Розяснення щодо подання керівником юридичної особи документів для проведення реєстраційних дій щодо такої особи

Міністерство юстиції України Лист від 27.03.2020 №3167/8.4.4/32-20
Остання редакція від 27.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Лист

Дата 27.03.2020

Номер 3167/8.4.4/32-20

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.03.2020 N 3167/8.4.4/32-20
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
На адресу Міністерства юстиції України надходять численні звернення з проханням надати роз'яснення щодо подання керівником юридичної особи документів для проведення реєстраційних дій щодо такої особи, у зв'язку з чим повідомляємо наступне.
Частиною другою статті 14 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію) встановлено, що у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
Аналіз вищезазначених норм дає підстави вважати, що керівник юридичної особи має право подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі без подання документів, що засвідчують його повноваження, оскільки відомості стосовно такого керівника містяться в Єдиному державному реєстрі.
Водночас, у діяльності юридичних осіб виникають випадки, коли загальні збори учасників, поряд з іншими питаннями порядку денного, приймають рішення про призначення нового керівника відповідної юридичної особи.
Варто зазначити, що частинами першою та третьою статті 237 Цивільного кодексу України встановлено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
Згідно з частинами першою та третьою статті 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.
Відповідно до частини першої статті 99 Цивільного кодексу України загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад.
Аналогічні положення містить Господарський кодекс України.
Відповідно до частини п'ятої статті 65 Господарського кодексу України керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства.
З огляду на це зауважуємо, що повноваження керівника юридичної особи виникають не з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру, а з моменту фактичного початку виконання ним своїх обов'язків, на підставі прийнятого уповноваженим органом управління юридичної особи рішення про його призначення (обрання). Крім того, дії керівника юридичної особи не охоплюються поняттям представництва у розумінні частини другої статті 14 Закону про реєстрацію.
Враховуючи наведене, у випадку подання для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, яке містить положення про призначення (обрання) нового керівника такої особи, відповідний керівник наділений повноваженнями з подання документів, зазначених у частині четвертій статті 17 Закону про реєстрацію.
Просимо зазначену інформацію довести до відома суб'єктів державної реєстрації (у тому числі нотаріусів) та провести відповідну роз'яснювальну роботу.
Перший заступник МіністраЄ. Горобець
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.03.2020 N 3167/8.4.4/32-20
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
На адресу Міністерства юстиції України надходять численні звернення з проханням надати роз'яснення щодо подання керівником юридичної особи документів для проведення реєстраційних дій щодо такої особи, у зв'язку з чим повідомляємо наступне.
Частиною другою статті 14 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію) встановлено, що у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
Аналіз вищезазначених норм дає підстави вважати, що керівник юридичної особи має право подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі без подання документів, що засвідчують його повноваження, оскільки відомості стосовно такого керівника містяться в Єдиному державному реєстрі.
Водночас, у діяльності юридичних осіб виникають випадки, коли загальні збори учасників, поряд з іншими питаннями порядку денного, приймають рішення про призначення нового керівника відповідної юридичної особи.
Варто зазначити, що частинами першою та третьою статті 237 Цивільного кодексу України встановлено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
Згідно з частинами першою та третьою статті 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!