Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів

Міністерство охорони здоровя України Наказ, Вимоги від 13.01.2023 №81
Реквізити

Видавник: Міністерство охорони здоровя України

Тип Наказ, Вимоги

Дата 13.01.2023

Номер 81

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.01.2023 № 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2023 р.
за № 184/39240
Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
Відповідно до пунктів 1378, 1379 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
1. Затвердити Мінімальні вимоги до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, що додаються.
2. Департаменту громадського здоров’я (Олексію Даниленку) забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
4. Цей наказ набирає чинності через 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань праці

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Голова Державної регуляторної служби України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Президент
Національної академії медичних наук України

О. Шубін


І. Дегнера


Ю. Свириденко

О. Кучер


Д. ЛубінецьР. Іллічов


В. Цимбалюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
13 січня 2023 року № 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2023 р.
за № 184/39240
( Гриф затвердження із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
Мінімальні вимоги
до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
І. Загальні положення
1. Ці Мінімальні вимоги визначають граничні значення експозиції, рівні дії електромагнітних полів (ЕМП) та організацію проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом ЕМП на працівників.
2. Ці Мінімальні вимоги поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування, на яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, зокрема пов’язані з ЕМП, які можуть несприятливо впливати на стан здоров’я та безпеку працівників.
3. У цих Мінімальних вимогах терміни вживаються у таких значеннях:
1) верхні значення рівнів дії магнітних полів - рівні дії, які відносяться до ГЗЕ для впливу на здоров’я;
2) граничні значення експозиції (ГЗЕ) - фізична величина, встановлена на підставі біофізичних і біологічних міркувань, зокрема на підставі науково точно встановлених короткочасних і гострих прямих впливів, тобто термічних (теплових) впливів і електричної стимуляції тканин;
3) граничні значення експозиції для впливу на здоров’я - ГЗЕ, при перевищенні яких працівники можуть зазнавати несприятливих наслідків для здоров’я, таких як теплове нагрівання або стимуляція нервової та м’язової тканин;
4) граничні значення експозиції для сенсорних впливів - ГЗЕ, при перевищенні яких у працівників можуть спостерігатися тимчасові порушення сенсорного сприйняття та незначні зміни функцій мозку;
5) електромагнітні поля - статичні електричні, статичні магнітні та змінні в часі електричні, магнітні та електромагнітні поля з частотами до 300 ГГц;
6) непрямий вплив - вплив, спричинений присутністю об’єкта в ЕМП, який може стати причиною загрози безпеці чи здоров’ю, наприклад:
втручання в роботу медичного електронного обладнання та пристроїв, включаючи кардіостимулятори та інші імплантати або медичні пристрої, які носять на тілі;
небезпека притягнення феромагнітних об’єктів у статичних магнітних полях;
ініціювання електровибухових пристроїв (детонаторів);
пожежі та вибухи внаслідок займання легкозаймистих матеріалів іскрами, викликаними індукованими полями, контактними струмами або іскровими розрядами;
контактні струми;
7) нижні значення рівнів дії електричних полів і верхні значення рівнів дії електричних полів - рівні, які встановлюються для забезпечення шляхом спрощеної оцінки відповідності певним ГЗЕ;
8) нижні значення рівнів дії магнітних полів - рівні дії, які відносяться до ГЗЕ для сенсорних впливів;
9) прямий біофізичний вплив - вплив ЕМП на організм людини, який включає: термічні (теплові) впливи, нетермічні (нетеплові) впливи та електричні струми в кінцівках;
10) рівні дії (РД) - рівні експозиції, встановлені з метою спрощення процесу доведення відповідності зазначеним ГЗЕ або в окремих випадках для вжиття відповідних заходів захисту чи запобігання негативному впливу ЕМП на працівників, визначених цими Мінімальними вимогами.
4. ГЗЕ, встановлені у розділі II цих Мінімальних вимог, охоплюють науково встановлені зв’язки між короткочасними прямими біофізичними ефектами та впливом ЕМП і не охоплюють окремі віддалені наслідки, включаючи можливі канцерогенні ефекти впливу, та ризики, що пов’язані з контактом з провідниками під напругою.
II. Граничні значення експозиції та рівні дії електромагнітних полів
1. Фізичні величини впливу електромагнітних полів наведені у додатку 1 до цих Мінімальних вимог. Граничні значення експозиції та рівні дії у частотному діапазоні від 0 Гц до 10 МГц (нетермічні (нетеплові) впливи) та граничні значення експозиції та рівні дії у частотному діапазоні від 100 кГц до 300 ГГц (термічні (теплові) впливи) наведені у додатках 2 та 3 до цих Мінімальних вимог.
2. Вплив електромагнітних полів на працівників не повинен перевищувати ГЗЕ для впливу на здоров’я та ГЗЕ для сенсорних впливів, визначених у додатку 2 до цих Мінімальних вимог для нетермічних (нетеплових) впливів та у додатку 3 до цих Мінімальних вимог для термічних (теплових) впливів. Відповідність ГЗЕ для впливу на здоров’я та ГЗЕ для сенсорних впливів зору встановлюється шляхом проведення оцінки ризиків відповідно до розділу III цих Мінімальних вимог. Якщо вплив електромагнітних полів на працівників перевищує ГЗЕ, роботодавець вживає заходів відповідно до пункту 7 розділу IV цих Мінімальних вимог.
3. Умови праці вважаються такими, що відповідають цим Мінімальним вимогам, якщо відповідні РД, зазначені у додатках 2 та 3 до цих Мінімальних вимог, не перевищені. У разі їх перевищення роботодавець діє відповідно до пункту 3 розділу IV цих Мінімальних вимог, якщо тільки оцінка ризиків і визначення впливу, проведені відповідно до пунктів 1-3 розділу III цих Мінімальних вимог, не продемонструє, що відповідні ГЗЕ не перевищено і ризики для безпеки виключено.
( Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
Вплив може перевищувати:
1) нижні значення РД для впливу електричних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, визначені у додатку 2 до цих Мінімальних вимог за умови, що ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц, визначені у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, не перевищені;
не перевищено ГЗЕ для впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, визначених у додатку 2 до цих Мінімальних вимог;
для захисту від надмірних іскрових розрядів та контактних струмів відповідно до РД для впливу контактного струму IC, визначених у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, використовують спеціальні заходи захисту згідно з пунктом 6 розділу IV цих Мінімальних вимог;
інформацію про можливість появи тимчасових симптомів і відчуттів, пов’язаних з впливом на центральну або периферичну нервову систему електричних полів, було доведено до працівників;
2) нижні значення РД для впливу магнітних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, визначені у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, у тому числі для голови та тулуба, протягом зміни, за умови, що будь-які ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц, визначені у додатку 2, до цих Мінімальних вимог, не перевищені.
4. За умови дотримання пункту 2 розділу IV цих Мінімальних вимог застосовується:
1) експозиція може перевищувати ГЗЕ, якщо вона пов’язана з встановленням, тестуванням, використанням, розробкою, обслуговуванням або дослідженням, пов’язаним із використанням обладнання для магнітно-резонансної томографії (МРТ), за умови дотримання всіх подальших умов:
оцінка ризику, проведена відповідно до розділу IV цих Мінімальних вимог, показала, що ГЗЕ перевищено;
враховуючи сучасний рівень техніки, були застосовані всі технічні та/або організаційні заходи;
обставини належним чином виправдовують перевищення граничних рівнів впливу;
враховані всі характеристики робочого місця, робочого обладнання або робочого процесу;
роботодавець забезпечив захист працівників від несприятливих наслідків для здоров’я та ризиків для безпеки, у тому числі шляхом забезпечення дотримання інструкцій щодо безпечного використання медичних пристроїв, наданих виробником;
2) дозволяється використовувати еквівалентну або більш специфічну систему захисту для персоналу, який працює на діючих військових об’єктах або бере участь у військовій діяльності, у тому числі у спільних міжнародних військових навчаннях, за умови запобігання негативним наслідкам для здоров’я та ризикам для безпеки;
3) дозволяється за належним чином обґрунтованих обставин тимчасове перевищення ГЗЕ в певних секторах або для конкретних видів діяльності поза сферою застосування підпунктів 1, 2 цього пункту. У разі застосування цього пункту, належним чином обґрунтовані обставини означають обставини, за яких виконуються такі умови:
оцінка ризику, проведена відповідно до цього розділу, показала, що ГЗЕ перевищені;
враховуючи сучасний рівень техніки, були застосовані всі технічні та/або організаційні заходи;
враховані всі специфічні характеристики робочого місця, робочого обладнання або робочого процесу;
роботодавець демонструє, що працівники все ще захищені від несприятливих наслідків для здоров’я та ризиків для безпеки, у тому числі шляхом застосування порівнянних, конкретніших і міжнародно визнаних стандартів і настанов.
III. Визначення та оцінювання ризиків, пов’язаних із впливом електромагнітних полів
1. Роботодавець проводить оцінку всіх ризиків для працівників, вимірювання та розрахунки рівнів ЕМП на робочому місці.
( Абзац другий пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
2. Роботодавець при визначенні рівня експозиції ЕМП та проведенні оцінки ризиків використовує відповідні стандарти, методичні рекомендації та дані, пов’язані з безпекою, оцінкою ризиків, які надає виробник обладнання, якщо вони стосуються умов впливу на робочому місці або місці встановлення.
3. Якщо відповідність ГЗЕ не може бути достовірно визначена на підставі наявної інформації, оцінка впливу проводиться на підставі вимірювання або розрахунків з урахуванням невизначеності щодо вимірювань або обчислень, таких як числові помилки, моделювання джерела, фантомна геометрія та електричні властивості тканин і матеріалів.
4. Оцінка, вимірювання та розрахунки, зазначені у пунктах 1-3 цього розділу, здійснюються в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років, і проводиться суб’єктами господарювання, атестованими на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища відповідно до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року № 784/1012, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2018 року за № 905/32357.
( Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
5. При проведенні оцінки ризику роботодавець визначає та враховує:
1) ГЗЕ для впливу на здоров’я, ГЗЕ для сенсорних впливів та РД, зазначені у розділі II цих Мінімальних вимог та додатках 2 і 3 до цих Мінімальних вимог;
2) частоту, рівень, тривалість і тип опромінення, включаючи розподіл по тілу працівника та по робочому місцю;
3) наявність прямих біофізичних впливів;
4) наявність впливу на здоров’я та безпеку працівників, які перебувають у групі особливого ризику, зокрема працівників, які носять активні чи пасивні імплантовані медичні пристрої (кардіостимулятори, інсулінові помпи тощо) та вагітних працівниць;
5) наявність непрямих впливів;
6) наявність захисного обладнання, призначеного для зниження рівня впливу електромагнітних полів;
7) інформацію, отриману за результатами нагляду за станом здоров’я працівників, відповідно до розділу VI цих Мінімальних вимог;
8) відомості, надані виробником обладнання;
9) іншу відповідну інформацію, пов’язану з охороною здоров’я та безпекою;
10) численні джерела опромінення;
11) одночасний вплив декількох частотних полів;
6. На робочих місцях, відкритих для громадськості, оцінка ризику не проводиться, якщо її вже було проведено згідно з вимогами Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513 (далі - Санітарні норми і правила), і встановлено, що обмеження, зазначені у цих Санітарних нормах і правилах, дотримуються і ризики для здоров’я та безпеки працівників відсутні.
( Абзац перший пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
Якщо обладнання, призначене для громадського використання, використовується за призначенням і відповідає вимогам санітарного законодавства України, згідно з якими встановлено вищі рівні безпеки, ніж ті, що передбачені цими Мінімальними вимогами, та не використовується інше обладнання, ці умови вважаються дотриманими.
7. Роботодавець за результатами оцінки ризиків визначає заходи, які необхідно вжити відповідно до розділу IV цих Мінімальних вимог. Оцінка ризику включає причини, за яких ступінь ризику, пов’язана з електромагнітними полями, не потребує подальшої детальної оцінки ризику.
Оцінка професійних ризиків проводитися повторно у разі:
змін в умовах праці, які можуть змінити ступінь їх впливу на працівників;
заміни існуючого обладнання іншим (за типом, потужністю, комплектними захисними пристроями;
за результатами спостереження за станом здоров’я працівників;
відповідно до нових наукових досягнень у цій сфері.
IV. Заходи, спрямовані на уникнення або зменшення впливу електромагнітних полів
1. Роботодавець відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" та Кодексу законів про працю України інформує працівників про умови праці, наявність на їх робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів та про можливі наслідки їх впливу на здоров’я.
2. Роботодавець забезпечує усунення або зведення до мінімуму ризиків, що виникають внаслідок ЕМП на робочому місці. Зменшення ризиків, пов’язаних із впливом електромагнітних полів, здійснюється на підставі загальних принципів запобігання, зазначених у Державних санітарних нормах і правилах при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524.
( Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
3. На підставі оцінки ризику, проведеної відповідно до розділу III цих Мінімальних вимог, при перевищенні відповідних РД, зазначених у розділі II цих Мінімальних вимог та у додатках 2 та 3 до цих Мінімальних вимог або, якщо відповідні граничні рівні впливу не перевищені і ризики для безпеки виключені, роботодавець розробляє та впроваджує план дій, з обов’язковим включенням до нього технічних та/або організаційних заходів для запобігання перевищенню ГЗЕ для впливу на здоров’я та ГЗЕ для сенсорних впливів.
План дій повинен включати:
використання інших методів роботи, що передбачають менший вплив ЕМП;
вибір обладнання, що випромінює менш інтенсивні ЕМП, враховуючи роботу, яку необхідно виконати;
застосування технічних заходів для зменшення випромінювання ЕМП, включаючи, у разі необхідності, використання блокування, екранування або подібних механізмів для захисту здоров’я;
застосування відповідних заходів з розмежування та доступу, таких як сигнали, етикетки, розмітка на підлозі, бар’єри, щоб обмежити або контролювати доступ;
у разі впливу електричних полів, застосування заходів та процедур керування іскровими розрядами та контактними струмами за допомогою технічних засобів та шляхом навчання працівників;
впровадження відповідних програм технічного обслуговування робочого обладнання та робочих місць;
проєктування та планування робочих місць;
обмеження тривалості та інтенсивності впливу;
застосування належних засобів індивідуального захисту;
технічні та/або організаційні заходи для працівників, які піддаються особливому ризику та будь-яким ризикам через непрямі наслідки, визначені у розділі III цих Мінімальних вимог.
4. Роботодавець, враховуючи заходи, зазначені у цьому розділі, забезпечує працівникам, які перебувають у групі особливого ризику (використання активних або пасивних імплантованих медичних пристроїв, медичних пристроїв, що носяться на тілі, вагітність тощо), належні умови праці.
5. На підставі оцінки ризику, зазначеної у розділі III цих Мінімальних вимог, робочі місця, де працівники зазнають небезпеку впливу ЕМП, які перевищують рівні ГЗЕ, необхідно позначити відповідними позначками, враховуючи додатки 2 та 3 до цих Мінімальних вимог, а доступ до них необхідно обмежити. Якщо доступ до цих зон належним чином обмежений з інших причин і працівники поінформовані про ризики, пов’язані з впливом ЕМП, позначення та обмеження доступу, характерні для ЕМП, не потрібні.
6. У разі застосування підпункту 1 пункту 3 розділу II цих Мінімальних вимог роботодавець вживає спеціальні заходи захисту:
навчання працівників відповідно до пункту 2 розділу V цих Мінімальних вимог;
використання технічних засобів та засобів індивідуального захисту, наприклад, заземлення робочих об’єктів, зниження напруги дотику між працівниками та робочими об’єктами (вирівнювання потенціалів);
у відповідних випадках використання ізоляційного взуття, рукавичок і захисного одягу згідно з Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946.
( Абзац четвертий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
7. Роботодавець у разі якщо, незважаючи на всі вжиті заходи, перевищення ГЗЕ для впливу на здоров’я та ГЗЕ для сенсорних впливів зберігається, негайно вживає заходи для їх зниження до відповідного рівня, визначає та реєструє причини перевищення ГЗЕ, змінює та доповнює план дій відповідними превентивними та захисними заходами для недопущення повторення зазначеної ситуації.
8. У разі застосування пункту 3 розділу II цих Мінімальних вимог та якщо працівник повідомляє про тимчасові симптоми, роботодавець оновлює оцінку ризику та заходи профілактики. Тимчасові симптоми включають:
1) сенсорні сприйняття та ефекти у функціонуванні центральної нервової системи в голові, викликані змінними в часі магнітними полями;
2) впливи статичного магнітного поля, такі як запаморочення та нудота.
V. Інформування та навчання працівників
1. Роботодавець інформує працівників, які у процесі трудової діяльності можуть зазнати впливу ЕМП, щодо питань умов та охорони праці відповідно до цих Мінімальних вимог.
2. Роботодавець забезпечує навчання працівників з питань охорони праці відповідно до результатів оцінки ризику, передбаченої у розділі III цих Мінімальних вимог, зокрема щодо:
заходів, вжитих з метою виконання цих Мінімальних вимог;
значень та концепцій граничних рівнів впливу та рівнів впливу і пов’язаних з ними можливих ризиків та вжитих запобіжних заходів;
можливих непрямих наслідків впливу;
результатів оцінки, вимірювань або розрахунків рівнів впливу електромагнітних полів, проведених відповідно до розділу III цих Мінімальних вимог;
способу виявлення несприятливого впливу ЕМП на здоров’я та повідомлення про нього;
можливості появи тимчасових симптомів і відчуттів, пов’язаних з впливом ЕМП на центральну або периферичну нервову систему;
обставин, за яких працівники мають право на медичний нагляд;
безпечних методів роботи для мінімізації ризиків у результаті впливу;
працівників з особливим ризиком, відповідно до пункту 4 розділу IV цих Мінімальних вимог.
VI. Нагляд за станом здоров’я працівників
1. Роботодавець забезпечує проведення попередніх, періодичних та позачергових медичних оглядів працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
( Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
2. Заклади охорони здоров’я, що проводять медичні огляди працівників, забезпечують оформлення, зберігання і постійну актуалізацію даних медичних записів на кожного працівника відповідно до вимог законодавства України.

Директор Департаменту
громадського здоров’я


О. Даниленко
Додаток 1
до Мінімальних вимог
до охорони здоров’я та безпеки
працівників, які піддаються впливу
електромагнітних полів
(пункт 1 розділу II)
ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
впливу електромагнітних полів
Для опису впливу електромагнітних полів використовуються такі фізичні величини:
напруженість електричного поля (E) - фізична векторна величина, що є силовою характеристикою електричного поля в кожній його точці та вимірюється у вольтах на метр (В/м). Слід розрізняти електричне поле навколишнього середовища та електричне поле, наявне в тілі (in situ) в результаті впливу електричного поля навколишнього середовища;
струм кінцівок (IL ) - струм в кінцівках людини, що зазнає впливу електромагнітних полів в діапазоні частот від 10 МГц до 110 МГц в результаті контакту з об’єктом в електромагнітному полі або проходження ємнісних струмів, індукованих в експонованому тілі. Виражається в амперах (A);
контактний струм (IC ) - струм, що виникає при контакті людини з об’єктом в електромагнітному полі. Виражається в амперах (А). Стаціонарний контактний струм виникає, коли людина постійно контактує з об’єктом в електромагнітному полі. У процесі встановлення такого контакту може виникнути іскровий розряд із пов’язаними з ним перехідними струмами;
електричний заряд (Q) - відповідна величина, яка використовується для іскрового розряду і виражається в кулонах (C);
напруженість магнітного поля (H) - векторна характеристика, яка визначає величину й напрям магнітного поля в даній точці в даний час та вимірюється в амперах на метр (А/м-1);
магнітна індукція (B) - векторна величина, що призводить до сили, яка діє на рухомі заряди, та виражається в тесла (Tл). У вільному просторі та в біологічних матеріалах щільність магнітного потоку та напруженість магнітного поля можна замінити, використовуючи напруженість магнітного поля H = 1 А/м-1, еквівалентну щільності магнітної індукції B = 4пі 10-7 Tл (приблизно, 1,25 мкТл);
щільність потоку енергії (S) - відповідна величина, яка використовується для дуже високих частот, де глибина проникнення в тіло низька. Це потужність випромінювання, що падає перпендикулярно до поверхні, поділена на площу поверхні та виражається у ватах на квадратний метр (Вт/м-2);
питома поглинена енергії (SA) - енергія, що поглинається одиницею маси біологічної тканини та виражається в джоулях на кілограм (Дж/кг). У цих Мінімальних вимогах цей показник використовується для встановлення обмежень щодо впливу імпульсного мікрохвильового випромінювання;
питома поглинена потужність (SAR), усереднена по всьому тілу або по частинах тіла,- швидкість, з якою енергія поглинається одиницею маси тканини тіла та виражається у ватах на кілограм (Вт/кг). Коефіцієнт питомого поглинання всього тіла є загальноприйнятою величиною для зв’язку несприятливих теплових ефектів із радіочастотним (РЧ) опроміненням. Окрім усередненого значення SAR для всього тіла, локальні значення SAR необхідні для оцінки та обмеження надмірного накопичення енергії в невеликих частинах тіла внаслідок особливих умов впливу. Приклади таких станів включають: людину, яка зазнає радіочастотного впливу в діапазоні низьких МГц (наприклад, від діелектричних нагрівачів), і особу, яка зазнає впливу радіочастот у ближньому полі антени.
З вищезазначених величин безпосередньо можна виміряти щільність магнітного потоку (B), контактний струм (IC ), струм кінцівок (IL ), напруженість електричного поля (E), напруженість магнітного поля (H) та щільність потужності (S).
Додаток 2
до Мінімальних вимог
до охорони здоров’я та безпеки
працівників, які піддаються впливу
електромагнітних полів
(пункт 1 розділу II)
ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ
експозиції та рівні дії у частотному діапазоні від 0 Гц до 10 МГц (нетермічні (нетеплові) впливи)
І. Граничні значення експозиції (ГЗЕ)
1. ГЗЕ нижче 1 Гц є обмеженнями для статичного магнітного поля, на яке не впливають тканини тіла.
ГЗЕ для частот від 1 Гц до 10 МГц є обмеженнями для електричних полів, індукованих в організмі внаслідок впливу електричних і магнітних полів, що залежать від часу.
2. ГЗЕ для зовнішньої магнітної індукції (B0) в діапазоні від 0 до 1 Гц:
ГЗЕ для сенсорних впливів є ГЗЕ для нормальних умов праці і пов’язані з виникненням запаморочення, інших фізіологічних ефектів, та з порушенням органу рівноваги людини, що виникає в основному внаслідок руху в статичному магнітному полі;
ГЗЕ впливу на здоров’я для контрольованих умов праці застосовуються на тимчасовій основі протягом робочої зміни, якщо це виправдано практикою або процесом, за умови, що були вжиті профілактичні заходи, такі як контроль за пересуванням та інформуванням працівників.
ГЗЕ для зовнішньої магнітної індукції (B 0 ) у діапазоні від 0 до 1 Гц
ГЗЕ для сенсорних впливів
Звичайні умови праці 2 Tл
Локалізований вплив на кінцівки 8 Tл
ГЗЕ для впливу здоров ’я
Контрольовані умови праці 8 Tл
3. ГЗЕ впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц пов’язані з електричною стимуляцією всіх тканин периферичної та центральної нервової системи в організмі, включаючи голову.
ГЗЕ впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц
Частотний діапазон Граничні рівні впливу на здоров ’я
1 Гц менше або дорівнює f < 3 кГц 1,1 В/м (пік)
3 кГц менше або дорівнює f менше або дорівнює 10 МГц 3,8 x 10–4 f В/м (пік)

__________
Примітки:


f - частота, що виражена в герцах (Гц);
ГЗЕ впливу на здоров’я для внутрішнього електричного поля є просторовими піковими значеннями в усьому тілі експонованого об’єкта;
ГЗЕ - це пікові значення в часі, які дорівнюють середньоквадратичним значенням (RMS), помноженим на ? 2 для синусоїдальних полів. У випадку несинусоїдальних полів оцінка впливу, проведена відповідно до розділу III Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81, (далі - Вимоги), повинна ґрунтуватися на методі зважених піків (фільтрація в часовій області), поясненому в практичних настановах, у разі їх наявності, інші науково обґрунтовані і валідовані процедури оцінки впливу можуть бути застосовані за умови, що вони призводять до приблизно еквівалентних і порівнянних результатів.
4. ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц пов’язані з впливом електричного поля на центральну нервову систему в голові, тобто фосфени сітківки та незначні тимчасові зміни в деяких функціях мозку.
ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц
Частотний діапазон ГЗЕ для сенсорних впливів
1 менше або дорівнює f < 10 Гц 0,7/f В/м (пік)
10 менше або дорівнює f < 25 Гц 0,07 В/м (пік)
25 менше або дорівнює f менше або дорівнює 400 Гц 0,0028 f В/м (пік)

__________
Примітки:


f - частота, що виражена в герцах (Гц);
ГЗЕ для сенсорних впливів для внутрішнього електричного поля є просторовими піковими значеннями в голові експонованого об’єкта;
ГЗЕ - це пікові значення в часі, які дорівнюють середньоквадратичним значенням (RMS), помноженим на ? 2 для синусоїдальних полів. У випадку несинусоїдальних полів оцінка впливу, проведена відповідно до розділу ІІІ Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81, (далі - Вимоги), повинна ґрунтуватися на методі зважених піків (фільтрація в часовій області), поясненому в практичних настановах, у разі їх наявності, інші науково обґрунтовані і валідовані процедури оцінки впливу можуть бути застосовані за умови, що вони призводять до приблизно еквівалентних і порівнянних результатів.
II. Рівні дії (РД).
1. Для визначення рівнів дії (РД) використовуються такі фізичні величини та значення:
нижнє значення РД (Е) і верхнє значення РД (Е) для впливу електричних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, що змінюються у часі;
нижнє значення РД (В) і верхнє значення РД (В) для впливу магнітних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, змінних у часі;
РД для впливу контактного струму (IC );
РД для індукції статичних магнітних полів РД (B0 ).
РД відповідають розрахунковим або виміряним значенням електричного і магнітного поля на робочому місці за відсутності працівника.
2. Нижнє значення РД для впливу електричних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц для зовнішнього електричного поля базується на обмеженні внутрішнього електричного поля нижче ГЗЕ впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц та обмеженні іскрових розрядів у робочому середовищі.
Нижнє значення РД для внутрішнього електричного поля не повинно перевищувати ГЗЕ впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц, та, за умови вжиття заходів захисту відповідно до розділів IV, V Вимог, іскрові розряди не утворюються.
РД для впливу електричних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц
Частотний діапазон Напруженість електричного поля Нижнє значення РД
(Е) [В/м] (RMS)
Напруженість електричного поля Верхнє значення РД
(Е) [В/м] (RMS)
1 2 3
1 менше або дорівнює f < 25 Гц 2,0 x 10-42,0 x 10-4
1 менше або дорівнює f < 25 Гц 2,0 x 10-42,0 x 10-4
50 Гц менше або дорівнює f < 1,64 кГц 5,0 x 10-5/f 1,0 x 10-6/f
1,64 менше або дорівнює f < 3 кГц 5,0 x 10-5/f 6,1 x 10-2
3 kHz менше або дорівнює f менше або дорівнює 10 МГц 1,7 x 10-26,1 x 10-2

__________
Примітки:


f - це частота, що виражена в герцах (Гц);
нижнє значення РД (E) і верхнє значення РД (E) - це середньоквадратичні (RMS) значення напруженості електричного поля, які дорівнюють піковим значенням, поділеним на ? 2 для синусоїдальних полів. У випадку несинусоїдальних полів оцінка опромінення, проведена відповідно до розділу III Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81, (далі - Вимоги), базується на методі зважених піків (фільтрація в часовій області), поясненому в практичних настановах; інші науково обґрунтовані і валідовані процедури оцінки впливу можуть бути застосовані за умови, що вони призводять до приблизно еквівалентних і порівнянних результатів;
РД представляють максимальні розрахункові або виміряні значення в положенні тіла працівників. Це призводить до консервативної оцінки впливу та автоматичного дотримання ГЗЕ у всіх неоднорідних умовах впливу. З метою спрощення оцінки відповідності ГЗЕ, що виконується відповідно до розділу III Вимог, у конкретних неоднорідних умовах, критерії для просторового усереднення виміряних полів на основі встановленої дозиметрії викладені в практичних настановах. У випадку дуже локалізованого джерела на відстані кількох сантиметрів від тіла, індуковане електричне поле повинно визначатися дозиметрично, у кожному конкретному випадку.
3. Нижні значення РД для впливу магнітних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц є похідними від ГЗЕ для сенсорних впливів для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 400 Гц, а для частот вище 400 Гц - від ГЗЕ впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц.
Верхні значення РД для впливу магнітних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц є похідними від ГЗЕ впливу на здоров’я для напруженості внутрішнього електричного поля в діапазоні від 1 Гц до 10 МГц, пов’язаного з електричною стимуляцією периферичних і автономних нервових тканин у голові та тулубі. Відповідність верхнім РД гарантує, що ГЗЕ для впливу на здоров’я не перевищуються, але можливі ефекти, пов’язані з фосфенами сітківки та незначними тимчасовими змінами в активності мозку, якщо вплив на голову перевищує нижні РД для експозицій до 400 Гц. У такому випадку вживаються заходи відповідно до розділів IV, V Вимог.
РД для опромінення кінцівок є похідними від ГЗЕ впливу на здоров’я для внутрішнього електричного поля, пов’язаного з електричною стимуляцією тканин у кінцівках, враховуючи, що магнітне поле менш пов’язане з кінцівками, ніж з усім тілом.
РД для впливу магнітних полів у діапазоні від 1 Гц до 10 МГц
Частотний діапазон Магнітна індукція Нижнє значення РД
(B)[мкТл] (RMS)
Магнітна індукція Верхнє значення РД
(B)[мкТл] (RMS)
Магнітна індукція РД длявпливу на кінцівки локалізованого магнітного поля
[мкТл] (RMS)
1 менше або дорівнює f < 8 Гц 2,0 x 10-5/f-23,0 x 10-5/f 9,0 x 10-5/f
8 менше або дорівнює f < 25 Гц 2,5 x 10-4/f 3,0 x 10-5/f 9,0 x 10-5/f
25 менше або дорівнює f < 300 Гц 1,0 x 10-33,0 x 10-5/f 9,0 x 10-5/f
300 Hz менше або дорівнює f < 3 кГц 3,0 x 10-5/f 3,0 x 10-5/f 9,0 x 10-5/f
3 kHz менше або дорівнює f менше або дорівнює 10 МГц 1,0 x 10-21,0 x 10-23,0 x 10-2

__________
Примітки:


f - частота, що виражена в герцах (Гц);
нижнє і верхнє значення РД - це середньоквадратичні значення (RMS), які дорівнюють піковим значенням, поділеним на ? 2 для синусоїдальних полів. У випадку несинусоїдальних полів оцінка опромінення, проведена відповідно до розділу ІІІ Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81, (далі - Вимоги), повинна ґрунтуватися на методі зваженого піку (фільтрація в часовій області), що пояснюється в практичних посібниках; інші науково обґрунтовані та верифіковані методики оцінки впливу можуть бути застосовані за умови, що вони призводять до приблизно еквівалентного і порівняльного результату;
РД для впливу магнітних полів представляють максимальні значення при положенні тіла працівників. Це призводить до консервативної оцінки впливу та автоматичного дотримання ГЗЕ у всіх неоднорідних умовах впливу. З метою спрощення оцінки відповідності ГЗЕ, що виконується відповідно до розділу III Вимог, у конкретних неоднорідних умовах, критерії для просторового усереднення виміряних полів на основі встановленої дозиметрії будуть викладені в практичних посібниках та настановах. У випадку дуже локалізованого джерела на відстані кількох сантиметрів від тіла, індуковане електричне поле повинно визначатися дозиметрично, у кожному конкретному випадку.
РД для впливу контактного струму (I C )
Частота РД (I C ) контактного струму в стаціонарному стані
[мА] (середньоквадратичне значення)
1 2
до 2,5 кГц 1,0
2,5 менше або дорівнює f < 100 кГц 0,4 f
100 менше або дорівнює f менше або дорівнює 10 000 кГц 40

__________
Примітки:


f - це частота, що виражена в кілогерцах (кГц).
РД для індукції статичних магнітних полів
Ризики Рівні впливу (B 0 )
Інтерференція з активними імплантованими пристроями, наприклад, кардіостимулятори 0,5 мТл
Притягання та ризик утворення уламків в периферійному полі джерел високої напруженості поля (> 100 мТл) 3 мТл
( Додаток 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
Додаток 3
до Мінімальних вимог
до охорони здоров’я та безпеки
працівників, які піддаються впливу
електромагнітних полів
(пункт 1 розділу II)
ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ
експозиції у та рівні дії у частотному діапазоні від 100 кГц до 300 ГГц (термічні (теплові) впливи)
І. Граничні значення експозиції (ГЗЕ)
ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 100 кГц до 6 ГГц є обмеженнями для енергії та потужності, що поглинаються на одиницю маси тканини тіла в результаті впливу електричних і магнітних полів.
ГЗЕ для сенсорних впливів ЕМП у частотному діапазоні від 0,3 до 6 ГГц є обмеженнями поглиненої енергії в невеликій масі тканини в голові в результаті впливу ЕМП.
ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 6 до 300 ГГц є обмеженнями для щільності потужності електромагнітної хвилі, що діє на поверхню тіла.
ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 100 кГц до 6 ГГц
ГЗЕ для впливу на здоров ’я Значення SAR, усереднені
за будь-який шестихвилинний період
ГЗЕ, що пов’язані з тепловим стресом для всього тіла, виражені як усереднений SAR для тіла 0,4 Вт/кг
ГЗЕ, що пов’язані з локалізованим тепловим стресом у голові та тулубі, виражені як локалізований SAR у тілі 10 Вт/кг
ГЗЕ, що пов’язані з локалізованим тепловим стресом у кінцівках, виражені як локалізований SAR у кінцівках 20 Вт/кг

__________
Примітки:


локалізована усереднена маса SAR - це будь-які 10 г суміжної тканини; максимальне значення SAR, отримане таким чином, має бути значенням, яке використовується для оцінки впливу. Ці 10 г тканини мають бути масою суміжної тканини з приблизно однорідними електричними властивостями. При визначенні суміжної маси тканини визнається, що ця концепція може бути використана в обчислювальній дозиметрії, але може представляти труднощі для прямих фізичних вимірювань. Можна використовувати просту геометрію, таку як кубічна або сферична тканинна маса.
ГЗЕ для сенсорних впливів впливу ЕМП у частотному діапазоні від 0,3 до 6 ГГц пов’язані з уникненням слухових ефектів, викликаних впливом на голову імпульсного мікрохвильового випромінювання.
ГЗЕ для сенсорних впливів впливу ЕМП у частотному діапазоні від 0,3 до 6 ГГц
Частотний діапазон Локалізована питома поглинена енергія (SA)
0,3 менше або дорівнює f менше або дорівнює 6 ГГц 10 мДж/кг

__________
Примітки:


усереднена SA для маси тканини 10 г
ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 6 до 300 ГГц
Частотний діапазон ГЗЕ для впливу на здоров ’я, пов ’язані
з щільністю потоку енергії
6 менше або дорівнює f менше або дорівнює 300 ГГц 50 Вт/м-2

__________
Примітки:


щільність потоку енергії повинна бути усереднена для будь-яких 20 см-2 відкритої поверхні. Просторова максимальна щільність енергії, усереднена на 1 см-2, не повинна перевищувати у 20 разів значення 50 Вт/м-2. Щільність потоку енергії в діапазоні частот від 6 до 10 ГГц повинна бути усереднена за будь-який шестихвилинний період. При частотах понад 10 ГГц, щільність потоку енергії повинна бути усереднена за будь-який 68/f-1,05 -хвилинний період (де f - частота в ГГц), щоб компенсувати поступово меншу глибину проникнення зі збільшенням частоти.
II. Рівні дії (РД)
Для визначення рівнів дії (РД) використовуються такі фізичні величини та значення:
РД (E) для напруженості електричного поля E змінного електричного поля;
РД (B) для щільності магнітного потоку B магнітного поля, що змінюється в часі (магнітної індукції);
РД (S) для густини потужності електромагнітних хвиль S (потоку енергії);
РД (IC) для контактного струму у стаціонарному стані;
РД (IL) для індукованого струму у будь-якій кінцівці.
РД відповідають розрахунковим або виміряним значенням на робочому місці за відсутності працівника, як максимальні значення при положенні тіла або визначеної частини тіла.
РД (E) і РД (B) є похідними від SAR або ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 100 кГц до 6 ГГц та ГЗЕ для впливу на здоров’я ЕМП у частотному діапазоні від 6 до 300 ГГц на основі порогових значень, пов’язаних із внутрішніми термічними (тепловими) ефектами, спричиненими впливом (зовнішніх) електричних і магнітних полів.
РД для впливу електричних та магнітних полів у частотному діапазоні від 100 кГц до 300 ГГц
Частотний діапазон Напруженість електричного поля РД (E) [В/м] (RMS) Магнітна індукція РД (B) [мкТ] (RMS) Поток енергії РД (S) [Вт/м-2]
100 кГц менше або дорівнює f < 1 МГц 6,1 x 10-22,0 x 10-6/f -
1 менше або дорівнює f < 10 МГц 6,1 x 10-8/f 2,0 x 10-6/f -
10 менше або дорівнює f < 400 МГц 61 0,2 -
400 МГц менше або дорівнює f < 2 ГГц 3 x 10–3 fЅ1,0 x 10–5 fЅ-
2 менше або дорівнює f < 6 ГГц 1,4 x 10-24,5 x 10–1-
6 менше або дорівнює f менше або дорівнює 300 ГГц 1,4 x 10-24,5 x 10–150

__________
Примітки:


f - частота, що виражена в герцах (Гц);
РД (E) і РД (B) повинні бути усереднені за шість хвилин. Для радіочастотних імпульсів пікова щільність потужності, усереднена за шириною імпульсу, не повинна перевищувати 1000-кратне відповідне значення РД (S). Для багаточастотних полів аналіз повинен базуватися на підсумовуванні, як пояснюється в практичних посібниках та інших нормативно-методичних актах (ДСН 3.3.6.096-2002);
РД(E) і РД(B) представляють максимальні розрахункові або виміряні значення відносно положення тіла працівників. Це призводить до стандартизованої оцінки впливу та автоматичного дотримання ГЗЕ у всіх неоднорідних умовах впливу. З метою спрощення оцінки відповідності ГЗЕ, що виконується відповідно до розділу ІІІ Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81, у конкретних неоднорідних умовах, критерії для просторового усереднення виміряних полів на основі встановленої дозиметрії викладені в національних практичних посібниках та рекомендаціях. У випадку локалізованого джерела, розташованого на відстані кількох сантиметрів від тіла, відповідність ГЗЕ визначається дозиметрично у кожному конкретному випадку;
щільність потоку енергії має бути усереднена для будь-яких 20 см-2 відкритої поверхні. Максимальна щільність потоку енергії, усереднена на 1 см-2, не повинна перевищувати у 20 разів значення 50 Вт/м-2. Щільність потоку енергії в діапазоні частот від 6 до 10 ГГц повинна бути усереднена за будь-який шестихвилинний період. Понад 10 ГГц щільність потужності повинна бути усереднена за будь-який 68/f-1,05 -хвилинний період (де f - частота в ГГц), щоб компенсувати поступово меншу глибину проникнення зі збільшенням частоти.
РД для впливу стаціонарного контактного струму та індукованого струму кінцівок
Частотний діапазон Контактний струм у стаціонарному стані, РД (I C ) [мА] (RMS) Індукований струм
у будь-якій кінцівці, РД (I L ) [мА] (RMS)
100 кГц менше або дорівнює f < 10 МГц 40 -
10 менше або дорівнює f менше або дорівнює 110 МГц 40 100

__________
Примітки:


Рівні впливу (IL) повинні бути усереднені за шестихвилинний період.
( Додаток 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 209 від 03.02.2023 )
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.01.2023 № 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2023 р.
за № 184/39240
Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів
Відповідно до пунктів 1378, 1379 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Мінімальні вимоги до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів, що додаються.
2. Департаменту громадського здоров’я (Олексію Даниленку) забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
4. Цей наказ набирає чинності через 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

30 днiв передплати безкоштовно!