Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу дитячих абонементів з плавання та відвідування тренажерної зали у Закладі з 01.07.2020 р.

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 28.07.2020 №3095/ІПК/99-00-05-06-02-06
Остання редакція від 28.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 28.07.2020

Номер 3095/ІПК/99-00-05-06-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 28.07.2020 р. N 3095/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба україни розглянула звернення надіслане до ДПС листом ГУ ДПС у Донецькій області щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу дитячих абонементів з плавання та відвідування тренажерної зали у Закладі з 01.07.2020 р., та керуючись статтею 52 розділу II Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як викладено у зверненні, Закладом здійснюється продаж дитячих абонементів з плавання та відвідування тренажерної зали у Закладі.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Крім того, підпунктом 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу встановлено, що звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з:
а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у закладах дошкільної освіти як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами загальної середньої освіти І - III ступенів;
г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами вищої освіти, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;
є) навчання аспірантів і докторантів;
ж) приймання кандидатських іспитів;
з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
и) довузівської підготовки;
і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;
ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів.
Як визначено Законом України від 05 вересня 2017 року N 2145-VIII "Про освіту" (далі - Закон N 2145), закладом освіти є юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність (пункт 6 частини першої статті 1 Закону N 2145).
Юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність (пункт 1 статті 22 Закону N 2145).
Суб'єкт освітньої діяльності - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність (пункт 27 частини першої статті 1 Закону N 2145).
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 Закону N 2145 освітньою діяльністю є діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.
Згідно з частиною першою 1 статті 22 Закону N 2145 освітня діяльність вважається основним видом діяльності, якщо надходження на цей вид діяльності та/або від цього виду діяльності перевищують половину загальних надходжень цієї юридичної особи (фізичної особи - підприємця).
Разом з тим, згідно з частиною четвертою статті 22 Закону N 2145 визначено, що заклад освіти має право здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.
Враховуючи викладене, якщо Заклад має статус закладу освіти та відповідну ліцензію на постачання послуг, то операції Закладу з організації групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів підлягають звільненні від оподаткування ПДВ.
У разі недотримання вимог, встановлених Законом N 2145 та підпунктом 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу, операції Закладу оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
При цьому пунктом 36.1 статті 36 Кодексу передбачено, що податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.
Платники податків повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 28.07.2020 р. N 3095/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба україни розглянула звернення надіслане до ДПС листом ГУ ДПС у Донецькій області щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу дитячих абонементів з плавання та відвідування тренажерної зали у Закладі з 01.07.2020 р., та керуючись статтею 52 розділу II Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як викладено у зверненні, Закладом здійснюється продаж дитячих абонементів з плавання та відвідування тренажерної зали у Закладі.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Крім того, підпунктом 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу встановлено, що звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з:
а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у закладах дошкільної освіти як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами загальної середньої освіти І - III ступенів;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!