Щодо питання оподаткування дивідендів

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 20.11.2020 №4789/ІПК/99-00-05-05-02-06
Остання редакція від 20.11.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 20.11.2020

Номер 4789/ІПК/99-00-05-05-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
20.11.2020 N 4789/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо питання оподаткування дивідендів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Заявник інформує, що товариство є платником податку на прибуток та на сьогоднішній день має в складі учасників юридичних осіб - резидентів України. При цьому, в майбутньому товариство планує збільшити статутний капітал, в тому числі за рахунок додаткових внесків як фізичних осіб, так і юридичних осіб - нерезидентів України. У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466) у платника виникло питання щодо оподаткування дивідендів у випадку зменшення частки статутного капіталу, у зв'язку з викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі та яка ставка оподаткування таких виплат.
Відповідно до діючих положень пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини).
Починаючи з 01.01.2021 р., виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи, з метою оподаткування буде прирівнюватися до дивідендів (абзац сьомий пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, буде викладено в редакції, чинній з 01.01.2021 р., згідно з внесеними змінами Законом N 466).
Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено п. 57.1-1 ст. 57 Кодексу.
У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів, відповідно до пп. 57.1-1.1 п. 57.1-1ст. 57 Кодексу, платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Кодексу.
Підпунктом 57.1-1.2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
При цьому, п. 57.1-1ст. 57 Кодексу з 01.01.2021 р., відповідно до змін, внесених Законом України від 14.07.2020 р. N 786-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців", буде доповнено новим пп. 57.1-1.7, відповіднодо якого авансові внески не справляються/не нараховуються на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів відповідно до абзаців четвертого - сьомого підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
Таким чином, у разі викупу юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходу учасника зі складу господарського товариства, зменшення статутного капіталу, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи, починаючи з 01.01.2021 р. суми такого зменшення прирівнюються з метою оподаткування до дивідендів, але авансові внески на такі суми не нараховуються.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
20.11.2020 N 4789/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо питання оподаткування дивідендів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Заявник інформує, що товариство є платником податку на прибуток та на сьогоднішній день має в складі учасників юридичних осіб - резидентів України. При цьому, в майбутньому товариство планує збільшити статутний капітал, в тому числі за рахунок додаткових внесків як фізичних осіб, так і юридичних осіб - нерезидентів України. У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466) у платника виникло питання щодо оподаткування дивідендів у випадку зменшення частки статутного капіталу, у зв'язку з викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі та яка ставка оподаткування таких виплат.
Відповідно до діючих положень пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +