Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказ, Форма типового документа, Звіт, Порядок від 31.12.2020 №2834
Реквізити

Видавник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ, Форма типового документа, Звіт, Порядок

Дата 31.12.2020

Номер 2834

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2020 N 2834
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2021 р.
за N 200/35822
Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 28, частини третьої статті 36 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок звітування органу сертифікації про видані ним сертифікати;
2) Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг.
2. Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
Ігор ПЕТРАШКО
ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
Олег МІРОШНІЧЕНКО
Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Владислава МАГАЛЕЦЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
31 грудня 2020 року N 2834
ПОРЯДОК
звітування органу сертифікації про видані ним сертифікати
1. Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання органом сертифікації звіту про видані ним сертифікати до Держпродспоживслужби та Мінекономіки.
3. Орган сертифікації складає звіт про видані сертифікати (далі - звіт) за формою згідно з додатком до цього Порядку.
4. Звіт складається державною мовою станом на 31 грудня звітного року та подається до Держпродспоживслужби та Мінекономіки засобами електронного зв'язку в електронній формі до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом вважається рік, що обчислюється з 01 січня по 31 грудня звітного року включно.
5. У разі якщо останній день подання звіту є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.
6. У разі виявлення помилки в поданому звіті орган сертифікації повторно складає та подає новий звіт до Держпродспоживслужби та Мінекономіки до закінчення встановленого строку подання звіту.
7. Орган сертифікації зберігає подані до Держпродспоживслужби та Мінекономіки звіти протягом трьох років.
Заступник директора директорату
державної політики у сфері
санітарних та фітосанітарних заходів -
начальник головного управління з
питань підакцизної продукції та
органічного виробництва
Людмила ХОМІЧАК
Додаток
до Порядку звітування органу
сертифікації про видані ним сертифікати
(пункт 3)
ЗВІТ
про видані сертифікати за 20__ рік
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2020 N 2834
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2021 р.
за N 200/35822
Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 28, частини третьої статті 36 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок звітування органу сертифікації про видані ним сертифікати;
2) Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг.
2. Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
Ігор ПЕТРАШКО
ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
Олег МІРОШНІЧЕНКО
Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Владислава МАГАЛЕЦЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!