• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики  | Наказ, Перелік від 29.01.2007 № 6 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 29.01.2007
 • Номер: 6
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 29.01.2007
 • Номер: 6
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
29.01.2007 N 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2007 р.
за N 122/13389
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 427 від 30.04.2013 )
Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність
Відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності", Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від 18.03.2003 N 225, Указу Президента України від 13.07.2005 N 1105 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики", Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.12.2005 N 342, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1549/11829,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, що додається.
2. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 N 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 (із змінами), зміни, що додаються.
3. Установити, що оцінка відповідності продукції, уключеної до Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, на бажання виробника (постачальника) може здійснюватись шляхом її сертифікації.
4. Органам із сертифікації забезпечити ведення Реєстру декларацій про відповідність та інформування про їх реєстрацію Реєстр УкрСЕПРО, а також передбачити оприлюднення декларацій про відповідність на своїх веб-сайтах. Адреси веб-сайтів у місячний термін надати Держспоживстандарту.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О.Д.):
у місячний термін розробити порядок надання органами із сертифікації до Реєстру УкрСЕПРО інформації про зареєстровані декларації про відповідність;
забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
6. Управлінню оцінки відповідності (Сердюков О.Я.) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Наказ набирає чинності через 90 днів з дня його державної реєстрації.
8. Управлінню справами та контролю за використанням майна (Грицик В.І.) довести цей наказ до відома Державної митної служби, ДП "УкрНДНЦ" та органів із сертифікації.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
Т.в.о. Голови
ПОГОДЖЕНО: 
 
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 
Перший заступник Міністра
промислової політики України
Заступник Голови
Держспоживстандарту України
Заступник Голови Державної
митної служби України
Заступник Міністра
економіки України
Заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України 
Заступник Міністра
внутрішніх справ України
І.Б.Саєвич
А.В.Дашкевич

О.С.Уруський

С.Черепков

О.Федоров

Л.Мусіна


О.Б.Лотоцький

Л.С.Поречкіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
29.01.2007 N 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2007 р.
за N 122/13389
ПЕРЕЛІК
продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність
N поз.Назва продукціїКод ДКПП Код УКТЗЕД
1. Електропобутове та аналогічне обладнання
1.1Обладнання для
опалювання теплиць
29.71.268516 21 00 00
8516 29
1.2Регулювальне
обладнання для
низької напруги
31.20.25
31.20.22
31.20.24
8536
8537 10
1.3Захисне устаткування31.20.22
31.20.23
8536
2. Апаратура радіоелектронна побутова
2.1Магнітофони і
диктофони з живлен-
ням від батарей або
автомобільні
32.30.328520
2.2Радіоприймальні
пристрої і
комбінована з ними
апаратура з
живленням від
батарей або
автомобільні
32.30.18527
2.3Дискові програвачі
та підсилювальна
апаратура з
живленням від
батарей
абоавтомобільні
32.30.31
32.30.43
8518 40
8518 50
8519
3. Засоби охоронного призначення
3.1Складові частини до
систем, пультів,
приладів, пристроїв,
сповіщувачів,
обладнання і
устаткування систем
охоронної і
охоронно - пожежної
сигналізації,
контролювання
доступу та охоронних
теле (відео) систем
32.20.1
32.30.11
32.30.32
32.30.33
31.50.22
31.62.11
8520
8521
8525
8527
8528
8531
9405
4. Посуд з чорних та кольорових металів
4.1Посуд з мельхіору,
латуні, нейзильберу
з хромовим або
нікелевим покриттям
28.617418
4.2Тара скляна
консервна

26.13.11

7010
5. Конторське обладнання
5.1Машини друкарські
електричні та
електронні
30.01.11
30.01.12
8469 12 00 00
8469 20 00 00
6. Техніка сільськогосподарська
6.1Теплогенератори
(неелектричні
нагрівачі повітря та
розподілювачі
нагрітого повітря)
29.72.137322 90
6.2Машини і обладнання
для птахівництва -
інкубатори
29.32.63.5308436 21 00 00
7. Зварювальні матеріали
7.1Електроди для
зварювання та
наплавлення
28.73.158311 10
7.2Дріт сталевий для
зварювання та
наплавлення
28.73.158311
7.3Дріт порошковий для
зварювання та
наплавлення
28.73.158311
8. Нафтопродукти
8.1Паливо для
реактивних двигунів
23.20.142710 00 51 00
8.2Мастила технологічні
(оливні та
водозмішувальні)
23.20.18
24.66.31
2710 00
3403
8.3Мастильно-холодильна
рідина (оливні та
водозмішувальні)
23.20.18
24.66.31
2710 00
3403
8.4Бітуми нафтові23.20.322713 20 00 00
9. Будівельні матеріали
9.1Плитка керамічна
фасадна та ковдри з
неї
26.30.106907 90
6908 90
9.2Плитка керамічна для
підлог
26.30.106904 90 00 00
6907 90
6908 90
9.3Лінолеум
полівінілхлоридний
36.63.403918 10
10. Труби
10.1Труби безшовні з
корозостійких сталей
(для атомної
енергетики)
27.22.107304
11. Хімічні джерела струму
11.1Свинцево-квасні
стартерні батареї
31.40.228507 10
11.2Батареї акумуляторні
свинцеві нестартерні
для мотоциклів та
моторолерів
31.40.218507 20
11.3Батареї акумуляторні
свинцеві тягові
31.40.228507 20
12. Техніка радіаційна
12.1Джерела іонізуючого
випромінювання
радіонуклідні
закриті
33.40.119022
12.2Гамма-дефектоскопи33.10.119022
12.3Промислові
рентгенівські
дефектоскопи
33.10.119022
12.4Промислові
прискорювачі
заряджених частинок

31.62.13

8543
13. Товари з паперу шкільні та канцелярські
13.1Зошити шкільні22.22.20.300482020 00 00
13.2Зошити загальні22.22.20.300482020 00 00
Начальник Управління
оцінки відповідності

О.Сердюков