• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідник, Порядок, Форма від 13.01.2015 № 4
( абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно  з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
У складовій розділу II про нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу заповнюється страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу зазначаються:
рядок 1 - загальна сума грошового забезпечення осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу" без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок, що дорівнює сумі відповідних показників графи 16 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу (1, 2, 3);
рядок 2 - загальна сума грошового забезпечення військовослужбовців, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування, що дорівнює сумі відповідних показників графи 17 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу (1, 2, 3);
( абзац шостий пункту 3 розділу III у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 2.1 - сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску);
рядок 2.2 - якщо є підстава, зазначається різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення, якщо сума такого грошового забезпечення менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується грошове забезпечення, що дорівнює сумі відповідних показників графи 18 додатка 1 до Розрахунку за відповідний місяць звітного кварталу, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 13;
рядок 5 - сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми грошового забезпечення військовослужбовців (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 5.1, 5.2);
( абзац дев'ятий пункту 3 розділу III у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
у рядку 5.1 - нарахований єдиний внесок за ставкою 22,0 %;
у рядку 5.2 - сума єдиного внеску, нарахована на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22 %);
у рядку 6 - сума рядків 6.1 та 6.2;
( абзац дванадцятий пункту 3 розділу III у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 6.1 - заповнюється у разі:
якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:
22 %, 34,7 %, у тому числі донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати;
якщо донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом "Звітний";
під час подання Розрахунку з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий", поза межами звітного (податкового) періоду.
Донарахування сум єдиного внеску в рядку 6.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється донарахування з кодом типу нарахувань 2 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку, проведених з таким типом нарахувань;
рядок 6.2 - заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:
2,6 %, що дорівнюють сумі відповідних показників графи 18 додатка 1 до Розрахунку, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2;
у рядку 7 - зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 6 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;
рядок 7.1 - зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 6 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;
у рядку 8 - сума рядків 8.1, 8.2;
( абзац двадцять третій пункту 3 розділу III у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 8.1 - заповнюється у разі:
якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:
22 %, 34,7 %, у тому числі донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати;
якщо зменшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом "Звітний";
під час подання Розрахунку з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (зменшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий", поза межами звітного (податкового) періоду.
Зменшення сум єдиного внеску в рядку 8.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється зменшення з кодом типу нарахувань 3 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку проведених з таким типом нарахувань;
рядок 8.2 - заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:
2,6 %, що дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3.
Складова розділу II Розрахунку про нарахування єдиного внеску на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами заповнюється лише у разі надання працівниці відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
( абзац тридцять другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
У разі надання працівниці такої відпустки у вказаній складовій цього розділу зазначаються:
( абзац тридцять третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 3 - загальна сума допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами (без обмеження максимальною величиною), на яку нараховується єдиний внесок;
( абзац тридцять четвертий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 4 - загальна сума допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування;
( абзац тридцять п'ятий пункту 3 розділу III у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 4.1 - сума допомоги жінкам-військовослужбовцям, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску);
( абзац тридцять шостий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 4.2 - якщо є підстава, зазначається різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої суми допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, якщо сума такої допомоги жінкам-військовослужбовцям менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується допомога, що дорівнює сумі показників графи 18 рядка "Усього" додатка 1 до Розрахунку за місяці звітного кварталу, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 13;
( абзац тридцять сьомий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 9 - сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 9.1, 9.2);
( абзац тридцять восьмий пункту 3 розділу III у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 9.1 - нарахований єдиний внесок за ставкою 22,0 %;
рядок 9.2 - нарахований єдиний внесок на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %);
( абзац сороковий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 10 - сума рядків 10.1 та 10.2;
( абзац сорок перший пункту 3 розділу III у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 10.1 - заповнюється у разі:
якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:
22 %, 33,2 %, у тому числі донараховано суму допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами до розміру мінімальної заробітної плати;
( абзац сорок четвертий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
якщо донараховано єдиний внесок на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами під час виправлення помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом "Звітний";
( абзац сорок п'ятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
якщо під час подання Розрахунку з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, нарахованих на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" поза межами звітного (податкового) періоду.
( абзац сорок шостий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
Донарахування сум єдиного внеску в рядку 10.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку для відповідної категорії застрахованих особах у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється донарахування з кодом типу нарахувань 2 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку проведених з таким типом нарахувань;
рядок 10.2 - заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:
2,6 %, 2 %, які дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2;
рядок 11 - зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 10 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;
рядок 11.1 - зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 10 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;
у рядку 12 - сума рядків 12.1 та 12.2;
( абзац п'ятдесят другий пункту 3 розділу III у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 12.1 - заповнюється у разі:
якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:
22 %, 33,2 %, у тому числі зменшено суму допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, з огляду на розмір мінімальної заробітної плати;
( абзац п'ятдесят п'ятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
якщо зменшено суму єдиного внеску під час виправлення помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом "Звітний";
під час подання Розрахунку з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (зменшено) показники сум єдиного внеску, нарахованих на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий", поза межами звітного (податкового) періоду.
( абзац п'ятдесят сьомий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
Зменшення сум єдиного внеску в рядку 12.1 проводяться у додатку 1 до Розрахунку для відповідної категорії застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється зменшення з кодом типу нарахувань 3 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку проведених з таким типом нарахувань;
рядок 12.2 - заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:
2 %, які дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених для відповідної категорії застрахованих осіб з типом нарахувань 3;
рядок 13 - зазначається загальна сума єдиного внеску із сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті, усього, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 5, 6, та віднімання даних рядка 8;
рядок 14 - відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 13;
рядок 15 - зазначається загальна сума єдиного внеску із сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 9, 10, та віднімання даних рядка 12;
( абзац шістдесят третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 16 - відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 15.
4. Розділ III Розрахунку "Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків у розрізі місяців звітного кварталу" заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад про нарахування та сплату єдиного внеску (грошового забезпечення) за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
( абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
У цьому розділі Розрахунку у розрізі місяців звітного кварталу (1, 2, 3) зазначаються:
рядок 1 - нарахована за звітний квартал сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (у разі коли вони не працюють), що дорівнює сумі графи 15 рядка "Усього" додатка 2 до Розрахунку;
рядок 2 - суми нарахованого єдиного внеску на суми грошового забезпечення відповідно до законодавства, патронатним вихователям, батькам-вихователям та прийомним батькам;
рядок 3 - сума донарахованого єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду;
рядок 4 - сума, на яку зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду;
рядок 5 - зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 4 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;
рядок 5.1 - зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 4 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;
рядок 6 - зазначається в розрізі місяців звітного кварталу сума єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 2, 3, та віднімання даних рядка 4;
рядок 7 - відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 6.
У Розрахунку на останній сторінці проставляється дата подання Розрахунку платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
IV. Порядок заповнення додатків до Розрахунку, що містять інформацію щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу
1. Додаток 1 до Розрахунку "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам" (далі - Д1) призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.
Якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством - Д1 за відповідний квартал не подається.
Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 1 до цього Порядку, у якому зазначаються:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 "Звітний" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 "Звітний новий" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 014 - "Довідковий" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат";
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
номер Розрахунку, до якого додається Д1 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка в Розрахунку;
рядок 03 - повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника єдиного внеску, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
рядок 033 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, які перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;
рядок 034 - код філії, у разі подання платником єдиного внеску Розрахунку з типом "Уточнюючий". Для платників єдиного внеску, для яких застосовувався код філії за попередні періоди;
рядок 035 - обирається необхідна позначка:
для призначення пенсії - у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованим особам, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
( абзац двадцятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113 )
для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат - у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованим особам;
( абзац двадцять перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113 )
графа 09 заповнюється платником єдиного внеску лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 - 15:
код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої (виплаченого) за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона (він) нарахована (нарахований), а також для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул;
коди типу нарахувань 2 - 9 зазначаються лише уразі донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків застрахованій особі.
Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:
2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.
Якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) застрахованій особі у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 - 9:
6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи 17 "Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця лише в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
Якщо податкові органи донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовуються коди типу нарахувань 11 та 12;
11 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами донараховано суму єдиного внеску;
12 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за місяць звітного кварталу.
Тип нарахувань 13 застосовується для сум у місяцях звітного кварталу за попередній звітний (податковий) період лише в таких випадках:
під час нарахування сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;
під час нарахування сум у зв'язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;
14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв'язку зі здійсненням перерахунку під час звільнення працівника за попередні періоди, пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку зі сторнуванням);
15 - грошове забезпечення, нараховане в поточному місяці за минулий звітний (податковий) період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (із змінами).
Графа 16 "Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)" формується щодо кожної окремої застрахованої особи.
( абзац сорок четвертий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності і допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи (у полі відповідного місяця лише в сумі, що припадає на такий місяць).
Графа 17 "Сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) у межах максимальної величини, на яку (який) нараховується єдиний внесок" заповнюється щодо кожної окремої застрахованої особи.
( абзац сорок шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній звітний (податковий) період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.
Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:
сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
( абзац п'ятдесятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно  з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
сторнованих сум, нарахованих платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої групи платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, у період дії воєнного стану, для категорії застрахованих осіб 29, 36, 37, 39, 42 - 45, 47, 50, 66, 75 - 78 відповідно до додатка 1 до цього Порядку.
( пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятдесят першим  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215, у зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - шістдесят другий  вважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесят третім )
Щомісячні суми нарахованої заробітної плати застрахованій особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку.
Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця).
Стосовно однієї застрахованої особи допускається декілька записів у Д1, якщо протягом одного звітного (податкового) періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - сум середньої заробітної плати за вимушений прогул) періоди.
Кількість днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати.
Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.
За наявності декількох рядків стосовно однієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, у якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).
Ознака "неповний робочий час" відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України встановлюється угодою сторін як під час прийняття на роботу, так і в період роботи. Ознака "неповний робочий час" проставляється у разі, якщо особа працює:
неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);
неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня - 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
У графі 25 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа заповнюється лише для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків у порядку визначеному розділом V цього Порядку.
У графі 26 "Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом-18 (1 - так, 0 - ні)" встановлюється відповідно до статті 21-1 глави III Кодексу законів про працю України. Ознака "1" проставляється у разі, якщо працівник виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, ознака "0" - якщо до працівника не застосовуються умови статті 21-1 глави III Кодексу законів про працю України.
( пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом шістдесят третім  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113, у зв'язку з цим абзац шістдесят третій  вважати абзацом шістдесят четвертим )
У Д1 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
2. Додаток 2 до Розрахунку "Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або у разі народження дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства" (далі - Д2).
Д2 формується та подається районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад, у якому щокварталу відображаються відомості в розрізі місяців звітного кварталу і щодо кожної застрахованої особи:
( абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно  з наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 "Звітний" - якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункту 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 "Звітний новий" - якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок:
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
рядок 03 - повне найменування платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску;
рядок 032 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за деякі категорії застрахованих осіб, який ліквідований.
Додаток складається із двох частин, а саме загальна частина про нараховані суми єдиного внеску в розрізі категорій застрахованих осіб та частина, яка містить відомості про застрахованих осіб.
У графі "Чисельність осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці" відображається кількість осіб по кожній категорії осіб, відображеній у рядках 1 - 4, 6 та 6.1, яким нараховано виплата у звітному місяці.
У графі "Нараховано єдиного внеску у звітному місяці" відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 - 4 цієї таблиці, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску, що діє на день нарахування допомоги, грошового забезпечення або компенсації.
У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.
Обчислення страхових внесків за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації
У графі "Нараховано єдиного внеску у тому числі за попередні періоди" відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 - 4 цієї таблиці, яка за даними бухгалтерського обліку обчислена у звітному місяці за попередні періоди.
У графі "Нараховано внесків з початку року" відображається сума нарахованого єдиного внеску з початку за попередні звітні місяці поточного року та нарахованого внеску у звітному місяці.
У Д2 на останній сторінці проставляються дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
3. Додаток 3 до Розрахунку "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу" (далі - Д3).
Д3 формується та подається до податкових органів платниками єдиного внеску, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 "Звітний" - якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 "Звітний новий" - якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок:
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
рядок 03 - повне найменування платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску;
рядок 032 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" щодо осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, який ліквідований.
Додаток складається із двох частин, а саме загальна частина про нараховані суми єдиного внеску щодо застрахованих осіб та частина, яка містить відомості про застрахованих осіб.
У графі "Чисельність осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці" відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яким за звітний місяць нараховано грошове забезпечення.
У графі "Нараховано єдиного внеску у звітному місяці" відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
У разі коли період, за який розраховуються страхові внески у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.
У графі "Нараховано єдиного внеску у тому числі за попередні періоди" відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яку згідно з даними бухгалтерського обліку обчислено у звітному місяці за попередні періоди.
У графі "Нараховано єдиного внеску з початку року" відображається сума нарахованого єдиного внеску за попередні звітні місяці поточного року та нарахованого єдиного внеску у звітному місяці.
У Д3 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
4. Додаток 4 до Розрахунку "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору" (далі - 4ДФ):
1) реквізити 4ДФ, що заповнюються:
рядок 1 - відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий" залежно від того, який Розрахунок подається;
у рядку 2 навпроти напису "Звітний (податковий) період" відображаються рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;
номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;
номер Розрахунку, до якого додається 4ДФ (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка такого виду в Розрахунку;
у рядку 3 зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) самозайнятої фізичної особи, що подає Розрахунок;
у рядку 031 зазначаються податковий номер юридичної особи - податкового агента, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи - податкового агента, яка подає Розрахунок. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;