• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Зміни до Порядку заповнення податкової накладної

Міністерство фінансів України  | Наказ від 23.01.2015 № 13 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 23.01.2015
 • Номер: 13
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 23.01.2015
 • Номер: 13
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.01.2015 № 13 ( z0102-15 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 104/26549
( Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1307 від 31.12.2015 )
ЗМІНИ
до Порядку заповнення податкової накладної ( z1235-14 )
1. Доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:
"Платники податку, які постачають електричну енергію, складають податкові накладні щодекадно на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за таку електричну енергію на їх поточні рахунки протягом відповідної декади. В останній день місяця такі платники податку складають податкові накладні / розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зі споживачами електричної енергії з урахуванням поставленої електричної енергії та отриманих коштів протягом такого місяця.".
2. Доповнити пункт 9 після абзацу вісімнадцятого новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:
"17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.".
У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим.
3. Підпункт 2 пункту 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"У податковій накладній, складеній на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену, виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).".
У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим.
4. У пункті 20:
у першому реченні слова "виходячи із ціни придбання товарів/послуг" замінити словами "виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг", слова "ціна придбання / балансова (залишкова) вартість" замінити словами "ціна придбання / собівартість / балансова (залишкова) вартість", слова "ціни придбання / балансової (залишкової) вартості" замінити словами "ціни придбання / собівартості / балансової (залишкової) вартості";
у другому реченні слова "над фактичною ціною їх постачання" замінити словами та цифрами "над фактичною ціною їх постачання; 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання".
5. У пункті 21:
в абзаці першому слова "У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань" замінити словами "У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг,";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, в розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.
Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.";
6. В абзаці четвертому пункту 22 слово "січня" замінити словом "лютого".
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук