Щодо особливостей оподаткування ПДВ туроператорської діяльності

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.07.2020 №3152/ІПК/99-00-05-06-02-06
Остання редакція від 30.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.07.2020

Номер 3152/ІПК/99-00-05-06-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.07.2020 N 3152/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей оподаткування ПДВ туроператорської діяльності та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство, що здійснює туроператорську діяльність, планує перейти на загальну систему оподаткування ПДВ.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Щодо особливостей визначення бази оподаткування ПДВ при здійсненні туроператорської та турагентської діяльності
Порядок оподаткування ПДВ туроператорської та турагентської діяльності визначено статтею 207 Кодексу.
Відповідно до пункту 207.1 статті 207 Кодексу туристичний продукт, як комплекс туристичних послуг, з метою оподаткування ПДВ розглядається як єдина послуга.
При цьому нормами Кодексу не передбачено особливостей оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються туристичним оператором (туристичним агентом) в межах надання туристичних послуг, залежно від способу оплати туристичного продукту постачальнику (у тому числі нерезиденту).
Згідно з статтею 1 Закону України "Про туризм" від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР (зі змінами та доповненнями) туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).
Відповідно до норм статті 207 Кодексу базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).
Щодо обов'язку туроператора зареєструватися платником ПДВ якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень
Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.
При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Кодексом, для визначення необхідності обов'язкової реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати значення терміну постачання товарів/послуг (підпункт 14.1.185 та підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Згідно з розділом V та розділом XX Кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою та ставкою 7 відсотків ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ.
Крім цього, підпунктами 207.2 - 207.5 статті 207 Кодексу визначено, що базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України, є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичнім оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).
Базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання на території України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України, є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).
Базою оподаткування туристичного оператора, який здійснює посередницьку діяльність на території України з укладання договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб'єктами туристичної діяльності, є винагорода, яка нараховується (виплачується) йому таким іноземним суб'єктом туристичної діяльності, в тому числі шляхом надання права самостійно утримувати належну такому туроператору суму винагороди із коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг.
Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичним агентом, є винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту (туристичної послуги).
Враховуючи те, що у туристичного оператора при проведенні операцій з постачання туристичного продукту (туристичної послуги) та при здійсненні туристичним агентом операцій базою оподаткування є їх винагорода, то при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для обов'язкової реєстрації платником ПДВ, як туристичним оператором так і туристичним агентом, враховується сума їх винагороди.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.07.2020 N 3152/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей оподаткування ПДВ туроператорської діяльності та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство, що здійснює туроператорську діяльність, планує перейти на загальну систему оподаткування ПДВ.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Щодо особливостей визначення бази оподаткування ПДВ при здійсненні туроператорської та турагентської діяльності
Порядок оподаткування ПДВ туроператорської та турагентської діяльності визначено статтею 207 Кодексу.
Відповідно до пункту 207.1 статті 207 Кодексу туристичний продукт, як комплекс туристичних послуг, з метою оподаткування ПДВ розглядається як єдина послуга.
При цьому нормами Кодексу не передбачено особливостей оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються туристичним оператором (туристичним агентом) в межах надання туристичних послуг, залежно від способу оплати туристичного продукту постачальнику (у тому числі нерезиденту).
Згідно з статтею 1 Закону України "Про туризм" від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР (зі змінами та доповненнями) туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!