Про внесення змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Постанова від 22.12.2011 №464

Національний банк України Постанова від 22.12.2011 №464
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 22.12.2011

Номер 464

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.12.2011 № 464
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2012 р.
за № 22/20335
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
Про внесення змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.2011 за № 1054/19792, такі зміни:
1.1. В абзаці четвертому пункту 1.1 розділу І цифри "3.3" замінити цифрами "3.2".
1.2. У розділі ІІІ:
підпункт "а" пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"а) розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу";
пункт 3.2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.3, 3.4 уважати відповідно пунктами 3.2, 3.3.
1.3. У розділі IV:
у пункті 4.1:
в абзацах першому і другому слово і цифри "пунктів 3.1, 3.2" замінити словом і цифрами "пункту 3.1", а цифри "3.3" замінити цифрами "3.2";
абзац третій доповнити словами "для отримання від них висновків";
у пункті 4.6:
в абзаці шостому цифри "3.3" замінити цифрами "3.2";
в абзаці восьмому цифри "3.4" замінити цифрами "3.3";
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу";
в абзаці чотирнадцятому слово і цифри "пунктів 3.1, 3.2" замінити словом і цифрами "пункту 3.1";
у пункті 4.7:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) розмір регулятивного капіталу банку менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Національний банк має право прийняти рішення про відмову у видачі генеральної ліцензії в разі отримання від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання генеральної ліцензії, які містять інформацію про те, що генеральна ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів";
у пункті 4.8:
у підпункті "а" слова "(обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій)" виключити;
підпункт "в" виключити.
У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати абзацом четвертим.
1.4. У додатку 1 до Положення цифри "3.3" замінити цифрами "3.2".
2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В. і Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.).
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
ГоловаС.Г. Арбузов
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.12.2011 № 464
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2012 р.
за № 22/20335
Про внесення змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.2011 за № 1054/19792, такі зміни:
1.1. В абзаці четвертому пункту 1.1 розділу І цифри "3.3" замінити цифрами "3.2".
1.2. У розділі ІІІ:
підпункт "а" пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"а) розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу";
пункт 3.2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.3, 3.4 уважати відповідно пунктами 3.2, 3.3.
1.3. У розділі IV:
у пункті 4.1:
в абзацах першому і другому слово і цифри "пунктів 3.1, 3.2" замінити словом і цифрами "пункту 3.1", а цифри "3.3" замінити цифрами "3.2";