• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Форма типового документа, Норми від 20.05.2006 № 489
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Норми
  • Дата: 20.05.2006
  • Номер: 489
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
10. Тип конструкції АБ (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Кислотна | Лужна |
|------------------------+---------------------------------------|
|негерметична|герметична | кадмієво-|залізо- |нікелево-| срібло- |
| | | нікелева |нікелева| цинкова | цинкова |
|------------+-----------+----------+--------+---------+---------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Експлуатаційна технологічність АБ (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Обслуговувана | Малообслуговувана | Необслуговувана |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
12. Причини зняття АБ з машини (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Порушення | Наробіток |Саморозряд,| Досягнуто | Механічне та |
| правил | ресурсу, | вищий за | 40% | інше |
|експлуатації| місяців/ | норму |ємності АБ | 9 |
| | тис.км | | | пошкодження |
|------------+------------+-----------+-----------+--------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
13. Життєвий цикл АБ
------------------------------------------------------------------
| Дати життєвого циклу АБ (рік, місяць) |
|----------------------------------------------------------------|
| виготовлення | приведення в | уведення в | зняття з |
| | робочий стан | експлуатацію | експлуатації |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
10
14. Наробіток АБ у місяцях і тис.км пробігу КТЗ :
_________________________________________ місяців, ______ тис.км;
(категорія, тип, марка, модель КТЗ)
_________________________________________ місяців, ______ тис.км;
(категорія, тип, марка, модель КТЗ)
_________________________________________ місяців, ______ тис.км;
(категорія, тип, марка, модель КТЗ)
_________________________________________ місяців, ______ тис.км.
(категорія, тип, марка, модель КТЗ)
15. Стан технічної бази для технічного обслуговування АБ
(позначити "v")
---------------------------------- -------------------------------
| Акумуляторне |АБ обслуговують | | 11 |
| відділення | | | Розряд акумуляторників |
|---------------+----------------| |-----------------------------|
|наявне|відсутнє| за | лише | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | |договором|водієм| | | | | | | |
|------+--------+---------+------| |----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------- -------------------------------
16. Характеристика спеціального устатковання КТЗ (за наявності)
------------------------------------------------------------------
| Електромережа | незалежна від мережі КТЗ | |
| спеціального | (має власну АБ, позначити "v") | |
| устатковання |-------------------------------------+----------|
| КТЗ | живиться від мережі КТЗ | |
| |(указати її сумарну потужність у кВт)| |
------------------------------------------------------------------
17. Відомості про основні складові електрообладнання
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Марка |Потужність,| Номінальне значення |
| електрообладнання | | кВт |---------------------|
| | | |напруги, В|струму, А |
|-----------------------+------+-----------+----------+----------|
| Стартер | | | | |
|-----------------------+------+-----------+----------+----------|
|Генератор | змінного | | | | |
| струму |------------+------+-----------+----------+----------|
| |постійного | | | | |
|-----------------------+------+-----------+----------+----------|
|Електроенергоакумулятор| | | | |
------------------------------------------------------------------
18. Укомплектованість КТЗ додатковими споживачами
12
електроенергії
----------------------------- -----------------------------------
|Нейтралізатор з | | |Реанімаційне обладнання, кВт | |
|підігрівом | | | | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Кондиціонер, кВт | | |Бортовий комп'ютер | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Рація, кВт | | |Засоби полегшення пуску | |
| | | |двигуна | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Охоронна сигналізація | | |Електричний підігрів стекол | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Аудіо-, відеотехніка, | | |Кухонне електроустаткування | |
|кВт | | | | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Протитуманні фари | | | | |
----------------------------- -----------------------------------
13
19. Перелік іншого електричного обладнання, яке живить АБ :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14
20. Пропозиції щодо вдосконалення акумуляторних батарей КТЗ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
21. Експертна оцінка середнього ресурсу даної АБ на конкретному
15
КТЗ , тис.км/місяців
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16
22. Примітки __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________ ______________ ________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, (підпис) (дата)
що заповнила опитувальний аркуш)
тел. _______________, факс ______________, e-mail _______________
Відправити: (місцезнаходження провідної організації з питань
розробляння експлуатаційних норм середнього ресурсу
АБ)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Для контактів:
тел. ____________, тел./факс _____________, e-mail: _____________
Зворотна сторінка опитувального аркуша
1
Опитувальний лист заповнюють для кожного КТЗ (об'єкта) або
для певного числа однотипних КТЗ стосовно АБ, що повністю
відробили свій ресурс і списані або підлягають списанню. Якщо
статистичні дані наведено для групи однотипних КТЗ, які
перебувають в однакових умовах експлуатації, зазначають їхні
середньоарифметичні значення, а через дріб - кількість АБ, яких
стосуються ці дані.
Наприклад: 2,5/17, де 2,5 - наробіток в тис.км; 17 -
кількість АБ.
2
Дану інформацію надають згідно з експлуатаційною
документацією КТЗ (паспорт, інструкція з експлуатації тощо).
3
Кожен місяць використання АБ на КТЗ позначити "v" відповідно
до умов експлуатації, зазначених у лівій колонці.
4
Про виконання контрольно-тренувального циклу АБ зазначають
"КТЦ".
5
У колонках праворуч зазначають "див. п. 22". У разі
використання АБ в іншому об'єкті, у пункті 22 опитувального аркуша
вказують тип і модель об'єкта та термін використання АБ на ньому.
6
Наводять дані про середньомісячний пробіг (інтенсивність
експлуатації) КТЗ за поточний рік у тис.км.
7
Проти кожного місяця цифрами вказують типовий середній
щомісячний пробіг даного КТЗ у тис.км.
8
Зазначають "v" проти відповідної кількості робочих змін за
тиждень.
9
Механічні та інші пошкодження АБ детально описують у
пункті 22 опитувального аркуша, чи в додатку до опитувального
аркуша, про що в таблиці пункту 12 роблять запис "див. п. 22".
10
Фактичний наробіток АБ наводять в календарних місяцях і в
тис.км сумарного пробігу КТЗ. Наприклад, 26 місяців, 123 тис.км. У
разі передачі АБ на інший КТЗ або використання АБ з іншого об'єкта
вказують календарний час і сумарний пробіг на кожному з об'єктів
зі згаданими АБ.
11
У разі наявності декількох акумуляторників кожного розряду,
указують їх кількість.
12
Зазначають "v" проти обладнання, що встановлено на КТЗ.
13
Указують обладнання КТЗ, яке не відображено в пункті 18
опитувального аркуша.
14
Наводять пропозиції стосовно поліпшення конструкції,
характеристик АБ і рекомендації щодо її експлуатації.
15
Експертну оцінку надають з власного досвіду експлуатації
аналогічних АБ (указують професійну підготовку експерта, стаж його
роботи, прізвище та ініціали).
16
Зазначають особливості конструкції і експлуатації КТЗ, які
впливають на ресурс АБ. За браком місця інформацію надають у
додатках.
Директор Департаментубезпеки у галузі Ю.Гержод
Додаток 10
до пункту 5.6
Експлуатаційних норм
середнього ресурсу
акумуляторних свинцевих
стартерних батарей колісних
транспортних засобів
і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, прізвище
та ініціали)
М.П.
"___"_______________ 200_ р.
ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ N _____
стосовно визначення середнього ресурсу
акумуляторних свинцевих стартерних батарей
1
автомобільних навантажувачів
______________________________________________
(найменування і місцезнаходження підприємства)
1. Тип автомобільного навантажувача _____________________________
Ідентифікаційний номер (номер кузова чи шасі) ________________
Умовна познака АБ _____________ Виробник АБ __________________
2
2. Характеристики автомобільного навантажувача (далі - АН)
------------------------------------------------------------------
| Категорія, тип, марка, модель і призначення |Рік виготовлення|
|-----------------------------------------------+----------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
3. Характеристика ходової частини (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Підвіска | Шини |
|-----------------------------------------------+----------------|
| жорстка | пружинна | пневма-|непнев-|
|--------------------+--------------------------| тичні |матичні|
| без | з | ресорна |пневма-| інша | | |
|балансира|балансиром|(торсіонна)| тична | | | |
|---------+----------+-----------+-------+------+--------+-------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
4. Визначити тип двигуна, який встановлено на АН (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Дизель | Бензиновий | Газобалонний | Альтернативних |
| (газодизель) | | | палив |
|--------------+--------------+----------------+-----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
3
5. Типове помісячне використання АБ протягом року на АН
------------------------------------------------------------------
|Порядковий номер місяців|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | 12 |
| року | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----|
|Використовують за | | | | | | | | | | | | |
|призначенням | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----|
| 4 | | | | | | | | | | | | |
|Зберігають поза АН | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+---------------------------------------|
|Експлуатують в іншому | |
| 5 | |
|об'єкті | |
------------------------------------------------------------------
6. Середня тривалість часу на виконання робіт АН у % від
загального наробітку
------------------------------------------------------------------
| Підйом і опускання |Перевезення вантажу| Пробіг без вантажу |
| вантажу | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
7. Типовий середньомісячний наробіток (інтенсивність
експлуатації) АН
------------------------------------------------------------------
| Порядковий номер |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | 6|
| місяців року | | | | | | | | | | | | |1-12 |
|-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+-----|
|Середній наробіток | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| тис. мотогодин | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
8
8. Типовий режим експлуатації АН (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Кількість робочих змін за тиждень |
|----------------------------------------------------------------|
| 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | 21-24 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
9.Характеристика електромережі АН
------------------------------------------------------------------
| Тип АБ | Ємність АБ, |Кількість АБ |Напруга в| Електроліт |
| (фактично) | А*год | на АН, шт. |мережі, В|------------|
| | | | |рідина |гель|
|-------------+-------------+-------------+---------+-------+----|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
10. Тип конструкції АБ (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Кислотна | Лужна |
|------------------------+---------------------------------------|
|негерметична|герметична | кадмієво-|залізо- |нікелево-| срібло- |
| | | нікелева |нікелева| цинкова | цинкова |
|------------+-----------+----------+--------+---------+---------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Експлуатаційна технологічність АБ (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Обслуговувана | Малообслуговувана | Необслуговувана |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
12. Причини зняття АБ з машини (позначити "v")
------------------------------------------------------------------
| Порушення | Наробіток |Саморозряд,| Досягнуто | Механічне та |
| правил |до вичерпан-| вищий за | 40-% | інше |
|експлуатації| ня ресурсу,| норму |ємності АБ | 9 |
| | місяців/ | | | пошкодження |
| | тис.км | | | |
|------------+------------+-----------+-----------+--------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
13. Життєвий цикл АБ
------------------------------------------------------------------
| Дати життєвого циклу АБ (рік, місяць) |
|----------------------------------------------------------------|
| виготовлення | приведення в | уведення в | зняття з |
| | робочий стан | експлуатацію | експлуатації |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
10
14. Наробіток АБ у місяцях і тис. мотогодин АН :
___________________________ місяців, ______ тис. мотогодин чи км;
(категорія, тип, марка,
модель АН чи КТЗ)
___________________________ місяців, ______ тис. мотогодин чи км;
(категорія, тип, марка,
модель АН чи КТЗ)
___________________________ місяців, ______ тис. мотогодин чи км;
(категорія, тип, марка,
модель АН чи КТЗ)
___________________________ місяців, ______ тис. мотогодин чи км;
(категорія, тип, марка,
модель АН чи КТЗ)
15. Стан технічної бази для технічного обслуговування АБ
(позначити "v")
---------------------------------- -------------------------------
| Акумуляторне |АБ обслуговують | | 11 |
| відділення | | | Розряд акумуляторів |
|---------------+----------------| |-----------------------------|
|наявне|відсутнє| за | лише | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | |договором|водієм| | | | | | | |
|------+--------+---------+------| |----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------- -------------------------------
16. Характеристика спеціального устатковання АН (за наявності)
------------------------------------------------------------------
| Електромережа | незалежна від мережі АН | |
| спеціального | (має власну АБ, позначити "v") | |
| устатковання |-------------------------------------+----------|
| АН | живиться від мережі АН | |
| |(указати її сумарну потужність у кВт)| |
------------------------------------------------------------------
17. Відомості про основні складові електрообладнання
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Марка |Потужність,| Номінальне значення |
| електрообладнання | | кВт |---------------------|
| | | |напруги, В|струму, А |
|-----------------------+------+-----------+----------+----------|
| Стартер | | | | |
|-----------------------+------+-----------+----------+----------|
|Генератор | змінного | | | | |
| струму |------------+------+-----------+----------+----------|
| |постійного | | | | |
|-----------------------+------+-----------+----------+----------|
|Електроенергоакумулятор| | | | |
------------------------------------------------------------------
12
18. Укомплектованість АН додатковими споживачами електроенергії
----------------------------- -----------------------------------
|Нейтралізатор з | | |Протитуманні фари | |
|підігрівом | | | | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Кондиціонер, кВт | | |Бортовий комп'ютер | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Рація, кВт | | |Засоби полегшення пуску | |
| | | |двигуна | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Охоронна сигналізація | | |Електричний підігрів стекол | |
|----------------------+----| |-----------------------------+---|
|Аудіо-, відеотехніка, | | | | |
|кВт | | | | |
----------------------------- -----------------------------------
13
19. Перелік іншого електричного обладнання, яке живить АБ :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14
20. Пропозиції щодо вдосконалення акумуляторних батарей АН
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
21. Експертна оцінка середнього ресурсу даної АБ на конкретному
15
АН , тис. мотогодин/місяців
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16
22. Примітки __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________ ______________ ________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, (підпис) (дата)
що заповнила опитувальний аркуш)
тел. _______________, факс ______________, e-mail _______________
Відправити: (місцезнаходження провідної організації з питань
розробляння експлуатаційних норм середнього ресурсу
АБ)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Для контактів:
тел. ____________, тел./факс _____________, e-mail: _____________
Зворотна сторінка опитувального аркуша
1
Опитувальний лист заповнюють для кожного АН (об'єкта) або
для певного числа однотипних АН стосовно АБ, що повністю
відробили свій ресурс і списані або підлягають списанню. Якщо
статистичні дані наведено для групи однотипних АН, які
перебувають в однакових умовах експлуатації, зазначають їхні
середньоарифметичні значення, а через дріб - кількість АБ, яких
стосуються ці дані.
Наприклад: 2,1/15, де 2,1 - наробіток в тис. мотогодин; 15 -
кількість АБ.
2
Дану інформацію надають згідно з експлуатаційною
документацією АН (паспорт, інструкція з експлуатації тощо).
3
Кожен місяць використання АБ на АН позначити "v" відповідно
до умов експлуатації, зазначених у лівій колонці.
4
Про виконання контрольно-тренувального циклу АБ зазначають
"КТЦ".
5
У колонках праворуч зазначають "див. п. 22". У разі
використання АБ в іншому об'єкті, у пункті 22 опитувального аркуша
вказують тип і модель об'єкта та термін використання АБ на ньому.
6
Наводять дані про середній наробіток АН за поточний рік у
тис. мотогодин.
7
Проти кожного місяця цифрами вказують типовий середній
щомісячний наробіток даного АН у тис. мотогодин.
8
Зазначають "v" проти відповідної кількості робочих змін за
тиждень.
9
Механічні та інші пошкодження АБ детально описують у
пункті 22 опитувального аркуша чи в додатку до опитувального
аркуша, про що в таблиці пункту 12 роблять запис "див. п. 22".
10
Наробіток АБ наводять у календарних місяцях і в тис.
мотогодин сумарного напрацювання АН. Наприклад, 25 місяців,
2,8 тис. мотогодин. У разі передачі АБ на інший АН або
використання АБ з іншого об'єкта вказують календарний час і
сумарний наробіток чи пробіг на кожному з об'єктів зі згаданими
АБ.
11
У разі наявності декількох акумуляторників кожного розряду,
указують їх кількість.
12
Зазначають "v" проти обладнання, що встановлено на АН.
13
Указують обладнання АН, яке не відображено в пункті 18
опитувального аркуша.
14
Наводять пропозиції стосовно поліпшення конструкції,
характеристик АБ і рекомендації щодо її експлуатації.
15
Експертну оцінку надають з власного досвіду експлуатації
аналогічних АБ (указують професійну підготовку експерта, стаж його
роботи, прізвище та ініціали).
16
Зазначають особливості конструкції і експлуатації АН, які
впливають на ресурс АБ. За браком місця інформацію надають у
додатках.
Директор Департаментубезпеки у галузі Ю.Гержод