оперативних командувань, військових частин забезпечення видів Збройних Сил, оперативних командувань, ДШВ та ССО; окремих батальйонів, дивізіонів, топографічних загонів, рот, батарей, взводів, авіаційних ескадрилей, авіаційних комендатур, загонів та ланок; військовослужбовці військових навчальних закладів, військових навчальних центрів, військових ліцеїв (крім військових ліцеїстів) і коледжів; військовослужбовці батальйонів, дивізіонів, рот, взводів, авіаційних ескадрилей, авіаційних комендатур, загонів і ланок, які входять до складу науково-дослідних і випробувальних установ; військовослужбовці командних пунктів Генерального штабу та видів Збройних Сил, вузлів зв’язку; військовослужбовці арсеналів, баз, складів, об’єднаних центрів забезпечення, центрів забезпечення; військовослужбовці військових частин та зональних підрозділів Військової служби правопорядку; курсанти навчальних закладів; інші військовослужбовці, які не увійшли до категорії 2;
( Абзац третій пункту 11 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
категорія 2:
військовослужбовці органів військового управління (Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, Командувань видів (родів) Збройних Сил, повітряних командувань, ДШВ, ССО, військових навчальних закладів, військових підрозділів цивільних вищих навчальних закладів, лікувальних закладів, крім тих, які організаційно входять до складу з’єднань, санаторно-курортних закладів, військових прокуратур, військових комісаріатів, військових представництв, відряджені до органів виконавчої влади, науково-дослідних закладів та установ);
категорія 3:
військовослужбовці строкової служби;
категорія 4:
військовозобов’язані, резервісти та особи, призвані на навчання (спеціальні збори);
( Абзац дев'ятий пункту 11 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
категорія 5:
( Пункт 11 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
військовозобов’язані, мобілізовані під час особливого періоду, особи, які підписали короткостроковий контракт під час особливого періоду, та особи, які підписали контракт до завершення особливого періоду; усі військовослужбовці Збройних Сил України у разі запровадження правового режиму воєнного стану на всій території держави. У разі якщо під час дії особливого періоду зазначена категорія осіб проходить службу в органах військового управління (Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, командувань видів (родів) Збройних Сил, повітряних командувань, ДШВ, ССО, військових навчальних закладів, військових підрозділів цивільних закладів вищої освіти, лікувальних закладів, крім тих, які організаційно входять до складу з’єднань, санаторно-курортних закладів, військових прокуратур, військових комісаріатів, військових представництв), які відряджені до органів виконавчої влади, науково-дослідних закладів та установ, забезпечується відповідно як категорія 2.
( Пункт 11 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
12. Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, технологічне обладнання і технічні засоби речової служби, запасні частини та матеріали, строк зберігання в запасі (резерві) яких минув, у разі неможливості їх ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження підлягають утилізації та списанню в установленому порядку або виведенню у надлишкове і вилученню з військових частин об’єднаних центрів забезпечення Збройних Сил.
В окремих випадках Міністерство оборони може передавати речове майно іншим міністерствам, органам державної виконавчої влади в установленому порядку, згідно з чинним законодавством.
13. Лазне-пральне обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Лазне-пральне обслуговування військовослужбовців здійснюється у лазнях та пральнях, лазне-пральних комбінатах.
Для організації лазне-прального обслуговування особового складу Збройних Сил України використовуються:
мобільні лазне-пральні комплекси (модулі);
польові душові установки, котли швидкісного нагріву води;
військові лазні та пральні, лазне-пральні комбінати;
пральне обладнання військових частин, що використовується для проведення індивідуального прання;
корабельні лазні та пральні;
стаціонарні лазне-пральні підприємства національної економіки, які знаходяться на території розташування військ (сил) Збройних Сил України;
миюче-дезінфекційні засоби.
Лазне-пральне обслуговування особового складу Збройних Сил України у мирний час надається безкоштовно, за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків (статтями кошторису), що виділяються на лазне-пральні потреби:
військовослужбовцям строкової військової служби та військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і проживають у казармах;
курсантам військових навчальних закладів, ліцеїстам (ліцеїв, що утримуються за рахунок Міністерства оборони України);
військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у період їх перебування на лікуванні або обстеженні у лікувальних закладах Міністерства оборони України, а також під час проходження служби у складі Миротворчих Сил;
військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом під час їх перебування на навчаннях, маневрах, на полігонах (навчальних центрах) під час проведення заходів з відновлення боєздатності, що беруть участь в операції Об'єднаних сил та під час ліквідації наслідків техногенних та природних катастроф та зборах з перенавчання на нову техніку, при переведенні на казармений стан і в чергових змінах, а також працівникам допоміжних суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
військовозобов'язаним запасу, призваним на навчальні та спеціальні збори.
Миття особового складу організовується з використанням штатних польових технічних засобів миття, саморобних лазень, а також у цивільних лазнях різних форм власності.
Військовим частинам можуть виділятися матеріально-технічні засоби, обладнання, що знаходяться в підпорядкуванні старшого начальника, або обладнуються польові лазні силами підрозділу.
Прання білизни, обмундирування, хімічне чищення обмундирування та спеціального одягу особового складу проводяться з використанням ресурсів національної економіки (стаціонарних лазне-пральних підприємств та підприємств із хімічного чищення), з використанням мобільних лазне-пральних комплексів (модулів) військових частин, наявного прального обладнання для організації індивідуального прання особистих речей.
Малі підрозділи та окремі команди, що не мають своїх технічних засобів та обладнання, прикріплюються на лазне-пральне обслуговування до військових частин, які здійснюють лазне-пральне обслуговування.
Мило для туалетних потреб і миття в лазні військовослужбовцям строкової військової служби та тим, які проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, що проживають у казармі або казармі поліпшеного типу, військовослюжбовцям, які виконують місію у складі Миротворчих Сил, видається на руки на наступний місяць під підпис у книзі обліку миття особового складу і видачі мила або у роздавальній відомості.
Миючі засоби на прання білизни і обмундирування відпускаються бюджетним (військовим) лазням і пральням з речових складів військових частин, при яких вони утримуються безкоштовно.
Військовим частинам дозволяється витребувати пральний порошок для прання предметів особистого користування (костюмів літніх польових, білизни натільної, шкарпеток тощо) в межах установлених норм витрат, за наявності в підрозділах спеціально обладнаних для цього місць.
Миючі засоби, отримані військовими частинами на лазне-пральні потреби, витрачати на інші потреби забороняється.
14. Ремонт речового майна та технічних засобів речової служби проводиться згідно з чинним законодавством.
Залежно від характеру робіт ремонт речового майна та технічних засобів поділяється на поточний, середній і капітальний.
Поточний ремонт обмундирування проводять самі військовослужбовці, а поточний ремонт взуття - позаштатні шевці підрозділів або самі військовослужбовці.
Середній ремонт речового майна проводиться в речових ремонтних майстернях з’єднань, військових частин (установ), майстернях з ремонту речового майна підрозділів матеріального забезпечення; капітальний ремонт - на цивільних підприємствах різних форм власності.
Поточний і середній ремонт натільної та постільної білизни після прання проводиться на лазне-пральних підприємствах.
Поточний ремонт технічних засобів речової служби проводиться в підрозділах, середній ремонт - у ремонтних підрозділах матеріального забезпечення Тилу Збройних Сил України, виду Збройних Сил України, оперативного командування (далі - ОК), капітальний - на підприємствах різних форм власності.
Поточний і середній ремонт льотно-технічного одягу та взуття проводиться безпосередньо у військових частинах. Капітальний ремонт організовується Управлінням авіаційно-технічного забезпечення Командування Повітряних Сил Збройних Сил України і проводиться на підприємствах різних форм власності.
Хімічне чищення речового майна проводиться централізовано через Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за заявками ЦУРЗ на підприємствах різних форм власності.
Ремонтними матеріалами, обладнанням та інструментами військові частини забезпечуються за відповідними нормами забезпечення.
Замовлення та відпускання ремонтних матеріалів, обладнання та інструментів проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.
Допоміжні ремонтні матеріали (віск, петлі, гачки, ґудзики, фарба, клей тощо) та дрібний інструмент для речових ремонтних майстерень можуть заготовлятися безпосередньо військовими частинами за рахунок коштів, виділених ЦУРЗ.
Ремонтні матеріали, які заготовлюються централізовано, видаються військовим частинам безкоштовно.
Забезпечення швейно-взуттєвим обладнанням, кравецьким та шевським інструментом військових частин для штатних речових ремонтних майстерень, утримання обладнання та інструменту в яких передбачено табелями до штатів, проводиться безкоштовно.
Видача шевського інструменту для позаштатних шевців підрозділів, кравецького інструменту для позаштатних кравців, запасних частин до обладнання, машинних голок, поповнення інструменту, а також ремонт обладнання проводяться за кошти, призначені для господарських витрат.
Технологічне обладнання, ремонтні матеріали, запасні частини до обладнання та інструмент госпрозрахунковим комбінатам з ремонту речового майна відпускаються за плату, а основні засоби - безкоштовно.
Для забезпечення ремонту речового майна у військових частинах використовуються матеріали і фурнітура, які одержуються від розпорювання (розбирання) майна, переведеного в третю категорію.
Для забезпечення безперебійної роботи речових ремонтних майстерень підрозділів матеріального забезпечення утримуються незнижувані запаси ремонтних матеріалів у розмірі місячної потреби відповідних з’єднань, військових частин (установ).
15. Вибракування речового майна в мирний час та особливий період проводиться з метою списання з обліку предметів, що вислужили встановлені строки експлуатації (носіння) та непридатні до подальшої експлуатації за прямим призначенням.
Речове майно, яке підлягає переведенню в третю категорію, передається для огляду комісії з вибракування, що призначається командиром військової частини. Розпорювання (розбирання) речей до огляду комісією забороняється.
Комісія з вибракування після всебічного огляду майна складає акт зміни якісного стану за формою, наведеною у додатку 12 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563, в якому вказуються найменування і кількість майна, що підлягає переведенню в третю категорію, час перебування цього майна в носінні (експлуатації) за нормою і фактичний, висновок про подальше використання цього майна. Акт зміни якісного стану з висновком заступника командира військової частини з матеріально-технічного забезпечення надається на затвердження командиру військової частини і є підставою для переведення майна в третю категорію.
( Абзац третій пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
Усі предмети речового майна, вибракувані у військовій частині для списання, підлягають розпорюванню (розбиранню) у присутності членів комісії, яка проводила вибракування цього майна, не пізніше п’яти днів після затвердження акта зміни якісного стану.
Розпорювання (розбирання) речового майна оформлюється актом якісного (технічного) стану за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17 , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563.
( Абзац п'ятий пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
Відповідно до акта зміни якісного стану майно списується з основного обліку і обліковується в книгах (картках) обліку як ремонтний матеріал, ганчір’я та утиль - за вагою.
Залишки від розпорювання непридатного майна (крім вовняного) використовуються військовою частиною як ганчір’я для різних потреб у межах ліміту, встановленого органом забезпечення. Вовняне ганчір’я, за винятком того, що використовується як ремонтний матеріал, бавовняне ганчір’я та утиль, а також кольоровий метал, що не використовуються військовою частиною, реалізуються відповідно до вимог чинного законодавства.
Окремі предмети речового майна, які переведені у третю категорію за вказівкою начальників речових служб видів Збройних Сил України, оперативних командувань, можуть відправлятися у нерозпореному (нерозібраному) вигляді на об’єднані центри забезпечення (центр забезпечення) для подальшого використання їх як ремонтного матеріалу. У такому випадку списання майна з обліку військової частини проводиться відповідно до чинного законодавства.
Правильність вибракування речового майна у військових частинах щорічно перевіряється начальником речової служби вищого постачального органу.
У військових частинах списання речового майна, яке набуло непридатного стану, проводиться згідно з наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17 "Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563.
( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 413 від 12.11.2020 )
ІІ. Порядок речового забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період
1. Придбання речового майна, а також декоративних тканин, спортивного інвентарю, килимових виробів, ремонтних та витратних матеріалів, надання послуг та розрахунки з підприємствами за придбання майна і надані послуги здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.
Речове майно заготовляється централізовано Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони на підставі заявок ЦУРЗ. Заявки визначають потреби в речовому майні на визначені строки, враховуючи наявні запаси та завдання, покладені на Збройні Сили.
Закупівля окремих предметів речового майна може здійснюватися децентралізовано за рішенням начальника ЦУРЗ через об’єднані центри забезпечення та військові частини, а також Управлінням експлуатації та судноремонту Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Децентралізована закупівля спортивного інвентарного майна здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель за рішенням заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до розподілу повноважень (обов'язків) та у межах бюджетних асигнувань, наданих органу військового управління, який уповноважений на здійснення керівництва фізичною підготовкою і спортом у Збройних Силах України.
( Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
2. Забезпечення речовим майном здійснюється ЦУРЗ через оперативні командування (далі - ОК), Об’єднані центри забезпечення (далі - ОЦЗ) та речові служби з’єднань і військових частин (далі - органи речової служби) за схемою:
у Збройних Силах (крім Військово-Морських Сил Збройних Сил України): ЦУРЗ - ОК - ОЦЗ - з’єднання - військова частина - підрозділ - військовослужбовець;
у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (далі - ВМС): ЦУРЗ - ОК - ОЦЗ - берегова база - з’єднання - корабель (берегова частина) - підрозділ - військовослужбовець.
ЦУРЗ керує органами речової служби Збройних Сил і має право давати їм вказівки, розпорядження і роз’яснення з питань речового забезпечення та порядку застосування встановлених норм.
( Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )
3. Забезпечення речовим майном здійснюється за планами забезпечення, які відпрацьовуються:
ЦУРЗ - для ОЦЗ та затверджуються начальником ЦУРЗ;
ОЦЗ - для берегових баз (ВМС) з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, які безпосередньо закріплені на забезпечення до них, та затверджуються начальниками ОЦЗ;
речовою службою берегових баз - для з’єднань, кораблів і берегових частин, що дислокуються (базуються) у межах призначених їм операційних зон, та затверджуються командирами берегових баз;
речовою службою з’єднань - для військових частин (кораблів), що входять до їх складу, а також інших військових частин, прикріплених до них на забезпечення, та затверджуються командирами з’єднань.
4. У речовій службі виду Збройних Сил, ОК (ВМС) ведеться перелік з’єднань, військових частин і установ, до яких ОЦЗ вони закріплені на забезпечення. Ведеться облік запасів.
5. Розрахунок потреби в речовому майні в планах забезпечення на мирний час для ОЦЗ, з’єднань і військових частин здійснюється за нормами забезпечення речовим майном на чисельність особового складу за списком з урахуванням організаційних заходів, що проводяться.
У планах забезпечення передбачається також утримання у військових частинах установленого незнижуваного 10-відсоткового запасу речового майна для підбору необхідних розмірів.
6. У забезпечення потреби військових частин зараховується вся наявність нового речового майна, а також майно, що було в користуванні, строки носіння якого не закінчуються в запланований період. Крім того, за поданням ОЦЗ до забезпечення зараховується інвентарне майно, строки носіння якого вичерпані, але яке придатне для подальшого використання за прямим призначенням без ремонту або після ремонту.
7. ОЦЗ здійснює відпуск речового майна для забезпечення військових частин:
за літнім планом - до 01 квітня;
за зимовим планом - до 01 жовтня.
8. Відпуск речового майна військовим частинам здійснюється в порядку та відповідно до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період (далі - Норми), затверджених наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", а також до норм утримання цього майна на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко в закладах охорони здоров’я, визначених цією Інструкцією (далі - норми утримання речового майна).
Військові частини, які самостійно не ведуть військове господарство, за розпорядженням начальника ЦУРЗ прикріплюються на речове забезпечення до інших військових частин. Окремі військовослужбовці на кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів, військові представники тощо зараховуються на речове забезпечення розпорядженням начальника гарнізону в одну з військових частин. У Київському гарнізоні - за розпорядженням начальника ЦУРЗ.
9. Норми утримання речового майна в мирний час та особливий період на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначають кількість натільної, постільної та теплої білизни, рушників і спеціального одягу, які повинні утримуватися у військових частинах на одного військовослужбовця строкової служби, кількість предметів санітарно-господарського майна в лікувальних та санаторно-курортних закладах на одне ліжко та одну особу медичного персоналу.
Головним завданням стосовно створення встановлених норм утримання речового майна є бережне ставлення до використання (експлуатації) окремих предметів речового майна, своєчасний ремонт, прання та його хімічне чищення, використання за прямим призначенням, належне утримання під час зберігання.
Майно за нормами утримання речового майна відпускається тільки військовим частинам, які формуються (переформовуються) і не входять до складу діючих угруповань військ (сил).
Норма утримання речового майна в мирний час та особливий період на одного військовослужбовця строкової служби (відмобілізованого) у військових частинах установлюється: білизни теплої - 2 комплекти, білизни натільної - 4 комплекти, фуфайок з короткими рукавами (майок) - 4 штуки, трусів - 4 штуки, рушників - 4 штуки, простирадл - 6 штук, наволочок верхніх на подушку - 4 штуки.
Для предметів санітарно-господарського майна норми утримання вказані у відповідних нормах забезпечення.
Речове майно за нормами утримання в мирний час та особливий період видається одноразово тільки новосформованим військовим частинам, а також у разі збільшення чисельності військовослужбовців, які розміщуються в казармах, або збільшення в лікувальних та санаторно-курортних закладах чисельності ліжок на 20 і більше відсотків. Новосформованим військовим частинам у мирний час наступна видача речового майна здійснюється згідно з діючими Нормами, але не раніше ніж через два роки, а в особливий період наступна видача речового майна здійснюється за потреби.
10. Витребування речового майна проводиться:
військовими частинами, які входять до складу з’єднань, а також військовими частинами, прикріпленими до них на забезпечення за звітами-заявками, що подаються до речової служби з’єднання;
з’єднаннями та військовими частинами, які перебувають на забезпеченні ОЦЗ, - за звітами-заявками, що подаються до ОЦЗ;
ОЦЗ - за звітами-заявками, що подаються до ЦУРЗ.
ЦУРЗ подає до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (далі - ДДЗ та ПМР) заявку на нормативну потребу на закупівлю речового майна. Звіт про отримане речове майно від підприємств-постачальників згідно з договорами, укладеними ДДЗ та ПМР за звітний період, ДДЗ та ПМР надає до ЦУРЗ.
Звіти-заявки за військові частини та з’єднання затверджують відповідно командири військових частин та з’єднань.
Зведені звіти ОЦЗ, складені на підставі звітів-заявок, наданих військовими частинами, з’єднаннями, військовими навчальними закладами та іншими організаціями, прикріпленими на забезпечення до ОЦЗ, затверджуються начальниками ОЦЗ.
Незатверджені звіти-заявки постачальними органами не приймаються і не розглядаються.
Звіти-заявки подаються відповідно до чинного законодавства України.
Додаткові звітно-заявочні та інформативні документи надаються у строки та за формами, визначеними ЦУРЗ для видів Збройних Сил, ДШВ, ССО, ОК, ОЦЗ; видами Збройних Сил, ДШВ, ССО, ОК - для з’єднань, військових частин.
11. Ураховуючи дислокацію військових частин та розміщення ОЦЗ, військові частини можуть прикріплятися на речове забезпечення безпосередньо до цих центрів.
У такому разі військові частини надають звіти-заявки до вказаних ОЦЗ, які в свою чергу подають зведені звіти-заявки до ЦУРЗ.
12. Подання позачергових заявок на видачу речового майна дозволяється тільки для забезпечення організаційних заходів, не передбачених раніше планом забезпечення, для відшкодування майна, втраченого від стихійного лиха, у разі передислокації (перебазування) військової частини, а також в інших випадках, пов’язаних з проведенням заходів, які потребують видачі речового майна.
13. ОЦЗ речове майно отримують безпосередньо від підприємств-постачальників, з інших ОЦЗ, а також від військових частин Збройних Сил за рознарядками (нарядами) ЦУРЗ.
14. З’єднання і військові частини видів Збройних Сил та військових частин центрального підпорядкування прикріплюються на речове забезпечення до ОЦЗ з урахуванням їх дислокації. Відпуск речового майна здійснюється з цих центрів за їх нарядами.
15. Військовим частинам, які входять до складу з’єднань, а також військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення, речове майно відпускається зі складів з’єднань за накладними речової служби з’єднання.
16. З’єднанням і військовим частинам речове майно відпускається за встановленою ростовкою, яка визначає відсоткове співвідношення предметів різних розмірів і ростів.
17. У військових частинах видача речового майна військовослужбовцям проводиться згідно з даними їх обміру: зріст, об’єм грудей, шиї, голови тощо.
18. Речове майно особистого користування та інвентарне майно, яке видається військовослужбовцям строкової служби, підлягає обов’язковому тавруванню.
19. У разі вибуття зі складу військової частини, з’єднання, виду Збройних Сил, ОК, ВМС окремим військовослужбовцям, командам, підрозділам, військовим частинам, з’єднанням видається атестат на речове майно, який є основним документом для зарахування на речове забезпечення за новим місцем служби (дислокації). В атестаті відображається забезпеченість речовим майном, а також вказуються номер і дата видачі атестата на льотно-технічне обмундирування, якщо воно було видане військовослужбовцю (команді, підрозділу, військовій частині, з’єднанню).
Військовослужбовцям миротворчого підрозділу в разі повернення до військової частини, яка формувала цей підрозділ, в атестаті робиться відмітка про строк проходження служби в цьому підрозділі із зазначенням кліматичної зони і норми, за якою проводилось забезпечення.
Атестати видаються:
окремим військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які звільняються в запас (відставку), командам і підрозділам - начальником речової служби військової частини;
військовим частинам, які входять до складу з’єднань, а також військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення, - заступником командира з’єднання з тилу;
окремим військовим частинам, які не входять до складу з’єднань, але прикріплені на речове забезпечення до ОЦЗ, - начальником ОЦЗ;
у разі передислокації з’єднань, військових частин, які мали особисті рахунки речового майна непорушних запасів, атестати на речове майно виписує ЦУРЗ.
20. У ході передислокації (перебазування) військові частини (підрозділи) перед вибуттям дозабезпечуються речовим майном, яке належить їм за планом, до кінця того півріччя, в якому вони вибувають.
21. Підставою для зарахування на речове забезпечення з’єднань, військових частин, передислокованих (перебазованих) з одного пункту до іншого, є:
наказ (директива) вищого командування про передислокацію (перебазування);
атестат на речове майно, виданий постачальним органом за попереднім місцем дислокації (базування);
копія останнього звіту-заявки, завірена постачальним органом.
Новосформовані військові частини зараховуються на речове забезпечення на підставі директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про їх формування.
Підставою для зарахування на речове забезпечення підрозділів, окремих команд та окремих військовослужбовців є атестат на речове майно і наказ командира військової частини.
22. Забезпечення військових частин спорядженням до зброї (кобурами, сумками для ручних гранат і патронів тощо) здійснюється Центральним ракетно-артилерійським управлінням Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України, а спорядженням офіцерським шкіряним і спорядженням до кортика, а також забезпечення військових частин ВМС прапорами, сигнальними горнами, боцманськими дудками, декоративними матеріалами, папером, книгами і бланками обліку, машинками для підстригання волосся, ножицями, спеціальним одягом водолазів для роботи під водою та саперів, які виконують підводні роботи, здійснюється управлінням кораблебудування та озброєння ВМС.
23. Військові навчальні заклади, військові підрозділи вищих навчальних закладів забезпечуються засобами індивідуального захисту (шоломами балістичними, чохлами для шоломів балістичних, бронежилетами) із розрахунку 30 відсотків від штатної чисельності особового складу.
24. Забезпечення військових частин льотно-технічним обмундируванням, висотно-штурманським спорядженням здійснюється Управлінням авіаційно-технічного забезпечення логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
25. Забезпечення військових частин шоломофонами для танкістів здійснюється Центральним управлінням бронетанкового забезпечення Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України.
26. Технічні засоби речової служби, лазне-пральне обладнання, намети, брезенти, м’які контейнери та господарське майно видаються військовим частинам згідно зі штатами і табелями до штатів.
27. Надлишок речового майна, що утворився через зміну чисельності особового складу чи розформування військової частини, використовується за вказівкою начальника ЦУРЗ або начальника ОЦЗ на планове забезпечення інших військових частин. Нетабельне і зняте із забезпечення речове майно підлягає реалізації в порядку, встановленому чинним законодавством.
28. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, та військовослужбовці строкової служби, які проходять службу на кораблях, речовим майном забезпечуються безпосередньо речовою службою військової частини, берегової бази, де знаходяться на забезпеченні, а курсанти військових навчальних закладів та військовослужбовці строкової служби - через підрозділи військових частин (військових навчальних закладів), в яких вони проходять службу (навчаються).
Генерали й адмірали, які проходять військову службу в центральному апараті Міністерства оборони та Генеральному штабі Збройних Сил України, речовим майном забезпечуються через Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України та за рішенням начальника ЦУРЗ, у виді Збройних Сил, ДШВ, ССО, ОК - за рішенням начальника речової служби виду Збройних Сил, ДШВ, ССО, ОК, через структурні підрозділи (військові частини), що забезпечують життєдіяльність управлінь видів Збройних Сил України, ДШВ, ССО, ОК.
Речове майно особистого користування військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, видається у власність.
Військовослужбовцям строкової служби обмундирування, взуття та спорядження (крім інвентарних речей, натільної та постільної білизни) видаються в особисте користування.
29. Військовослужбовцям строкової служби в разі втрати речового майна з їх вини видається речове майно, яке було в користуванні. Вартість втраченого майна утримується з військовослужбовців у встановленому порядку.
30. У разі знищення (пошкодження) речового майна особистого користування під час виконання службового або громадського обов’язку військовослужбовцям видається нове майно.
31. Знаки розрізнення (погони, знаки розрізнення до погонів, нагрудні та нарукавні знаки) та фурнітура (кокарда, беретний знак, емблема, формений ґудзик, орнамент та позумент) видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння. Офіцерам додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони в кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки носіння яких не закінчилися. У Військово-Морських Силах Збройних Сил України особам офіцерського складу, які входять до корабельного складу, видаються також відповідні нарукавні знаки розрізнення. Таблички з прізвищем видаються тільки військовослужбовцям строкової служби, курсантам військових навчальних закладів та ліцеїстам військових ліцеїв до повсякденної форми одягу одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння.
( Абзац перший пункту 31 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 306 від 10.06.2019 )
Указ Президента України про присвоєння військових звань вищого офіцерського складу Збройних Сил України є підставою для видачі предметів військової форми одягу (погонів, знаків розрізнення та фурнітури).
( Пункт 31 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 95 від 03.03.2018 )( Розділ II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 413 від 12.11.2020 )
ІІІ. Порядок забезпечення військовослужбовців Збройних Сил речовим майном особистого користування в мирний час та особливий період
1. Особи офіцерського складу набувають права на отримання речового майна за встановленими Нормами одночасно з присвоєнням їм першого офіцерського звання. Наступна видача предметів речового майна вказаним категоріям військовослужбовців проводиться після закінчення встановлених строків носіння раніше отриманих речей.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.04.2016 № 232
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2016 р.
за № 768/28898
ІНСТРУКЦІЯ
про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період
І. Загальні положення
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!