Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період

Національний банк України Постанова від 23.09.2022 №207
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 23.09.2022

Номер 207

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 26.09.2022
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
23.09.2022 № 207
Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до пункту 6 розділу І Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 травня 2018 року № 51 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 23 травня 2022 року № 104 ) (зі змінами), такі зміни:
1) абзац перший замінити чотирма новими абзацами першим - четвертим такого змісту:
"6. Правління Національного банку в особливий період має право прийняти рішення щодо:
1) зберігання запасів готівки Національного банку у сховищах підрозділів уповноважених банків та проведення операцій з ними від імені уповноваженого банку без процедури їх реєстрації як відокремлених підрозділів банку та присвоєння внутрішньобанківського реєстраційного коду (за умови надання до Національного банку інформації щодо переліку керівних осіб уповноваженого банку, які відповідно до покладених обов'язків здійснюють контроль і несуть відповідальність за збереження запасів готівки Національного банку в таких сховищах);
2) зберігання запасів готівки Національного банку в підрозділах залучених банків, сховища яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні, що діють в особливий період, на умовах, визначених окремо укладеним договором;
3) призупинення, заборони діяльності банків чи здійснення окремих операцій ними.".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;
2) в абзаці сьомому слово "другому" замінити словом "п'ятому";
3) в абзаці восьмому слово "четвертому" замінити словом "сьомому".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 50
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 26.09.2022
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
23.09.2022 № 207
Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до пункту 6 розділу І Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 травня 2018 року № 51 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 23 травня 2022 року № 104 ) (зі змінами), такі зміни:
1) абзац перший замінити чотирма новими абзацами першим - четвертим такого змісту:
"6. Правління Національного банку в особливий період має право прийняти рішення щодо:
1) зберігання запасів готівки Національного банку у сховищах підрозділів уповноважених банків та проведення операцій з ними від імені уповноваженого банку без процедури їх реєстрації як відокремлених підрозділів банку та присвоєння внутрішньобанківського реєстраційного коду (за умови надання до Національного банку інформації щодо переліку керівних осіб уповноваженого банку, які відповідно до покладених обов'язків здійснюють контроль і несуть відповідальність за збереження запасів готівки Національного банку в таких сховищах);
2) зберігання запасів готівки Національного банку в підрозділах залучених банків, сховища яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні, що діють в особливий період, на умовах, визначених окремо укладеним договором;
3) призупинення, заборони діяльності банків чи здійснення окремих операцій ними.".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

30 днiв передплати безкоштовно!