Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунам, та/або постачання на митній території України таких транспортних засобів і надання узагальнюючої податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 01.09.2020 №3658/ІПК/99-00-05-06-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 01.09.2020

Номер 3658/ІПК/99-00-05-06-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.09.2020 N 3658/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунам, та/або постачання на митній території України таких транспортних засобів і надання узагальнюючої податкової консультації, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство є офіційним дистриб'ютором автомобілів певних торговельних марок в Україні та здійснює ввезення автомобілів (у тому числі електромобілів) на митну територію України у митному режимі імпорту.
Надалі Товариство реалізує такі автомобілі своїм офіційним дилерам, які у свою чергу продають їх кінцевим споживачам (фізичним та юридичним особам).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Порядок та умови надання платникам податків індивідуальних податкових консультацій та узагальнюючих податкових консультацій визначено статтею 52 розділу ІІ ПКУ.
Під індивідуальною податковою консультацією розуміється роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій (підпункт 14.1.1721 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Згідно з пунктом 52.1 статті 52 розділу ІІ ПКУ за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контролюючий орган, визначений підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 розділу ІІ ПКУ, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
Під узагальнюючою податковою консультацією розуміється оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (далі - Міністерство фінансів України), щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства (підпункт 14.1.173 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Відповідно до пункту 52.6 статті 52 розділу ІІ ПКУ Міністерство фінансів України проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом Міністерства фінансів України.
Отже, за вказаним зверненням Товариства, ДПС надає індивідуальну податкову консультацію.
Верховною Радою України було прийнято Закон України від 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" (далі - Закон N 674).
При цьому згідно з роз'ясненням Державної митної служби України (лист від 02.07.2020 р. N 08-4/16-01-02/7/7302) Закон N 674 застосовується з 00 годин 03.07.2020 р., оскільки відповідно до статті 94 Конституції України та частини першої статті 2 Митного кодексу України закони України з питань митної справи, нормативно-правові акти з питань митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Відповідно до статті 1 Закону N 674 митний тариф України є невід'ємною частиною Закону N 674 та містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з УКТ ЗЕД, складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом N 674, відрізняються від тих кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України", чинному до 02.07.2020 р. (включно).
Наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року (далі - Перехідні таблиці), які є довідковим матеріалом для зручнішого використання УКТ ЗЕД (версії 2017 року).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а", "б" і "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ;
ввезення товарів на митну територію України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Під ввезенням товарів на митну територію України розуміється сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку, відповідно до Митного кодексу України (підпункт 14.1.211 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Відповідно до пункту 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).
При цьому відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом N 674, зазначені у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема в таких товарних підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:
8703 80 10 10;
8703 80 90 10.
Щодо питань 1, 2
З урахуванням наведених норм чинного законодавства, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється, зокрема на операції з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарних підкатегоріях 8703 80 10 10 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.
При цьому, у разі здійснення з 03.07.2020 р. операції з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), придбаних на митній території України або ввезених на митну територію України до 02.07.2020 р. (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при їх ввезенні на митну територію України, або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні таких транспортних засобів.
Зазначену позицію викладено у листі ДПС від 03.08.2020 р. N 13281/7/99-00-05-06-02-07, який було направлено до підпорядкованих органів ДПС, зокрема з метою інформування платників податку.
Разом з цим повідомляємо, що з метою приведення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, зазначених у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, до вимог Закону N 674, у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку електромобільного транспорту в Україні" (дата реєстрації: 07.07.2020 р., реєстраційний номер: 3806).
Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунам (одним чи декількома), встановленого пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, а також використання Перехідних таблиць, ДПС рекомендує звернутися до Державної митної служби України.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.09.2020 N 3658/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунам, та/або постачання на митній території України таких транспортних засобів і надання узагальнюючої податкової консультації, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!