Щодо визначення бази оподаткування ПДВ для операцій, що здійснюються у рамках приватизації комунального майна

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 10.08.2020 №3301/ІПК/99-00-05-06-02-05
Остання редакція від 10.08.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 10.08.2020

Номер 3301/ІПК/99-00-05-06-02-05

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.08.2020 N 3301/ІПК/99-00-05-06-02-05
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення бази оподаткування ПДВ для операцій, що здійснюються у рамках приватизації комунального майна, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Управління є органом приватизації територіальної громади та зареєстровано як платник ПДВ. У процесі здійснення своєї діяльності Управління отримує реєстраційні та гарантійні внески - як забезпечення виконання зобов'язань у випадку відмови учасника від підписання протоколу та/або укладання договору приватизації комунального майна на електронних торгових майданчиках.
Правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, регулюються Законом України від 18 січня 2018 року N 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна" (далі - Закон N 2269).
Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (далі - Порядок N 432).
Порядок перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна затверджено наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 30.12.2015 р. N 1271/2065, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 139/28269 (далі - Порядок N 1271/2065).
Відповідно до частини п'ятої статті 3 Закону N 2269 приватизація (відчуження) майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону N 2269.
Органи приватизації- Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, органи приватизації територіальних громад(пункт 20 статті 1 Закону N 2269).
Реєстраційний внесок- сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року - для об'єктів малої приватизації (10 мінімальних заробітних плат - для об'єктів великої приватизації), що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним покупцем об'єкта великої приватизації на відповідний поточний рахунок органів приватизації, а потенційним покупцем об'єкта малої приватизації - на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до державного або місцевого бюджету. Реєстраційний внесок не повертається потенційному покупцю, крім випадків, передбачених Законом N 2269 (пункт 25 частини першої статті 1 Закону N 2269).
Гарантійний внесок- сума коштів, що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об'єкта приватизації, яка вноситься потенційним покупцем об'єкта приватизації для забезпечення виконання його зобов'язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів або банківської гарантії (пункт 10 частини першої Закону N 2269).
Правила продажу об'єктів малої приватизації визначено статтею 15 Закону N 2269.
Об'єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.
Відповідно до статті 25 Закону N 2269 кошти, одержані від продажу державного або комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації тощо), зараховуються до державного або місцевого бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.
Правила сплати та повернення гарантійного та реєстраційного внесків визначено пунктами 28, 29 і 104 - 112 Порядку N 432.
Пунктами 4, 7, 8 і 9 Порядку N 139/28269 визначено, що фонду державного майна України (далі - Фонд) та органам приватизації в Державній казначейській службі України (далі - Казначейство) згідно з вимогами Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518, відкриваються небюджетні рахунки, зокрема за таким субрахунком: 3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна" (далі - рахунки 3555) для зарахування коштів, одержаних від приватизації державного майна, від відчуження комунального майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, окремо для кожного бюджету.
На підставі платіжних доручень, підготовлених органами приватизації згідно з рішеннями відповідних місцевих рад і наданих відповідним органам Казначейства протягом трьох робочих днів після отримання виписки з рахунків 3555, кошти, одержані від відчуження об'єктів комунальної власності, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, за вирахуванням податку на додану вартість перераховуються на рахунки, відкриті в Казначействі за субрахунком 3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів".
Гарантійний внесок переможця аукціону та гарантійні внески, які не підлягають поверненню, обліковуються як надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, та зараховуються на рахунки 3555 Фонду чи органів приватизації, відкриті згідно з пунктом 4 Порядку N 139/28269, з подальшим перерахуванням до державного чи місцевого бюджету відповідно до пунктів 6, 7 Порядку N 139/28269.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ визначено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
Правила формування податкових зобов'язань з ПДВ визначено статтею 187 розділу V ПКУ.
Відповідно до підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.
Отже, для застосування норми підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ необхідне одночасне виконання таких вимог:
послуги повинні надаватися органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги;
послуги, які надаються, повинні бути платними;
обов'язковість отримання фізичними і юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;
кошти за надані послуги у повному обсязі повинні надходити до бюджету.
Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ та інших нормативно-правових актів зазначених вище, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, повідомляємо:
Щодо реєстраційного внеску
Якщо послуги із реєстрації заяви на участь у приватизації потенційного покупця об'єкта малої приватизації відносяться до категорії державних платних послуг, то при умові дотримання вимог, встановлених підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, операція з постачання таких послуг звільняється від оподаткування ПДВ та відповідно податок на додану вартість на суму реєстраційного внеску не нараховується.
У разі, якщо послуги із реєстрації заяви на участь у приватизації потенційного покупця об'єкта малої приватизації не відносяться до категорії державних платних послуг з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, то операція з постачання таких послуг оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою (20 відс.) з нарахуванням податкових зобов'язань з ПДВ та відповідно сума реєстраційного внеску є оплатою їх вартості і включається до бази оподаткування ПДВ.
Щодо гарантійного внеску
Якщо гарантійний внесок, що не повертається переможцю аукціону у зв'язку із його відмовою від підписання протоколу аукціону або відмовою укладення договору купівлі-продажу та перераховується до відповідного бюджету, за своєю фактичною сутністю не є оплатою вартості товарів/послуг, то податок на додану вартість на суму такого гарантійного внеску не нараховується.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.08.2020 N 3301/ІПК/99-00-05-06-02-05
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення бази оподаткування ПДВ для операцій, що здійснюються у рамках приватизації комунального майна, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Управління є органом приватизації територіальної громади та зареєстровано як платник ПДВ. У процесі здійснення своєї діяльності Управління отримує реєстраційні та гарантійні внески - як забезпечення виконання зобов'язань у випадку відмови учасника від підписання протоколу та/або укладання договору приватизації комунального майна на електронних торгових майданчиках.
Правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, регулюються Законом України від 18 січня 2018 року N 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна" (далі - Закон N 2269).
Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (далі - Порядок N 432).
Порядок перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна затверджено наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 30.12.2015 р. N 1271/2065, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 139/28269 (далі - Порядок N 1271/2065).
Відповідно до частини п'ятої статті 3 Закону N 2269 приватизація (відчуження) майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону N 2269.
Органи приватизації- Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, органи приватизації територіальних громад(пункт 20 статті 1 Закону N 2269).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!