• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо сплати податку з доходів фізичних осіб

Державна казначейська служба України | Лист від 26.04.2023 № 15-12-12/7235
Реквізити
 • Видавник: Державна казначейська служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 26.04.2023
 • Номер: 15-12-12/7235
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна казначейська служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 26.04.2023
 • Номер: 15-12-12/7235
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.04.2023 р. № 15-12-12/7235
Державна казначейська служба України розглянула Ваш інформаційний запит […] щодо сплати податку з доходів фізичних осіб та в межах компетенції повідомляє.
Частиною першою статті 43 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.
Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, реєстрації взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України;
4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.
Враховуючи вищевикладене, надання роз’яснень з питань сплати податку з доходів фізичних осіб не відноситься до повноважень Казначейства.
Разом з тим, повідомляємо, що взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками визначені Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881 (далі – Порядок № 938).
Відповідно до пункту 10.8 Порядку № 938 Платіжна інструкція не приймається до виконання у разі:
а) неправильного заповнення реквізитів та/або недотримання вимог до оформлення платіжної інструкції;
б) відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
в) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов’язанням та бюджетним фінансовим зобов’язанням;
г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;
ґ) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;
д) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;
е) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;
є) відміни процедури закупівлі / спрощеної закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі / спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним; оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" на період призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі";
ж) відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;
з) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;
и) неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування;
і) відсутності затвердженого за погодженням з місцевим фінансовим органом в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм.
Платіжна інструкція, не прийнята до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких вона надійшла.
На зворотному боці платіжної інструкції, не прийнятої у зв’язку з причинами, зазначеними у підпунктах "а", "д" – "ж", зазначаються причини повернення без виконання та дата її повернення за підписами керівника структурного підрозділу (заступника керівника структурного підрозділу) і виконавця.
У разі коли платіжна інструкція не прийнята до виконання у зв’язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України, зокрема попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або інший захід впливу відповідно до частини другої статті 118 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.
Одночасно зазначаємо, що згідно з пунктом 10.9 Порядку № 938 органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені платіжні інструкції, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Враховуючи вищевикладене, орган Казначейства не приймає до виконання платіжну інструкцію та повертає її із зазначенням причини або застосовує захід впливу за порушення бюджетного законодавства.
З повагою
Перший заступник Голови
Володимир ДУДА