Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 27.11.2020 №4870/ІПК/99-00-09-03-03-06
Остання редакція від 27.11.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 27.11.2020

Номер 4870/ІПК/99-00-09-03-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.11.2020 N 4870/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула запит Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства, та в межах компетенції повідомляє таке.
Пунктом 52-8 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
У зверненні Товариство повідомляє, що виробляє підакцизну продукцію (тютюнові вироби) для її реалізації як на ринку України так і для експорту за межі митної території України.
Товариством укладено договір поставки тютюнових виробів з Підприємством що є оптовим продавцем продукції Товариства на території України і разом з Товариством входить до групи компаній.
Згідно з умовами Договору поставки предметом правочину є поставка тютюнової продукції на склад Покупця.
Проте, після розкриття коробів Покупцем на складі Покупця було з'ясовано що частина партії продукції втратила товарний вигляд за рахунок пошкодження пакування пачок.
За оцінками технологів Товариства така продукція неналежної якості може бути повністю перетворена на тютюнову сировину і втратити ознаки готового продукту для подальшого використання у виробництві іншої підакцизної продукції (сигарет).
У разі повернення Покупцем, продукції, що втратила товарний вигляд для виробництва інших підакцизних товарів, в процесі чого повернена партія товару неналежної якості використовується як сировина для виготовлення підакцизної продукції, Кодекс передбачає звільнення від оподаткування і в цьому випадку у Товариства відсутні зобов'язання з нарахування та сплати акцизного податку при використанні в якості сировини для виготовлення сигарет.
Для документального підтвердження та звіту з акцизних марок, Товариство має відклеїти марки від продукції що втратила товарний вигляд, наклеїти такі марки на окремому аркуші паперу у такий спосіб, щоб чітко було видно центральну частину марки, окремі частини розірваних марок повинні бути з'єднані, а загальна частина кожної марки повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.
З урахуванням викладеного Товариство просить підтвердити правильність застосування Товариством пп. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 та п. 217.5 ст. 217 Кодексу та норм Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1251і щодо звільнення від оподаткування акцизним податком операції з переробки для виробництва підакцизних товарів продукції, що втратила товарний вигляд.
Відповідно до п. 213.1 ст. 213 Кодексу об'єктом оподаткування є операції, зокрема з:
реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу.
До операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, відносяться, зокрема, операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.3.5 п. 213.3. ст. 213 Кодексу).
Відповідно до статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" під терміном "сировина" розуміються предмети праці та природні компоненти, які підлягають подальшій переробці.
Отже, у разі якщо (як повідомлено у зверненні) Товариство має намір використати тютюнові вироби, від яких відмовився покупець, як сировину для виробництва з такої сировини підакцизних товарів (продукції) з урахуванням того, що тютюнова сировина відповідає технологічній карті виробництва сигарет з асортименту Товариства для ринку України та/або ринків інших країн, то такі операції звільняються від оподаткування акцизним податком відповідно до пп. 213.3.5 п. 213.3. ст. 213 Кодексу.
В подальшому операції з реалізації нових (вироблених) тютюнових виробів є об'єктом оподаткування акцизним податком (п. 213.1 ст. 213 Кодексу).
У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення (п. 217.5 ст. 217 Кодексу).
Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1251 (далі - Положення) визначено, зокрема, марки, не використані для маркування товарів у зв'язку з пошкодженням, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до цього Положення (п. 25 Положення).
У разі неможливості вирівнювання марок, пошкоджених автоматом з наклеювання марок, і наклеювання їх на окремому аркуші паперу на підприємстві-виробнику утворюється комісія, яка складає акт про списання таких марок. В акті обов'язково зазначається фактична кількість пошкоджених автоматом марок. До складу зазначеної комісії входять представник територіального органу ДПС за місцезнаходженням виробника (голова комісії) і представник відповідної місцевої держадміністрації. Акт списання вноситься представником територіального органу ДПС до електронної бази марок. Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику. При цьому плата за марки поверненню не підлягає (пункт 27 Положення).
Відповідно до п. 12 ст. 1 Закону України від 12 травня 1991 року N 1023-XII "Про захист прав споживачів"(далі - Закон N 1023) істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем) п. 15 ст. 1 Закону N 1023).
Разом з цим, згідно з ст. 314 Господарського кодексу України перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини.
За шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу, перевізник відповідає у разі пошкодження вантажу - в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість.
Отже враховуючи зазначене та те, що відповідно до звіту про використання марок рахується як використана марка акцизного податку, якою була маркована продукція, яка в подальшому втратила товарний вигляд за рахунок пошкодження пакування пачок, то така марка підлягає списанню комісією, яка утворюється на підприємстві-виробнику, виходячи з фактичної кількості марок, якими маркована така продукція, що підлягає подальшій переробці.
При цьому, якщо пачки тютюнових виробів втратили товарний вигляд за рахунок пошкодження пакування пачок не з вини виробника, сума акцизного податку Товариству не повертається, а також у Товариства відсутні підстави для проведення коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося повернення такої продукції.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.11.2020 N 4870/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула запит Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства, та в межах компетенції повідомляє таке.
Пунктом 52-8 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
У зверненні Товариство повідомляє, що виробляє підакцизну продукцію (тютюнові вироби) для її реалізації як на ринку України так і для експорту за межі митної території України.
Товариством укладено договір поставки тютюнових виробів з Підприємством що є оптовим продавцем продукції Товариства на території України і разом з Товариством входить до групи компаній.
Згідно з умовами Договору поставки предметом правочину є поставка тютюнової продукції на склад Покупця.
Проте, після розкриття коробів Покупцем на складі Покупця було з'ясовано що частина партії продукції втратила товарний вигляд за рахунок пошкодження пакування пачок.
За оцінками технологів Товариства така продукція неналежної якості може бути повністю перетворена на тютюнову сировину і втратити ознаки готового продукту для подальшого використання у виробництві іншої підакцизної продукції (сигарет).
У разі повернення Покупцем, продукції, що втратила товарний вигляд для виробництва інших підакцизних товарів, в процесі чого повернена партія товару неналежної якості використовується як сировина для виготовлення підакцизної продукції, Кодекс передбачає звільнення від оподаткування і в цьому випадку у Товариства відсутні зобов'язання з нарахування та сплати акцизного податку при використанні в якості сировини для виготовлення сигарет.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +