Щодо визначення дня подання заперечень на акт камеральної перевірки у разі надсилання їх поштою

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 10.09.2021 №3397/ІПК/99-00-18-03-03-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 10.09.2021

Номер 3397/ІПК/99-00-18-03-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.09.2021 N 3397/ІПК/99-00-18-03-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Адвокатського об'єднання щодо визначення дня подання заперечень на акт камеральної перевірки у разі надсилання їх поштою, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Адвокатське об'єднання, посилаючись на не встановлення Кодексом термінів для подання заперечень до акту перевірки шляхом надсилання поштовим відправленням, просить надати роз'яснення що вважається днем подання заперечень на акт камеральної перевірки у разі надсилання таких заперечень поштою.
Абзацом першим пункту 86.7 статті 86 Кодексу передбачено, що у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки (крім документальної позапланової перевірки, проведеної у порядку, встановленому підпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 Кодексу), вони мають право подати свої заперечення та додаткові документи і пояснення, зокрема, але не виключно, документи, що підтверджують відсутність вини, наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).
Такі заперечення, додаткові документи і пояснення є невід'ємною частиною матеріалів перевірки.
Згідно підпункту 86.7.1 пункту 86.7 статті 86 Кодексу акт перевірки, заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення, у разі їх подання платником податку у визначеному цим пунктом порядку (далі - матеріали перевірки), розглядаються комісією такого контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (далі - комісія з питань розгляду заперечень), яка є постійно діючим колегіальним органом контролюючого органу. Склад комісії та порядок її роботи затверджуються наказом керівника контролюючого органу.
Розгляд матеріалів перевірки здійснюється комісією з питань розгляду заперечень контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень відповідно до пункту 86.7. статті 86 Кодексу (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у запереченнях, додаткових документах та поясненнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.
У разі отримання від платника податків у визначеному цим пунктом порядку заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень, контролюючий орган зобов'язаний повідомити платника податків про місце і час проведення розгляду матеріалів перевірки. Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом двох робочих днів з дня отримання від нього заперечень та/або додаткових документів і пояснень, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду (підпункт 86.7.1 пункту 86.7 статті 86 Кодексу).
Відповідно до підпункту 86.7.5 пункту 86.7 статті 86 Кодексу, податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу на підставі висновку комісії контролюючого органу з питань розгляду заперечень протягом п'яти робочих днів, наступних за днем прийняття такого висновку комісією і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків, у порядку, визначеному підпунктом 86.7.1 пункту 86.7 статті 86 Кодексу.
За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та додаткових документів і пояснень, зокрема документів, що підтверджують відсутність вини, наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу, поданих у порядку, встановленому статтею 86 Кодексу, податкове повідомлення-рішення приймається в порядку та строки, визначені пунктом 86.7 статті 86 Кодексу.
Контролюючі органи при організації роботи з документами, створеними у паперовій формі, керуються Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 (далі - Типова інструкція).
Пунктом 158 розділу ІІІ Типової інструкції встановлено, що документи реєструються лише один раз: вхідні - у день надходження, створювані - у день підписання або затвердження.
Враховуючи викладене, оскільки норми пункту 86.7 статті 86 Кодексу не містять будь-яких додаткових норм щодо порядку подання заперечень та контролюючі органи обмежені в термінах прийняття податкових повідомлень-рішень, при визначенні терміну, передбаченого абзацом першим пункту 86.7 статті 86 Кодексу, вважається день фактичного отримання заперечень відповідним контролюючим органом.
Разом з тим, згідно з абзацами десятим та одинадцятим пункту 421.2 статті 421 Кодексу електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом:
отримання платниками податків копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв'язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених Кодексом, а також у зв'язку з розглядом заперечень платників податків до результатів перевірок та/або пояснень платника податків;
забезпечення можливості адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, у тому числі подання заперечень на акт або довідку, якими оформлені результати перевірки, подання скарги на податкове повідомлення-рішення або інше рішення, дію або бездіяльність контролюючого органу чи посадової особи контролюючого органу, у тому числі рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, рішення щодо підстав для надання податкових пільг тощо.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію, тобто Адвокатським об'єднанням.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.09.2021 N 3397/ІПК/99-00-18-03-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Адвокатського об'єднання щодо визначення дня подання заперечень на акт камеральної перевірки у разі надсилання їх поштою, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Адвокатське об'єднання, посилаючись на не встановлення Кодексом термінів для подання заперечень до акту перевірки шляхом надсилання поштовим відправленням, просить надати роз'яснення що вважається днем подання заперечень на акт камеральної перевірки у разі надсилання таких заперечень поштою.
Абзацом першим пункту 86.7 статті 86 Кодексу передбачено, що у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки (крім документальної позапланової перевірки, проведеної у порядку, встановленому підпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 Кодексу), вони мають право подати свої заперечення та додаткові документи і пояснення, зокрема, але не виключно, документи, що підтверджують відсутність вини, наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).
Такі заперечення, додаткові документи і пояснення є невід'ємною частиною матеріалів перевірки.
Згідно підпункту 86.7.1 пункту 86.7 статті 86 Кодексу акт перевірки, заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення, у разі їх подання платником податку у визначеному цим пунктом порядку (далі - матеріали перевірки), розглядаються комісією такого контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (далі - комісія з питань розгляду заперечень), яка є постійно діючим колегіальним органом контролюючого органу. Склад комісії та порядок її роботи затверджуються наказом керівника контролюючого органу.

30 днiв передплати безкоштовно!