Щодо порядку повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобовязань

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 18.09.2020 №3903/ІПК/99-00-05-06-02-06
Остання редакція від 18.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 18.09.2020

Номер 3903/ІПК/99-00-05-06-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.09.2020 N 3903/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство має намір повернути з бюджету на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ надміру сплачені грошові зобов'язання з ПДВ, які виникли у зв'язку з уточненням показників податкової звітності (врахування раніше не включеної до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товару на митну територію України).
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 Кодексу відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу.
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені визначено статтею 43 Кодексу.
Згідно з пунктом 43.1 статті 43 Кодексу помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до статті 43 Кодексу та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
Пунктом 43.3 статті 43 Кодексу встановлено, що обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (пункт 43.4 статті 43 Кодексу).
Відповідно до пункту 43.4-1статті 43 Кодексу у разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - СЕА) у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
У рамках СЕА для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА (далі - електронний рахунок), до бюджету чи на його поточний рахунок.
Відповідно до підпункту 200-1.6 статті 200-1 Кодексу у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації (далі - зайво зараховані кошти), платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.
При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у такому звітному періоді (пункт 200-1.5 статті 200-1 Кодексу).
На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню з електронного рахунку до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення електронного рахунку в СЕА з поточного рахунку платника (ЈПопРах).
Для відповідного перерахування зайво зарахованих коштів ДПС України надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).
На підставі такого реєстру Казначейство протягом п'яти робочих днів після граничного терміну, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов'язань, здійснює перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету/на поточний рахунок платника податку.
Відповідно до пункту 21-1 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. N 569 (далі - Порядок N 569), заява про перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку до бюджету або на поточний рахунок такого платника податку подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість.
Для перерахування на поточний рахунок таких коштів платник податку повинен заповнити додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість "Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (далі - додаток (Д4))".
У додатку (Д4) платник податку заповнює таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі - таблиця про відомості). У спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) в обов'язковому порядку вказуються реквізити власного поточного рахунку, на який платник податку бажає отримати кошти.
Таким чином, згідно норм статті 43 Кодексу, з бюджету на електронний рахунок платника в СЕА можливе повернення сум ПДВ, що рахуються як зайво сплачені, за виключенням сум ПДВ, зарахованих до бюджету з поточного рахунку платника податків.
У разі, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти, і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти на власний поточний рахунок, то такий платник податку зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4). В такому додатку зазначається, зокрема, сума коштів на електронному рахунку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, а також реквізити власного поточного рахунку такого платника податку, на який він бажає отримати такі кошти.
Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.09.2020 N 3903/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство має намір повернути з бюджету на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ надміру сплачені грошові зобов'язання з ПДВ, які виникли у зв'язку з уточненням показників податкової звітності (врахування раніше не включеної до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товару на митну територію України).
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 Кодексу відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу.
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені визначено статтею 43 Кодексу.
Згідно з пунктом 43.1 статті 43 Кодексу помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до статті 43 Кодексу та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
Пунктом 43.3 статті 43 Кодексу встановлено, що обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

30 днiв передплати безкоштовно!