• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Національний банк України  | Постанова від 04.06.2003 № 227 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.06.2003
 • Номер: 227
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.06.2003
 • Номер: 227
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.06.2003 N 227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 475/7796
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення діючого порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N 135 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
04.06.2003 N 227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 475/7796
ЗМІНИ
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті ( z0368-01 )
1. У розділі II:
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Порядок повернення банком своїм клієнтам оформлених ними розрахункових документів та супровідних документів визначається в договорах про розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Банк, повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та розділ/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено) та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку).
Якщо на вимогу банку клієнт не надасть документи і відомості, що потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисно подасть неправдиві відомості про себе, то банк повертає йому платіжне доручення без виконання. Банк, повертаючи таке платіжне доручення у день надходження, має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на цей пункт Інструкції) та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку).
Якщо банк відмовляє клієнту у виконанні платіжного доручення за операцією, яка містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то таке платіжне доручення клієнта банк повертає йому без виконання. Банк, повертаючи таке платіжне доручення у день надходження, має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та на цей пункт Інструкції) та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та відбитком штампа банку)";
в останньому реченні абзацу дванадцятого пункту 23 слова "та відбитком печатки банку" виключити.
2. Пункт 13 розділу XI викласти в такій редакції:
"13. Якщо на вимогу банку клієнт не надасть відомостей, необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисно подасть неправдиві відомості про себе, то банк повертає електронний розрахунковий документ без виконання. Банк повідомляє клієнта засобами системи "клієнт-банк" про причину повернення цього документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на цей пункт Інструкції).
Якщо операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то банк може відмовити клієнту у виконанні електронного розрахункового документа та повернути цей документ без виконання. Банк повідомляє клієнта засобами системи "клієнт - банк" про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та на цей пункт Інструкції).
Банк має забезпечити зберігання інформації про електронні розрахункові документи, що повернені без виконання через вищезазначені причини, та включити цю інформацію до архіву системи "клієнт - банк" для зберігання протягом установленого строку.
Також банк повертає електронний розрахунковий документ без виконання у випадках, передбачених розділом II цієї Інструкції, про причину повернення якого повідомляє клієнта засобами системи "клієнт - банк" (з обов'язковим посиланням на статтю закону України,
відповідно до якої електронний розрахунковий документ не може бути виконано, або/та розділ/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено)".
Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець