Про документування списання пального

Міністерство соціальної політики України Лист від 15.05.2020 №35220-07-10/14347
Остання редакція від 15.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Лист

Дата 15.05.2020

Номер 35220-07-10/14347

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.05.2020 N 35220-07-10/14347
Про документування списання пального
(Витяг)
Міністерство фінансів України розглянуло лист щодо окремих питань бухгалтерського обліку суб'єктів державного сектору та повідомляє.
Питання відображення в бухгалтерському обліку операцій зі списання запасів, зокрема пально-мастильних матеріалів, автомобільних шин, оприбуткування та списання інших необоротних матеріальних активів врегульовано національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та методичними рекомендаціями до них, Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. N 1203, іншими чинними нормативно-правовими актами.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі - Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Загальні вимоги щодо первинних документів визначені статтею 9 Закону і Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88.
Міністерство фінансів України в межах повноважень не затверджує форм первинних документів для списання пально-мастильних матеріалів.
Відповідно до статті 4 Закону бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Згідно зі статтею 9 Закону господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Статтею 8 Закону встановлено, що підприємство самостійно, зокрема, обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, і розкриті в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11.
Відповідно до пункту 3 розділу І зазначених Методичних рекомендацій господарські операції з надходження, руху та вибуття запасів оформлюються суб'єктом державного сектору первинними документами, які затверджені наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року N 130 "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання" (далі - наказ N 130), та наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. N 193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів".
За відсутності затверджених типових форм для оформлення окремих господарських операцій із запасами суб'єкт державного сектору самостійно розробляє і затверджує відповідні форми необхідних первинних документів, при цьому такі форми первинних документів повинні містити обов'язкові реквізити, передбачені законодавством.
Для списання запасів застосовується акт списання, типова форма якого затверджена наказом N 130. Акт складається комісією, призначеною наказом керівника.
Заступник МіністраС. Воробей
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.05.2020 N 35220-07-10/14347
Про документування списання пального
(Витяг)
Міністерство фінансів України розглянуло лист щодо окремих питань бухгалтерського обліку суб'єктів державного сектору та повідомляє.
Питання відображення в бухгалтерському обліку операцій зі списання запасів, зокрема пально-мастильних матеріалів, автомобільних шин, оприбуткування та списання інших необоротних матеріальних активів врегульовано національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та методичними рекомендаціями до них, Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. N 1203, іншими чинними нормативно-правовими актами.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі - Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Загальні вимоги щодо первинних документів визначені статтею 9 Закону і Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88.
Міністерство фінансів України в межах повноважень не затверджує форм первинних документів для списання пально-мастильних матеріалів.
Відповідно до статті 4 Закону бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Згідно зі статтею 9 Закону господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

30 днiв передплати безкоштовно!