Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Форма типового документа від 06.02.2017 №41

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ, Форма типового документа, Акт від 06.02.2017 №41
Остання редакція від 13.09.2019 втрата чинності (наказ від 08.08.2019 N 446 /z0980-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Тип Наказ, Форма типового документа, Акт

Дата 06.02.2017

Номер 41

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.02.2017 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 357/30225
Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
Відповідно до частин третьої та п’ятої статті 12 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" , пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, що додається.
2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.
МіністрТ. Кутовий
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниВ.Лапа
У.Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
06.02.2017 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 357/30225
АКТ ,
складений за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
Директор
Департаменту тваринництва

М. Кваша
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.02.2017 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 357/30225
Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
Відповідно до частин третьої та п’ятої статті 12 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" , пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, що додається.
2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.
МіністрТ. Кутовий
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниВ.Лапа
У.Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ