Щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.07.2020 №3153/ІПК/99-00-05-06-02-06
Остання редакція від 30.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.07.2020

Номер 3153/ІПК/99-00-05-06-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.07.2020 N 3153/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
Як викладено у зверненні, платник має намір укласти з українськими закладами договір про імпорт і продаж медичного обладнання, а саме: Аналізатора газів крові, електролітів та метаболітів ABL80 FLEX (версія Basic) виробництва Radiometer Medical ApS (Данія), а також оригінальних матеріалів, які є необхідною умовою функціонування аналізатора. Законом України від 30 березня 2020 року N 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" викладено в новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
Згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (з урахуванням внесених змін) від оподаткування податком на додану вартість звільняються такі операції:
з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
У разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, положення пункту 198.5 статті 198 Кодексу та положення статті 199 Кодексу не застосовуються щодо таких операцій.
Норми пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовуються до операцій, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224 (далі - Постанова N 224) та доповнено окремими товарними позиціями постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року N 271 (далі - Перелік N 224, Постанова N 271).
Режим звільнення від оподаткування ПДВ застосовується:
- з 17 березня 2020 року - до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 в редакції, до внесення доповнень Постановою N 271;
- з 15 квітня 2020 року - до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224, в тому числі з урахуванням Постанови N 271.
Постановою N 271 запроваджено додаткові критерії щодо товарів, які мають бути дотримані для застосування режиму звільнення від оподаткуванні ПДВ як при ввезенні, так і при виробництві та постачанні їх на митній території України. Ці критерії для цілей застосування пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу мають в повній мірі виконуватися з дати набрання чинності Постанови N 271.
Так, згідно з приміткою 3 до Переліку N 224 для віднесення товарів зазначених у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобіганні виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування на додану вартість, повинне бути:
- подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних Технічних регламентах, затверджених постановами Уряду;
або
- подано повідомлення Міністерства охорони здоров'я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.
Щодо питання 1
Головним критерієм для застосування пільги з оподаткування, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, є включення товару до Переліку N 224.
Так, приміткою 1 до Переліку N 224 передбачено, що основною підставою для звільнення від оподаткування податком на додану вартість є відповідність товарів, що постачаються, назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в Переліку N 224.
До Переліку N 224 в розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-22" включено такий товар (медичний виріб), як "Газоаналізатор кров з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату" (код згідно з УКТ ЗЕД 9027).
Таким чином у разі, якщо товар, про який йдеться у зверненні ("Аналізатор газів крові, електролітів та метаболітів"), відповідає назві, зазначеній у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість" Переліку N 224, то операції при ввезенні на митну територію України та/або постачання такого товару на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ з 17 березня 2020 року (за умови дотримання також інших вимог, визначених у ПКУ і у примітках до Переліку N 224).
Щодо питання 2
У зверненні платник податку зазначив, що у періоді дії карантину ймовірно отримає від Покупця попередню оплату за медичне обладнання, ввезення якого на митну територію України.
Операції платників податку з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів, що включені до Переліку N 224, тимчасово, на період, що починається 17 березня 2020 року та закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування ПДВ.
Таким чином, оскільки перша подія (сплата авансу) за операцією з постачання на митній території України медичного обладнання відбувається у періоді дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, то на дату такої події постачальник зобов'язаний скласти податкову накладну на отримувача обладнання без нарахування податку на додану вартість (у разі, якщо таке обладнання включене до Переліку N 224).
З метою визначення правомірності назви товарів та їх відповідності назвам товарів (Назва товару (основного компоненту)), зазначених у Переліку N 224, ДПС пропонує звернутися за отриманням висновку (підтверджуючого документу) до Міністерства охорони здоров'я України (щодо відповідності назви товару (основного компоненту).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.07.2020 N 3153/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
Як викладено у зверненні, платник має намір укласти з українськими закладами договір про імпорт і продаж медичного обладнання, а саме: Аналізатора газів крові, електролітів та метаболітів ABL80 FLEX (версія Basic) виробництва Radiometer Medical ApS (Данія), а також оригінальних матеріалів, які є необхідною умовою функціонування аналізатора. Законом України від 30 березня 2020 року N 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" викладено в новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
Згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (з урахуванням внесених змін) від оподаткування податком на додану вартість звільняються такі операції:
з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!