Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва. Повідомлення від 19.03.2013 №136

Міністерство соціальної політики України Наказ, Повідомлення, Форма типового документа від 19.03.2013 №136
Остання редакція від 19.03.2013. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ, Повідомлення, Форма типового документа

Дата 19.03.2013

Номер 136

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.03.2013 № 136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 568/23100
Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва
Відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва, що додається.
2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Г.В. ОсовийО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
19.03.2013 № 136
Подають Термін подання
Підприємства, незалежно від форми власності Не пізніше дати початку
та підпорядкування, діяльність яких пов’язана зупинення (скорочення)
з виробництвом, - територіальному органу виробництва
Державної служби зайнятості України у районі,
місті, районі у місті тієї адміністративно-
територіальної одиниці, на території якої вони
зареєстровані як платники єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування
ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливе зупинення (скорочення) виробництва
_____________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Державної служби зайнятості України у
районі, місті, районі у місті)
Найменування підприємства ______________________________________________
Місцезнаходження підприємства __________________________________________
Код за ЄДРПОУ __________________________________________________________
Повідомляємо, що у зв'язку з ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначається причина)
у ___________________________________________________________________________
(цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва)
_____________________________________________________________________________
з _____________________________ почнеться зупинення (скорочення) виробництва,
(число, місяць, рік)
що може тривати ____________________________________________________________.
(кількість днів)
Керівник підприємства ________________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Контактний телефон виконавця _______________________
Дата подання повідомлення __________________________
(число, місяць, рік)
Заступник директора
Департаменту ринку праці
та зайнятості - начальник
відділу державного
регулювання зайнятості
та трудової міграції

О. Прутенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.03.2013 № 136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 568/23100
Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва
Відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва, що додається.
2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Г.В. ОсовийО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
19.03.2013 № 136
Подають Термін подання
Підприємства, незалежно від форми власності Не пізніше дати початку
та підпорядкування, діяльність яких пов’язана зупинення (скорочення)
з виробництвом, - територіальному органу виробництва
Державної служби зайнятості України у районі,