• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатного проведення гарантійної заміни деталей обладнання

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 12.06.2024 № 3187/ІПК/99-00-21-03-02/ІПК
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 12.06.2024
 • Номер: 3187/ІПК/99-00-21-03-02/ІПК
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 12.06.2024
 • Номер: 3187/ІПК/99-00-21-03-02/ІПК
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.06.2024 № 3187/ІПК/99-00-21-03-02/ІПК
Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатного проведення гарантійної заміни деталей обладнання
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатного проведення гарантійної заміни деталей обладнання та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Підприємство поставляє клієнтам обладнання та надає гарантію його роботи протягом певного часу. Згідно з умовами договору, у випадку поломки будь-якої деталі обладнання протягом гарантійного терміну Підприємство зобов'язане здійснити ремонт або заміну такої деталі.
Зазначені деталі були поставлені у складі обладнання та не були відображені окремою позицією у податковій накладній, складеній за операцією з постачання такого обладнання.
Підприємство просить надати індивідуальну податкову консультацію з таких питань:
1) чи належить операція з гарантійної заміни деталі, для цілей оподаткування ПДВ, до операцій з безоплатної передачі, відповідно до підпунктів 14.1.185 та 14.1.191 пункту 14.1 статті 4 ПКУ?;
2) чи необхідно здійснювати донарахування ПДВ у разі передачі клієнту з метою гарантійної заміни деталей, які були придбані Підприємством у неплатника ПДВ?
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню) (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема, є постачання послуг іншій особі на безоплатній основі (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Відповідно до підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 ПКУ безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:
товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.
Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку, який нараховується відповідно до підпунктів 213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 ПКУ, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
газу, який постачається для потреб населення;
електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії.
При визначенні порядку оподаткування здійснюваних ними операцій платники податку повинні керуватися одним із основних принципів бухгалтерського обліку - превалювання сутності над формою, згідно з яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми (найменування) (стаття 4 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Враховуючи викладене та виходячи із аналізу норм ПКУ, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, ДПС повідомляє.
Щодо питання 1
При здійсненні протягом гарантійного періоду на виконання гарантійного зобов'язання, передбаченого договором, гарантійної заміни деталі обладнання (поставленого товару), яка була поставлена як частина такого обладнання та не постачалася як окремий товар, відбувається, виходячи із суті здійснюваної операції, надання послуги з гарантійного обслуговування, яка не підлягає оплаті отримувачем, а не постачання окремої деталі.
У разі якщо вартість наданих послуг / переданих товарів (зокрема, у зв'язку з гарантійною заміною деталі поставленого обладнання) включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) товарів та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ у постачальника, то такі товари вважаються використаними в оподатковуваних операціях, а тому передача/надання вказаних товарів не розглядається як окрема операція з постачання товарів, яка підлягає оподаткуванню ПДВ.
Щодо питання 2
При наданні послуг з гарантійного ремонту податкові зобов'язання з ПДВ за операцією з постачання таких послуг виникають у разі, якщо вартість такого гарантійного ремонту не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) товарів.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 ПКУ).