Щодо надання роз’яснення стосовно обов’язковості проходження медогляду працівників Центру надання соціальних послуг

Державна служба України з питань праці Лист від 22.10.2021 №6869/1/4.5-ЗВ-21
Реквізити

Видавник: Державна служба України з питань праці

Тип Лист

Дата 22.10.2021

Номер 6869/1/4.5-ЗВ-21

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
від 22.10.2021 р. № 6869/1/4.5-ЗВ-21
Державна служба України з питань праці розглянула запит […] щодо надання роз’яснення стосовно обов’язковості проходження медогляду працівників Центру надання соціальних послуг та повідомляє.
Відповідно до вимог статті 169 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України "Про охорону праці" (далі – Закон), роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Процедура проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року визначена Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113 (далі – Порядок).
Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 (далі – Гігієнічна класифікація праці), визначено, що шкідливими умовами праці є стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.
Відповідно до статті 13 Закону, роботодавець організовує у тому числі проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.
Пунктом 3.1 Порядку визначено, що з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Гігієнічної класифікації праці.
В залежності від рівнів впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу на конкретному робочому місці визначається необхідність та періодичність проведення медичних оглядів.
Таким чином, рішення про необхідність проведення медичних оглядів приймається з урахуванням результатів лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях.
Водночас слід зауважити, що Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, розроблений на виконання статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання та розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань серед населення.
Згідно з підпунктом 3 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відповідно до покладених на неї завдань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо дотримання вимог санітарного законодавства.
'…'
В. о. Голови Ігор ДЕГНЕРА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
від 22.10.2021 р. № 6869/1/4.5-ЗВ-21
Державна служба України з питань праці розглянула запит […] щодо надання роз’яснення стосовно обов’язковості проходження медогляду працівників Центру надання соціальних послуг та повідомляє.
Відповідно до вимог статті 169 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України "Про охорону праці" (далі – Закон), роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Процедура проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року визначена Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113 (далі – Порядок).
Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 (далі – Гігієнічна класифікація праці), визначено, що шкідливими умовами праці є стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.
Відповідно до статті 13 Закону, роботодавець організовує у тому числі проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

30 днiв передплати безкоштовно!