• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання

Міністерство фінансів України  | Наказ, Методика від 13.04.2023 № 190
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Методика
 • Дата: 13.04.2023
 • Номер: 190
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Методика
 • Дата: 13.04.2023
 • Номер: 190
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.04.2023 № 190
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 травня 2023 р.
за № 718/39774
Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання
Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В.

В.о. Міністра

Д. Улютін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова правління Пенсійного фонду України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної міграційної служби України

В.о. Голови
Державної податкової служби України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Громадської організації
"Всеукраїнська організація
"Союз осіб з інвалідністю України"

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"

Генеральний Секретар Громадської спілки
"Всеукраїнське громадське об’єднання
"Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації УкраїниО. Жолнович

Є. Капінус

І. Клименко

Н. Науменко


Т. Кірієнко


Д. Лубінець


Т. Баранцова


Г. ОсовийР. ІллічовВ.В. Назаренко
В.В. Карпенко
В. Назаренко


О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13 квітня 2023 року № 190
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 травня 2023 р.
за № 718/39774
МЕТОДИКА
верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання
І. Загальні положення
1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.
2. Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
3. Цю Методику розроблено з урахуванням нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання і проведення верифікації.
II. Верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання
1. Верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання здійснюється шляхом порівняння даних Пенсійного фонду України щодо реципієнтів, їх законних представників та інформації суб’єктів надання інформації.
Дані про реципієнтів та/або їх законних представників Пенсійний фонд України формує з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
2. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами суб’єктів надання інформації та органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, крім інформації з обмеженим доступом, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, інформаційний обмін може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи у порядку, встановленому законодавством.
Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄІС МВС), здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" та/або ЄІС МВС.
Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем ЄІС МВС.
3. Для здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків);
Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспортів громадянина України, документів, що підтверджують право на постійне проживання в Україні; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дату видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);
централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо групи інвалідності, категорії інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність);
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи).
4. Для здійснення верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання використовується зазначена інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації.
5. Верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання відбувається за такими етапами:
1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації (далі - валідація), щодо персональних даних реципієнтів та/або їх законних представників.
Об’єктом валідації даних про реципієнтів та/або їх законних представників є:
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
Під час валідації персональних даних про реципієнтів та/або їх законних представників здійснюється перевірка наданої Пенсійним фондом України інформації щодо повноти та відповідності даних стосовно об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, що визначені договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації;
2) перевірка достовірності персональних даних про реципієнтів та/або їх законних представників.
Об’єктом перевірки даних про реципієнтів та/або їх законних представників є:
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;
серія та номер свідоцтва про народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:
серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, реквізитів паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства), згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);
серії та номера свідоцтва про народження згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) згідно з даними такого реєстру;
перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.
Об’єктом перевірки даних про реципієнтів та/або їх законних представників щодо правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання є відомості стосовно:
смерті реципієнта та/або його законного представника;
групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність.
Перевірка об’єктів здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:
смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової
роботи
Ю. Конюшенко