Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 19.08.2020 №3468/ІПК/99-00-04-05-03-06
Остання редакція від 19.08.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 19.08.2020

Номер 3468/ІПК/99-00-04-05-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.08.2020 N 3468/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації на виконання рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду та постанови Третього апеляційного адміністративного суду, яким скасовано індивідуальну податкову консультацію ДПС, та враховуючи положення ст. 53 ПКУ, а також виходячи з висновків суду, надає нову індивідуальну податкову консультацію щодо включення до складу витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування суми по сплаті відсотків за кредитними договорами та суми сплачені за послуги фінансового лізингу.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування регулюється статтею 177 ПКУ.
Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
Пунктом 177.4 статті 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, до яких належать:
витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (підпункт 177.4.1);
витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу); обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством (підпункт 177.4.2);
суми податків, зборів, пов'язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи - підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об'єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою - підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов'язаних з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця (підпункт 177.4.3);
інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (підпункт 177.4.4).
З аналізу наведених норм можливо зробити висновок, що для фізичної особи - підприємця передбачено включення до складу витрат, безпосередньо пов'язаних отриманням доходів, вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено, що кошти отримані фізичною особою - підприємцем за кредитними та іншими договорами про надання фінансових послуг, були використані фізичною особою - підприємцем у власній господарській діяльності, при цьому за користування вказаними послугами, наданими банками та фінансовими установами, підприємцем сплачувались відсотки, витрати по сплаті вказаних відсотків відображені у первинних бухгалтерських документах.
Відповідно до підпункту 14.1.206 пункту 14.1 статті 14 ПКУ проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів, зокрема, включаються: платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу).
Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку, що фінансовими установами фізичній особі - підприємцю надавались фінансові послуги, за які підприємцем сплачувались відсотки, тобто було понесено певні витрати у вигляді відсотків за отримання послуг фінансового характеру, при цьому отримані кошти використовувались фізичною особою - підприємцем у господарській діяльності.
Виходячи з висновків суду, вартість придбаних фінансових послуг можна віднести до інших витрат, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 пункту 177.4 статті 177 ПКУ та прямо пов'язані з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
Додатково повідомляємо, що з урахуванням положень ст. 52 ПКУ податкова консультація, надана на виконання рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.11.2019 р. та постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 21.04.2020 р. по справі N 160/8190/19, має індивідуальний характер та може застосовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.08.2020 N 3468/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації на виконання рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду та постанови Третього апеляційного адміністративного суду, яким скасовано індивідуальну податкову консультацію ДПС, та враховуючи положення ст. 53 ПКУ, а також виходячи з висновків суду, надає нову індивідуальну податкову консультацію щодо включення до складу витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування суми по сплаті відсотків за кредитними договорами та суми сплачені за послуги фінансового лізингу.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування регулюється статтею 177 ПКУ.
Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
Пунктом 177.4 статті 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, до яких належать:
витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (підпункт 177.4.1);

30 днiв передплати безкоштовно!