• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Міністерство освіти і науки України | Наказ від 24.02.2023 № 201
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.02.2023
 • Номер: 201
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.02.2023
 • Номер: 201
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.02.2023 № 201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2023 р.
за № 455/39511
Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 333 від 22.03.2023 )
Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України "Про освіту", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224, що додаються.
2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Єресько О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Ю. Свириденко

О. Жолнович


О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
24 лютого 2023 року № 201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2023 р.
за № 455/39511
ЗМІНИ
до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 333 від 22.03.2023 )
1. У розділі I:
1) в абзаці десятому пункту 2 слова "неповнолітніх учнів" замінити словом "дитини";
2) пункт 7 після абзацу другого доповнити абзацами третім, четвертим такого змісту:
"Робота педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання чи з використанням технологій дистанційного навчання може виконуватися поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти, в будь-якому місці за вибором працівника відповідно до вимог статті 60-2 Кодексу законів про працю України.
Різниця часу між тривалістю навчального заняття (академічна година) та тривалістю заняття, яке організовує педагогічний працівник у синхронному режимі, є робочим часом педагогічного працівника і використовується ним для підготовки до таких занять, забезпечення оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення індивідуальних чи групових консультацій тощо".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
( Підпункт 2 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 333 від 22.03.2023 )
3) в абзаці третьому пункту 8 після слова "відеоконференцзв’язку" доповнити словами "та інструментарію оцінювання, визначеного освітньою програмою закладу освіти".
( Підпункт 3 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 333 від 22.03.2023 )
2. У розділі II:
1) підпункт 1 пункту 1 викласти у такій редакції:
"1) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, введенням воєнного стану, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України, поширенням епідемій, наслідками природних та техногенних катастроф тощо);";
2) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків. Під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, збройного конфлікту, введення воєнного стану, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється відповідно до заяви та додатків до неї (у разі наявності), поданої повнолітньою особою, одним з батьків, іншим законним представником, родичем дитини нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).
На підставі поданих заяв закладом освіти формуються класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти та визначається режим їх роботи.
Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання.".
3. У розділі III:
1) у підпункті 5 пункту 2 після слова "карантину" доповнити словами "(застосування протиепідемічних заходів), збройного конфлікту, введення воєнного стану";
2) в абзаці третьому пункту 3 слова "учня (для неповнолітніх осіб)" замінити словом "дитини";
3) в абзаці четвертому пункту 3 слова "дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних заходів)" замінити словами "надзвичайних обставин";
4) в абзаці третьому пункту 4 слова "неповнолітнього учня (одним із них)" замінити словами "(одним із них), іншими законними представниками дитини".
4. У тексті Положення слово "інформаційно-телекомунікаційна" у всіх відмінках і числах замінити словом "інформаційно-комунікаційна" у відповідних відмінках і числах.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 333 від 22.03.2023 )
5. У тексті Положення слово "відеоконференцзв’язку" замінити словом "відеоконференцзв’язку".

Генеральний директор
директорату дошкільної,
шкільної
та позашкільної освіти
О. Єресько