Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Податкова консультація від 21.07.2020 №2985/ІПК/99-00-09-01-02-06
Остання редакція від 21.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 21.07.2020

Номер 2985/ІПК/99-00-09-01-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 21.07.2020 р. № 2985/ІПК/99-00-09-01-02-06
Державна податкова служба України розглянула відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звернення ТОВ (далі - Товариство) про надання індивідуальної податкової консультації щодо роз'яснення податкового та іншого законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Товариство цікавлять питання:
1. Щодо порядку проведення процедури отримання або продовження дії ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та перелік документів необхідних для її отримання або продовження.
2. Які вимоги щодо подання документів до органу ліцензування, засвідчених електронним цифровим підписом.
Щодо питання 1 повідомляємо, що порядок та механізм видачі, подовження дії, переоформлення, призупинення та анулювання ліцензій, зокрема на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами визначено Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон № 481) (зі змінами).
Статтею 15 Закону № 481 встановлено, що ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної сплати за ліцензію.
У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має намір отримати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю, зокрема, тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.
Відповідно до статті 16 Закону № 481 для здійснення контролю суб'єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в податковому органі, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).
Пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" органом ліцензування видів господарської діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, зберігання пального визначено територіальні органи ДПС.
Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів.
Враховуючи вище зазначене, для отримання (подовження) ліцензії на відповідний вид діяльності суб'єкт господарювання, повинен подати до органу ліцензування відповідну заяву та документ, що підтверджує внесення сплати за ліцензію до місцевого бюджету.
Разом з цим, зазначаємо, що у разі відсутності звернення суб'єкта господарювання до органу ліцензування щодо внесення чергового платежу за ліцензію на дату спливу терміну попередньої сплати, таку ліцензію буде призупинено відповідно до вимог Закону № 481.
Щодо питання 2 повідомляємо, що згідно зі ст. 5 Закону "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 року № 851-IV (далі - Закон № 851) електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Згідно з ст. 8 цього Закону юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. А за ч. 3 ст. 7 Закону № 851, якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.
Враховуючи викладене, виписка банку, отримана у вигляді електронного документу із відповідними електронними цифровими підписами посадових осіб банку та його печатки (за наявності) має ту ж юридичну силу, що і виписка банку, складена в паперовому вигляді. Однак, якщо у клієнта банку є бажання, він може оформити таку виписку ще і в паперовому вигляді. В такому випадку паперовий та електронний екземпляр цього документу матимуть рівну юридичну силу.
Відповідно до положень ст. 18 Закону № 481 всі інші закони та нормативно- правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 21.07.2020 р. № 2985/ІПК/99-00-09-01-02-06
Державна податкова служба України розглянула відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звернення ТОВ (далі - Товариство) про надання індивідуальної податкової консультації щодо роз'яснення податкового та іншого законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Товариство цікавлять питання:
1. Щодо порядку проведення процедури отримання або продовження дії ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та перелік документів необхідних для її отримання або продовження.
2. Які вимоги щодо подання документів до органу ліцензування, засвідчених електронним цифровим підписом.
Щодо питання 1 повідомляємо, що порядок та механізм видачі, подовження дії, переоформлення, призупинення та анулювання ліцензій, зокрема на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами визначено Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон № 481) (зі змінами).
Статтею 15 Закону № 481 встановлено, що ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної сплати за ліцензію.
У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має намір отримати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю, зокрема, тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!