Про внесення змін до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.07.2020 № 57

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Наказ від 21.06.2022 №127
Реквізити

Видавник: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Тип Наказ

Дата 21.06.2022

Номер 127

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.06.2022 м. Київ № 127
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 червня 2022 р. за № 705/38041
Про внесення змін до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.07.2020 № 57
Відповідно до абзацу третього пункту 12 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 524), з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у відповідність із чинним законодавством України
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 липня 2020 року № 57 "Про утворення міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2020 року за № 779/35062, такі зміни:
1) заголовок наказу після слів "збройної агресії" доповнити словами "Російської Федерації";
2) у преамбулі наказу слова і цифри "пункту 6 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (зі змінами)" замінити словами і цифрами "пункту 12 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 524)";
3) пункти 1, 2 після слів "збройної агресії" доповнити словами "Російської Федерації";
2. Затвердити Зміни до Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 липня 2020 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2020 року за № 779/35062, що додаються.
3. Департаменту правового забезпечення (Золотар С. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бородая О. М.
 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Ірина ВЕРЕЩУК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
21 червня 2022 року № 127
ЗМІНИ
до Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист
1. Заголовок Положення після слів "збройної агресії" доповнити словами "Російської Федерації".
2. Пункт 1 розділу I після слів "збройної агресії" доповнити словами "Російської Федерації".
3. У пункті 3 розділу III слова "загального складу Комісії" замінити словами "присутніх на засіданні членів Комісії".
4. У розділі IV:
1) у пункті 1:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) розгляд питання та прийняття рішення про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;";
у підпункті 2 слова "прийняття рішення" замінити словами "розгляд питання та прийняття рішення";
підпункт 3 виключити;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Для розгляду на засіданні Комісії питання, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, особа, позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України або її законний представник, який діє на підставі оформленої в установленому порядку довіреності, звертається до Мінреінтеграції з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити її особового рахунка, відкритого у банку.
До заяви додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, або копії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства та документа, що підтверджує законність їх перебування на території України;
2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
3) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а у разі позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року включно - інформація про звільнення такої особи, надана державним підприємством, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 року № 228-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро" виконує функції Національного інформаційного бюро;
4) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до заяви.";
3) в абзаці першому пункту 3 слова "Для прийняття рішення" замінити словами "Для розгляду на засіданні Комісії питання".
 

Директор Департаменту захисту
прав громадян, постраждалих
внаслідок збройної агресії

Роман КАРАКАШ
 
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.06.2022 м. Київ № 127
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 червня 2022 р. за № 705/38041
Про внесення змін до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.07.2020 № 57
Відповідно до абзацу третього пункту 12 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 524), з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у відповідність із чинним законодавством України
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 липня 2020 року № 57 "Про утворення міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2020 року за № 779/35062, такі зміни:
1) заголовок наказу після слів "збройної агресії" доповнити словами "Російської Федерації";
2) у преамбулі наказу слова і цифри "пункту 6 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (зі змінами)" замінити словами і цифрами "пункту 12 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 524)";
3) пункти 1, 2 після слів "збройної агресії" доповнити словами "Російської Федерації";

30 днiв передплати безкоштовно!