Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 25.11.2020 №4809/ІПК/99-00-09-03-03-06
Остання редакція від 25.11.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 25.11.2020

Номер 4809/ІПК/99-00-09-03-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2020 N 4809/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
Товариство запитує:
1. Чи потрібна ліцензія на імпорт рідини для електронних сигарет або картриджів заправлених рідиною?
2. Порядок нанесення на упаковку імпортованого товару акцизної марки, а саме: маркування відбувається на території України або ж акцизні марки відправляються заводу виробнику?
3. Якщо акцизні марки відправляються заводу виробнику, то чи існує якийсь особливий порядок транспортування і перетину кордону даними акцизними марками?
Щодо питання 1
електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими (пп. 14.1.563п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях(пп. 14.1.564п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України (п. 226.5 ст. 226 Кодексу).
Законом України від 16 січня 2020 року N 465-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (далі - Закон N 481), які набирають чинності з 01.01.2021 р, зокрема щодо ліцензування рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Термін "рідини, що використовуються в електронних сигаретах" вживається в Законі N 481 у значенні, наведеному в Кодексі у редакції з 01.01.2021 р. (ст. 1 Закону N 481).
Статтею 15 Закону N 481, встановлено, що імпорт, експорт, зокрема рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності без наявності ліцензії.
Враховуючи зазначене, імпорт рідин, що використовуються в електронних сигаретах або картриджів заправлених рідиною, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється відповідно до ст. 15 Закону N 481 у редакції з 01.01.2021 р., без наявності ліцензії.
Щодо питання 2 та 3
Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" внесено зміни до статтей 226 та 227 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), які набирають чинності з 01.01.2021 р., і передбачають маркування марками акцизного податку рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме:
доповнено новими видами марок (РІ - "рідина імпортна", РВ - "рідина вітчизняна");
кожна марка акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.
Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати продавцю таких марок заявку-розрахунок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету (п. 226.14 ст. 226 Кодексу).
Порядок ввезення на митну територію України імпортних, зокрема рідин, що використовуються в електронних сигаретах визначений статтею 227 Кодексу та передбачає таке.
Суб'єкти господарювання - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками або іншими нерезидентами контракт (договір) про постачання в Україну рідин, що використовуються в електронних сигаретах, мають право ввозити на митну територію України імпортні рідини, що використовуються в електронних сигаретах, якщо:
а) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;
б) маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка (п. 227.1 ст. 227 Кодексу).
У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання рідин, що використовуються в електронних сигаретах, кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі (п. 227.2 ст. 227 Кодексу).
Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням із продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше п'яти робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у п. 226.14 ст. 226 Кодексу (п. 227.3 ст. 227 Кодексу).
Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним суб'єктам господарювання для маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України (п. 227.4 ст. 227 Кодексу).
Таким чином, ввезення на митну територію України рідин, що використовуються в електронних сигаретах може здійснюватися з 01.01.2021 року лише маркованими акцизними марками. Маркування відбувається за межами території України. Стосовно вивезення марок акцизного податку зазначаємо, що це питання знаходиться в площині повноважень Державної митної служби України.
Поряд з цим інформуємо, що пунктом 528підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2020 N 4809/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
Товариство запитує:
1. Чи потрібна ліцензія на імпорт рідини для електронних сигарет або картриджів заправлених рідиною?
2. Порядок нанесення на упаковку імпортованого товару акцизної марки, а саме: маркування відбувається на території України або ж акцизні марки відправляються заводу виробнику?
3. Якщо акцизні марки відправляються заводу виробнику, то чи існує якийсь особливий порядок транспортування і перетину кордону даними акцизними марками?
Щодо питання 1
електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими (пп. 14.1.563п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях(пп. 14.1.564п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України (п. 226.5 ст. 226 Кодексу).

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +