• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Картка, Форма типового документа, Класифікація, Правила від 02.07.2008 № 795
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Картка, Форма типового документа, Класифікація, Правила
 • Дата: 02.07.2008
 • Номер: 795
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Картка, Форма типового документа, Класифікація, Правила
 • Дата: 02.07.2008
 • Номер: 795
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
КОНТРОЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦИКЛ АБ
Контрольно-тренирувальний цикл виконують для перевірки
технічного стану обслужної АБ, кількості електрики, яку вона
віддає, для відновлення експлуатаційних властивостей відставалого
акумулятора АБ, а також усунення часткової сульфатації електродів
АБ. Контрольно-тренирувальний цикл складається з таких операцій:
попереднє повне заряджання АБ;
контрольне (тренувальне) розряджання АБ струмом
І = 0,05 * С (А), допуск +-2%;
р 20
остаточне повне заряджання АБ.
Перед контрольним (тренувальним) розряджанням зарядженої АБ
дотримуються тригодинної паузи, яка потрібна для зниження
температури електроліту і коригування його густини. Для досягнення
необхідного перемішування електроліту АБ короткочасно заряджають
протягом (15+-5) хвилин.
Напругу акумуляторів заміряють на початку розряджання АБ і
далі через кожні (2+-0,15) години. На початок розряджання величину
зниження напруги в одному з акумуляторів АБ до величини
1,85 В +-0,02 В заміряють через (15+-3) хвилин, а починаючи з
моменту досягнення величини напруги 1,75 В +-0,02 В - контролюють
безперервно, щоб своєчасно зафіксувати момент повного розряджання
АБ. Розряджання припиняють із зниженням напруги в одному з
акумуляторів АБ до 1,70 В +-0,02 В.
АБ із спільною кришкою і з номінальною напругою 12 В
розряджають до напруги 10,2 В +-0,2 В на полюсних виводах. Для
цього із зниженням напруги на полюсних виводах АБ до
11,1 В +-0,2 В вимірюють напругу через кожні 15+-3 хвилини, а
починаючи з моменту досягнення величини напруги 10,5 В +-0,2 В -
безперервно до кінця розряджання. Для АБ з номінальною напругою
24 В вимірюють напругу через кожні 15+-3 хвилин відповідно до
22,2 В +-0,2 В, а безперервно до кінця розряджання - починаючи з
моменту досягнення величини напруги 21,0 В +-0,2 В.
Під час контрольного розряджання АБ фіксують початок і
тривалість розряджання і температуру електроліту на початок і на
кінець розряджання.
Для попередження надмірної сульфатації електродів час між
контрольним розряджанням і остаточним повним заряджанням АБ не
повинен перевищувати двох годин.
Фактичну ємність, яку віддає АБ, визначають як добуток
величини розрядного струму на час розряджання АБ. Наприклад,
тривалість розряджання АБ 6 СТ-60 силою струму I =6 (А) становить
р
тау = 6 годин 20 хвилин (6,3 години). Фактичну ємність Q
р ф
визначають як добуток сили розрядного струму на час розряджання:
Q = I * тау = 6 * 6,3 = 37,8 А.год, що становить 63%
ф р р
номінальної ємності АБ.
Додаток 10
до пункту 5.15 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ЖУРНАЛ
обліку операцій з технічного обслуговування і ремонту АБ
-------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Реєстраційний|Познака| Інвен- |Характеристика АБ, прийнятої|Прізвище |
|прийняття АБ |номер КТЗ чи |типу АБ| тарний | на дільницю/підприємство |та підпис|
|на дільницю/ | інвентарний | | чи |----------------------------| особи, |
|підприємство,| номер | |гаражний| нап-| електроліт | яка |
| виконання |устатковання,| |номер АБ|руга,|----------------------|передала/|
|операцій з ТО| за якими | | | В | рі- |густина,|темпе- |отримала |
| і ремонту |закріплено АБ| | | |вень,|г/куб.см|ратура,| АБ |
| | | | | | мм | |град.С | |
|-------------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці
-------------------------------------------------------------------------------
| Характеристика | Характеристика АБ, виданої | Дата |Прізвище |
| АБ після ТО (ремонту) | з дільниці/підприємства |видачі АБ|та підпис|
|----------------------------+----------------------------| з | особи, |
| нап-| електроліт | нап-| електроліт |дільниці/| яка |
|руга,|----------------------|руга,|----------------------|підприєм-|передала/|
| В | рі- |густина,|темпе- | В | рі- |густина,|темпе- | ства |отримала |
| |вень,|г/куб.см|ратура,| |вень,|г/куб.см|ратура,| | АБ |
| | мм | |град.С | | мм | |град.С | | |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+---------+---------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Правила ведення цього журналу
1. У колонці 3 записують познаку типу АБ, у колонці 4 - інвентарний чи гаражний номер АБ.
2. У першому рядку колонок 5-8 записують виявлені дефекти, а колонок 10-13 відповідно дефекти, що усунені операціями з ТО і ремонту. Виявлені дефекти можуть бути зашифровані згідно з додатком 15 до цих Правил у примітці до журналу. Рядками нижче в зазначених колонках записують характеристики АБ.
3. Окремими рядками в колонках 5-8, 10-13 і 14-17 записують значення напруги АБ, рівня, густини і температури електроліту в акумуляторах. Якщо різниця густини електроліту акумуляторів АБ не більше 0,01 г/куб.см, записують лише їх середнє значення в одному рядку.
4. Результати вимірювань напруги АБ, рівня, густини і температури електроліту в акумуляторах записують в один чи декілька рядків у колонках 5-8 чи 14-17 у присутності й з інформуванням особи, яка передала/прийняла АБ на/з акумуляторну дільницю чи підприємство, яке надає/надало відповідні послуги.
5. Коли АБ вводять у сферу експлуатації, перевіряють її технічний стан, у одному чи в декількох рядках колонок 5-8 записують слова "Введення в експлуатацію", а для АБ, які експлуатують, - "Залишковий ресурс" у відсотках чи в одиницях обліку ресурсу.
6. Стосовно АБ, які перевіряли/випробували з виконанням контрольного тренувального циклу, у колонках 10-13 зазначають "КТЦ".
7. Дані виконаних операцій з усунення дефектів АБ зазначають у першій колонці шифрами згідно з додатком 15 до цих Правил.
8. Дату і записи посадової особи, яка контролює систематичність і відповідність ведення внутрішньогосподарського обліку щодо використання ресурсу АБ і ведення журналу, виконують рядками та в довільній формі через усі колонки журналу.
9. Журнал обліку операцій з технічного обслуговування і ремонту АБ ведуть як окрему книгу на паперових чи машинних носіях.
Додаток 11
до пункту 6.7 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ЖУРНАЛ
обліку операцій з технічного обслуговування АБ під час зберігання
-----------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Державний |Познака| Інвен- | Характеристика АБ, |Прізвище |
| прийняття |реєстраційний|типу АБ| тарний | прийнятої на зберігання |та підпис|
| АБ на |номер КТЗ чи | | чи |----------------------------| особи, |
|зберігання,| інвентарний | |гаражний| нап-| електроліт | яка |
| виконання | номер | |номер АБ|руга,|----------------------|передала/|
|операцій з |устатковання,| | | В | рі- |густина,|темпе- |отримала |
| ТО і | за якими | | | |вень,|г/куб.см|ратура,| АБ |
| ремонту |закріплено АБ| | | | мм | |град.С | |
|-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
|-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
|-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
|-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------|
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці
----------------------------------------------------------------------------
| Характеристика АБ під | Характеристика АБ, | Дата |Прізвище |
| час зняття із зберігання | виданої із зберігання |видачі|та підпис|
|----------------------------+----------------------------|АБ із | особи, |
| нап-| електроліт | нап-| електроліт |збері-| яка |
|руга,|----------------------|руга,|----------------------|гання |передала/|
| В | рі- |густина,|темпе- | В | рі- |густина,|темпе- | |отримала |
| |вень,|г/куб.см|ратура,| |вень,|г/куб.см|ратура,| | АБ |
| | мм | |град.С | | мм | |град.С | | |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------|
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------|
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------|
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------|
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Правила ведення цього журналу
1. У колонці 3 записують познаку типу АБ, у колонці 4 - інвентарний чи гаражний номер АБ.
2. Окремими рядками в колонках 5-8 і 10-13 записують значення напруги АБ, рівня, густини і температури електроліту в акумуляторах. Якщо різниця густини електроліту між акумуляторами АБ не більше 0,01 г/куб.см, записують лише їх середнє значення в одному рядку. Для сухозаряджених АБ у цій колонці журналу проставляють знак "-".
3. У першому рядку колонок 10-13 записують дефекти, виявлені під час зняття із зберігання та усунені операціями з ТО і ремонту. Дефекти можуть бути зашифровані в примітці до журналу згідно з додатком 15 до цих Правил. Рядками нижче в зазначених колонках записують характеристики АБ.
4. Результати вимірювань напруги АБ, рівня, густини і температури електроліту в акумуляторах записують в один чи декілька рядків у колонках 14-17 у присутності й з інформуванням особи, яка передала/прийняла АБ на/із зберігання.
5. Дані виконаних операцій з ТО і ремонту АБ зазначають в першій колонці шифрами згідно з додатком 15 до цих Правил.
6. Дату і записи посадової особи, яка контролює систематичність і відповідність ведення журналу, виконують рядками через усі колонки журналу у довільній формі.
7. Журнал обліку операцій з ТО АБ під час зберігання ведуть як окрему книгу на паперових чи машинних носіях.
Додаток 12
до пункту 8.2 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
КАРТКА
обліку наробітку та відстежування обігу АБ
----------------------------------------------------------------------------
| Ідентифікаційні дані |
|--------------------------------------------------------------------------|
|познака АБ __________________________|тип АБ: обслужна, малообслужна, |
| |необслужна (непотрібне викреслити) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|найменування виробника АБ ________________________________________________| |
|--------------------------------------------------------------------------|
|номер АБ, установлений виробником ______________|інвентарний номер АБ ____|
|------------------------------------------------+-------------------------|
| реквізити документів | гарантії виробника | експлуатаційна |
| про придбання АБ: |(термін у міс./у тис.км| (тимчасова)* норма |
|договір купівлі-продажу,| пробігу КТЗ чи в | середнього ресурсу |
| товарний чек, витратна | мотогод наробітку - |чи залишковий ресурс АБ |
| накладна | непотрібне викреслити)|(термін у міс./у тис.км |
|(непотрібне викреслити) | |пробігу КТЗ чи в мотогод |
| | | наробітку - непотрібне |
| | | викреслити) |
|------------------------+-----------------------+-------------------------|
| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Інформація про наявність споживачів електроенергії КТЗ |
|--------------------------------------------------------------------------|
|засоби полегшення | |реанімаційне | |бортовий | |
|пуску двигуна | |обладнання, кВт | |комп'ютер | |
|-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----|
|електропідсилювач | |тахограф | |електричний | |
|керма | |електромеханічний | |підігрів стекол| |
|-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----|
|протитуманні | |тахограф цифровий | |кондиціонер, | |
|ліхтарі | | | |кВт | |
|-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----|
|рація, кВт | |таксометр | |аудіо-, | |
| | | | |відеотехніка | |
|------------------------------------------------+----+---------------+----|
|нейтралізатор шкідливих газових викидів | |охоронна | |
|з підігрівом | |сигналізація | |
|------------------------------------------------+----+---------------+----|
| | | | | | |
|-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Відомості про обіг АБ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| виготовлено | придбано | уведено в | знято з | списано |
| | | робочий стан | експлуатації | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Відомості про КТЗ і спеціальне устатковання, |
| у складі якого застосовують АБ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| виготовлено | установлено/ | категорія, | державний | річний |
| | знято АБ | тип, модель |реєстраційний | наробіток, |
| | | |(інвентарний) | тис.км/ |
| | | | номер | мотогод |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Дані про наробіток** і тривалість зберігання АБ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| рік | покази лічильника пробігу/наробітку, |наробіток АБ, тис.км/|
| | тис.км/мотогод | мотогод або місяці |
| |-------------------------------------------+---------------------|
| | на початок | за квартал |за рік| з початку |
| |використання АБ|---------------------------| | експлуатації |
| | | I | II | III | IV | | |
|--------+---------------+-----+------+---------+----+------+--------------|
|20 __ р.| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Відповідальний за облік пробігу (наробітку) АБ ___________________________|
|__________________________________ _______________ _______________________|
| (прізвище та ініціали) (підпис) (дата) |
|--------------------------------------------------------------------------|
|* Для зазначення експлуатаційної норми слово "тимчасова" викреслюють, а |
|для зазначення тимчасової норми викреслюють слово "експлуатаційна". Норми |
|визначають згідно з Експлуатаційними нормами середнього ресурсу |
|акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів |
|і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затвердженими наказом |
|Міністерства транспорту та зв'язку України 20.05.2006 N 489 та |
|зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за N 695/12569. |
|Якщо облікують наробіток АБ, яку придбано після перебування її в |
|експлуатації, зазначають "залишковий ресурс", керуючись зазначеними |
|нормами. |
|** Наробіток АБ у складі КТЗ/спеціального устатковання обліковують в |
|умовних місяцях тривалістю 30 діб і в кілометрах пробігу КТЗ або |
|мотогодинах використання КТЗ чи спеціального устатковання КТЗ, яке |
|живить АБ |
----------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки обліку
Висновки комісії
з питань обліку наробітку, обігу і списання АБ, призначеної наказом по
______________________________
(повна назва підприємства, організації)
від __________ N ______
1. АБ придатна/непридатна до подальшого експлуатування через природний знос, пошкодження, дефекти і підлягає списанню. Необхідно оформити претензію виробнику у зв'язку з виробничими дефектами АБ, установити тимчасову норму середнього ресурсу (непотрібне викреслити).
2. За час експлуатування з ________ до ________ у складі КТЗ/
(дата) (дата)
спеціального устатковання ________________ наробіток АБ _________,
(категорія, тип, модель) (познака)
інв. N ________ становить _______________ протягом _____ місяців.
(км, мотогод)
3. Величина наробітку АБ в умовних місяцях понад установлену норму ______.
4. АБ підлягає ремонту (поточному, капітальному), оформленню претензій до продавця (виробника), утилізації (непотрібне викреслити).
5. Інші відомості ___________________________________________
Голова комісії _______________________ __________ ________
(прізвище та ініціали (підпис) (дата)
особи, уповноваженої
керівником підприємства,
організації затверджувати
акти списання АБ)
Склад комісії: ________ ________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
________ ________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Правила ведення картки обліку
1. Інформацію про наявність штатних і додаткових споживачів електроенергії, які є визначальними для ресурсу АБ, позначають "\/". Якщо в КТЗ застосовано також інші споживачі електроенергії, їх дописують у таблицю, зазначають номінальну потужність споживачів електроенергії у кВт.
2. Щокварталу наробіток АБ у складі КТЗ/спеціального устатковання визначають як різницю між поточним і попереднім показами лічильника пробігу чи мотогодин наробітку. Якщо АБ використовують не з початку поточного року, у колонках для запису наробітку АБ попередніх кварталів проставляють знак "-". Якщо АБ не використовують, зберігаючи поза КТЗ/спеціальним устаткованням, у колонці чи в колонках для запису квартального наробітку КТЗ/спеціального устатковання з цією АБ наводять слово "зберігання".
3. Якщо наробіток АБ залежно від об'єкта застосування обліковують у кілометрах пробігу і в мотогодинах, сумарний наробіток за рік чи на момент списання АБ визначають у кілометрах, умовно прирівнюючи одну мотогодину наробітку до 25 кілометрів пробігу.
4. Облік наробітку та відслідковування обігу АБ ведуть на паперових чи машинних носіях. Якщо облік наробітку чи обігу ведуть на машинних носіях, картку обліку роздруковують і підписують у разі зміни відповідального водія (оператора), зміни відповідального за облік наробітку і обіг АБ, оформлення висновків комісії з питань обліку наробітку, обігу і списання АБ, яку призначають наказом керівника (власника) підприємства, організації.
5. Картку обліку зберігають щонайменше протягом трьох років після списання АБ.
6. Якщо облік наробітку АБ відповідає експлуатаційній (тимчасовій) нормі середнього ресурсу АБ і вона природно зношена до граничного стану, за якого подальша експлуатація економічно недоцільна чи небезпечна, оформлена картка є актом списання АБ.
7. Якщо АБ за технічним станом непридатна для виконання функцій за призначенням, але не вичерпала встановлений ресурс, її списують на підставі рішення комісії згідно з оформленням відповідного акта списання, до якого додають картку обліку.
Додаток 13
до пункту 8.5 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ВИЗНАЧЕННЯ
граничного стану АБ
Граничний стан АБ - це стан АБ, за якого подальша
експлуатація неприпустима. Граничний стан АБ визначають за
результатами перевірки ємності АБ розряджанням силою струму,
рівною 5 відсотків номінальної ємності.
Послідовність визначення граничного стану АБ:
1) перевіряють на відсутність саморозряду за допомогою
вольтметра, який зазначено в пункті 5.6 цих Правил. Напруга між
позитивним полюсним виводом і поверхнею АБ повинна бути рівна нулю
(опосередкована перевірка на відсутність струму саморозряджання).
Відхилення стрілки вольтметра від нуля є діагностичною ознакою
саморозряду АБ, який усувають нейтралізацією поверхні АБ
10-ти відсотковим розчином питної соди ГОСТ 2156-76;
2) визначають величину е.р.с. АБ за виразом (2) пункту 5.5
цих Правил;
3) визначену величину е.р.с. акумуляторів порівнюють із
значенням е.р.с., виміряної вольтметром. Якщо величина виміряної
е.р.с. менше визначеної за виразом (2) пункту 5.5 цих Правил, в АБ
має місце коротке замкнення електродів. АБ з короткозамкненими
акумуляторами ремонтують їх заміною;
4) якщо АБ справна, її заряджають струмом силою
I = 0,1*C (А), до напруги на полюсних виводах 14,4 В, далі таку
3 20
силу струму підтримують протягом 5-ти годин;
5) розряджають АБ струмом I = 0,05*С (А), допуск +-2% до
р 20
досягнення напруги на полюсних виводах 10,50 В +-0,05 В.
Під час перевірки АБ поміщають у водяну баню з температурою
плюс 25+-2 град.С.
Температура електроліту в центральних акумуляторах АБ повинна
бути усталеною (не виходити за межі допуску щонайменше протягом
30 хвилин).
Верхня частина корпуса АБ повинна виступати над рівнем води
на 20+-5 мм.
У разі розміщення у водяній бані декількох АБ відстань між
ними, а також відстань від стінок і дна бані повинна бути не менше
25 мм. Опори, на які встановлюють корпус АБ, повинні бути виконані
з теплоізолювального матеріалу, а їх опорна поверхня повинна
становити не більше 5 відсотків площі його дна. Температура
повітря в приміщені для перевірки АБ повинна бути плюс
20+-5 град.С;
6) записують тривалість (тау) розряджання АБ у годинах з
точністю +-5 хвилин;
7) визначають фактичну ємність АБ за виразом
C = тау * I (А.год). Якщо фактична ємність АБ досягла
ф р
40-відсоткової величини номінальної ємності, таку АБ уважають
непридатною для подальшого застосування.
Споживачам припустимо перевіряти номінальну ємність АБ
розрядним струмом величиною I = 0,1*С (А). У цьому випадку АБ
р 20
розряджають безперервно за умови підтримання величини розрядного
струму постійним, допуск +-2%.
На вимоги ДСТУ ГОСТ 959:2006 допускають перевірку фактичної
ємності АБ при температурі електроліту від плюс 18 град.С до
плюс 27 град.С без її розміщення у водяній ванні. У такому випадку
фактична ємність C повинна бути зведена до ємності при
ф
температурі плюс 25 град.С за формулою
C
ф
C = ---------------------,
25 1 + 0,01 * (t - 25 )
де C - ємність АБ, приведена до температури електроліту
25
плюс 25 град.С, А.год;
C - фактична визначена ємність АБ, А.год;
ф
0,01 - коефіцієнт зміни ємності АБ в інтервалі температур від
плюс 18 град.С до плюс 27 град.С;
t - середня температура між початковою і кінцевою
температурами електроліту під час розряджання, град.С.
Додаток 14
до пункту 9.2 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ЖУРНАЛ
обліку і обігу відпрацьованих АБ на
__________________________________________________
(повна назва підприємства, організації)
------------------------------------------------------------------
| Дата прийняття |Обсяг відпрацьованих АБ за ДСТУ 3211-95 |
| на зберігання, |----------------------------------------|
| підпис відповідальної | сорт свинцю АБ, кг |сорт нерозібраних|
| особи | | АБ, кг |
| |----------------------+-----------------|
| | 1 | 1а | 2 |3 |4 |4а |1 |2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці
------------------------------------------------------------------
| Уживаний | Продукти | Дата передачі | Реквізити |
| електроліт, л |промивання АБ, |на утилізування| документа про |
| | л | | прийняття на |
| | | |утилізування та |
| | | | найменування |
| | | |спеціалізованого|
| | | | підприємства |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до пункту 10.4 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ДЕФЕКТИ АБ
1. Схему для зашифрування дефектів АБ наведено на рис. 1.
-------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+---+---+---+-----|
| Х Х | - | Х | - | Х Х |
-------------------------
Рис. 1. Схема для зашифровування дефектів АБ: 1 - код
дефекту; 2, 4 - дефіс, 3 - познака виробничого (В),
експлуатаційного (Е), виробничого і експлуатаційного (В/Е)
походження дефекту; 5 - дефектний елемент конструкції за табл. 2.
2. Приклади кодування шифрів дефектів АБ наведено на рис. 2.
Код Код
Код дефектного Код дефектного
----------- --------- ----------- ----------
дефекту / / елемента дефекту / / елемента
/ / / /
-- -- -- --
52 - Е - 10 15 - В - АБ
- -
\ \
\ \
\ \
Експлуатаційне \ Виробниче \
------------------ ------------------
походження дефекту походження дефекту
а) б)
Рис. 2. Приклади кодування дефектів АБ:
а) експлуатаційних; б) виробничих
3. Приклади запису шифрів дефектів АБ у претензії зведено в
табл. 1.
Таблиця 1. Приклади запису шифрів дефектів акумуляторних
свинцевих стартерних батарей в претензії
------------------------------------------------------------------
| Найменування дефектів | Шифр дефекту |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Тріщина моноблоку АБ | 52-Е-10 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Зруйновання захисного щитка в акумуляторі | 55-Е-204 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Пусковий струм АБ менше норми | 15-В- АБ |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Відпайка електродів АБ | 56-В-201 |
------------------------------------------------------------------
4. Класифікаційні ознаки і відповідні їм коди дефектів АБ
зведені в табл. 2.
Таблиця 2. Класифікаційні ознаки та коди дефектів
акумуляторних свинцевих стартерних батарей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Характеристики | Найменування і коди* дефектних елементів конструкції АБ |
| класифікаційних |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ознак дефектів АБ |акуму- |моно-|акуму-| складові частини акумулятора |по- |пере-|криш-| складові частини кришки |мас-|інди- |ручки|
|---------------------|ляторна|блок |лятор |--------------------------------|люс-|мичка| ка |-------------------------------|тика|катор | для |
|коди | ознаки |батарея| | |елек-|з'єдну-|сепа-|захис-|елек-|ний | | |венти- |ущіль-| гніздо |заливна| |стану |пере-|
| де- | дефектів | | | |трод |вальний|ратор| ний |тро- |ви- | | |ляційна|нювач | для |горло- | |заря- |несе-|
|ектів| | | | | |місток | |щиток |літ |від | | |пробка |пробки|полюсних| вина | |джено-| ння |
| | | | | | | | | | | | | | | |виводів | | |сті АБ| |
| | |-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| | | АБ | 10 | 20 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 30 | 40 | 50 | 501 | 502 | 503 | 504 | 60 | 70 | 80 |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 1 |Функційні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |недоліки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 11 |Надмірний | Е | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
| |саморозряд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 12 |Напруга нижча | Е | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
| |норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 13 |Ємність нижча | Е | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
| |норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 14 |Ємність | | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окремого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акумулятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |менше, ніж у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |решти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акумуляторів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 15 |Пусковий | В | | В | | | | | | | | | | | | | | | |
| |струм менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 16 |Змінена | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
| |полярність | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |електродів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 17 |Коротке | В/Е | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | | |
| |замкнення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |електродів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
|18-19|Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 2 |Зовнішнє | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забруднення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 21 |Забрудненість | Е | | | | | | | Е | Е | Е | Е | Е | | | Е | Е | | |
| |пилом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 22 |Покриття | Е | | Е | | | | | | Е | Е | Е | Е | | | | Е | | Е |
| |електролітом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 23 |Покриття | Е | | Е | | | | | | Е | Е | Е | Е | | | | Е | | Е |
| |нафтопродуктами| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 24 |Засміченість | | | | | | | | | | | | Е | | | | | | |
| |отворів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
|25-29| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 3 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 31 |Рівень | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | |
| |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нижче норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 32 |Густина | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | |
| |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нижча норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 33 |Густина | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | |
| |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вища норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 34 |Забруднення | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | |
| |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |домішками | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 35 |Наявність | Е | | Е | | | | | Е | | | | | | | | | | |
| |акумуляторного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |шламу в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акумуляторах АБ| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
|36-39| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 4 |Надмірне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деформування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 41 |Вигин | | | | В/Е | | В/Е | В/Е | | В/Е| | | | | | | | | В/Е |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 42 |Зсув активної | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | |
| |маси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 43 |Пожолоблення | | | | В/Е | | В/Е | В/Е | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 44 |Проростання | | | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | |
| |електродів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 45 |Ум'ятини | | | | В/Е | | В/Е | | | В/Е| В/Е | | В/Е | В/Е | | | | | В/Е |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 46 |Відхилення | | | | | | | | | В/Е| | | | | | | | | В/Е |
| |форми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
|47-49| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 5 |Втрата | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цілісності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 51 |Знос (зокрема, | | | | Е | | Е | Е | | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | | Е |
| |нарізних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з'єднань) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 52 |Тріщини | | Е | | | | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | | Е | Е | Е |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 53 |Сколи (злами) | | Е | | | | | Е | | Е | Е | Е | Е | | | | | | Е |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 54 |Розриви | | | | В/Е | В/Е | В/Е | В/Е | | В/Е| В/Е | | | В/Е | | | | | В/Е |
| |(обриви) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 55 |Зруйновання | | Е | | Е | Е | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | | | Е | Е |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 56 |Відпад | | | | В | В | | | | В/Е| В/Е | | | | | | | | |
| |(відпайка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
|57-59| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 6 |Корозійні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ушкодження | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 61 |Окиснення | | | | Е | Е | | | | Е | Е | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 62 |Сульфатація | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
| 63 |Зістарення | | Е | | | | | | | | | Е | Е | Е | | | | | |
| |матеріалу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----|
|64-69| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* Коди виробничих та експлуатаційних дефектів АБ позначені відповідно літерами "В" і "Е", коди дефектів подвійного характеру походження |
|(виробничого і експлуатаційного) - літерами "В/Е". Для зашифровування дефекту з першої колонки цієї таблиці визначають код дефекту, |
|а в головці таблиці - код дефектного елемента конструкції АБ. На перехресті визначеного рядка і колонки наведено код імовірного характеру |
|походження дефекту |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------