• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про надання розяснення

Міністерство соціальної політики України | Лист від 29.06.2016 № 813/13/84-16
Реквізити
 • Видавник: Міністерство соціальної політики України
 • Тип: Лист
 • Дата: 29.06.2016
 • Номер: 813/13/84-16
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство соціальної політики України
 • Тип: Лист
 • Дата: 29.06.2016
 • Номер: 813/13/84-16
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
29.06.2016 № 813/13/84-16
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і в межах компетенції повідомляє.
1. Направлення працівника на курси підвищення кваліфікації оформляється наказом (розпорядженням) за підписом керівника.
Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці", яким затверджено типову форму Табеля обліку використання робочого часу N П-5 (далі - Форма).
Так, на підставі наказу (розпорядження) про направлення працівника на курси підвищення кваліфікації в табелі обліку робочого часу можна зробити відмітку "Ін" - інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.
Згідно з приміткою 2 до Форми вона носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників. За необхідності її може бути доповнено іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.
Щодо запису у трудову книжку, то відповідно до п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за N 110, у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням.
2. Що стосується гарантій для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, то відповідно до ст. 122 Кодексу законів про працю України за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.
Пунктом 1 Постанови N 695 передбачено збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень за основним місцем роботи. Лише за вчителями та працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів вдосконалення вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи.
Також, відповідно до п. 2 постанови КМУ від 11.05.2011 р. N 524, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки.
3. Щодо надання іншого дня відпочинку при направленні працівника на курси підвищення кваліфікації у вихідний день з відривом від виробництва, то надання іншого дня відпочинку за навчання у вихідний день чинним законодавством не передбачено.
Директор ДепартаментуО. Товстенко