Щодо надання податкової консультації стосовно застосування реєстратора розрахункових операцій

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 29.07.2021 №2922/ІПК/99-00-07-05-01-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 29.07.2021

Номер 2922/ІПК/99-00-07-05-01-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
29.07.2021 N 2922/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо надання податкової консультації стосовно застосування реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до звернення, підприємець знаходиться на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку другої групи та планує здійснювати діяльність у сфері торгівлі.
Підприємець просить надати роз'яснення щодо правових засад застосування РРО та просить надати відповідь на наступні питання звернення:
Коли і яким чином необхідно проводити розрахункову операцію через РРО, якщо відправка товару здійснюється через декілька днів після оплати товару (наприклад: оплата товару відбувалась через платіжну систему LiqPay 01 травня, а відправка товару відбудеться 05 травня)?
Коли і яким чином необхідно проводити розрахункову операцію через РРО, якщо оплата товару відбудеться після його отримання покупцем (наприклад: товар відправили 01 травня, а оплата відбудеться через систему дистанційного обслуговування Приват24, Ощад24 тощо 05 травня)?
Яким чином проводити розрахункову операцію через РРО, якщо часткова передоплата за товар надійшла з використанням платіжних карток, а остаточна оплата за товар здійснюється на поштовому відділенні готівкою?
Як діяти в ситуації, коли покупець здійснив часткову передоплату за товар через систему дистанційного обслуговування Приват24, продавець провів цю оплату через РРО, але покупець не з'явився на поштове відділення для отримання замовлення і остаточного розрахунку за товар або відмовився від замовлення, якщо в такому разі авансовий платіж не повертається?
Згідно із статтею 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до вимог статті 21 Кодексу посадові та службові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.
Підпунктом 14.1.172-1пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що індивідуальна податкова консультація, це роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.
Згідно з пунктом 52.1 статті 52 Кодексу, за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контролюючий орган, визначений підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:
найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);
підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;
дату звернення.
Оскільки, звернення не містить інформації щодо запропонованих покупцям (споживачам) можливих способів оплати товарів, які Підприємець зазначив на сайті Інтернет-магазину, з використанням якого ведеться господарська діяльність, не надав інформації про товари, що в контексті звернення реалізуються в мережі Інтернет, та в попередніх податкових періодах не перевищив граничний обсяг доходу, встановлений для цілей застосування РРО/програмного РРО, у ДПС відсутня необхідна інформація для надання відповіді по суті заданих питань.
Так, надаємо відповідь виходячи із загальних норм законодавства.
Встановлення норм щодо незастосування РРО допускається тільки Кодексом.
Згідно з пунктом 296.10 статті 296 Кодексу реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
Пунктом 61 підрозділу 10 інших перехідних положень розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
У разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, застосування РРО та/або ПРРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО та/або ПРРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання, як платника єдиного податку.
З урахуванням викладеного повідомляємо, що за умови здійснення розрахункових операцій у розумінні Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР " Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), обов'язок застосовувати РРО виникне у разі перевищення Вами в календарному році обсягу доходу, встановленого Кодексом, та/або здійснення визначених Пунктом 61 підрозділу 10 розділу XX "Інші перехідні положення" Кодексу видів діяльності.
Тобто, за умови нездійснення видів діяльності, визначених Пунктом 61 підрозділу 10 розділу XX "Інші перехідні положення" Кодексу, та неперевищення обсягу доходу, визначеного Кодексом для цілей застосування РРО, Ви можете здійснювати свою господарську діяльність без застосування РРО при отриманні оплати, як в готівковій так і безготівковій формі.
Враховуючи зазначене та, як відповідь на питання 1, повідомляємо, що РРО та/або програмний РРО застосовується при здійсненні розрахункової операції з дотриманням вимог ст. 3 Закону N 265 та у Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29048 (далі - Порядок N 547).
Отже, оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару, з подальшим його врученням або направленням його електронної копії покупцю, повинно бути здійснено не пізніше наступного робочого дня на підставі виписки про рух коштів на рахунку, з дотриманням хронології здійснення розрахункових операцій.
У відповідь на питання 2 зазначаємо, що РРО застосовується на підставі виписки фінансової установи про рух коштів на рахунках Підприємця та з дотриманням вимог Порядку N 547.
Щодо питання 3 повідомляємо, що у разі доставки товару поштою (кур'єрською службою) та проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит, необхідно забезпечити надання покупцеві разом з товаром розрахункового документа встановленої форми та змісту із позначенням у ньому форми оплати "кредит/післяплата/відстрочка платежу".
За своєю суттю договір купівлі-продажу є невід'ємною частиною ведення господарської діяльності у сфері торгівлі, а використання будь-яких платіжних сервісів лише спрощує проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет. Таким чином, дії суб'єктів господарювання, у ситуації наведеній впитанні 4, мають відповідати договору укладеному між покупцем та продавцем в усній чи письмовій формі, внаслідок якого продавцем і була отримана часткова передплата за товари, та не можуть суперечити нормам Цивільного та Господарського кодексів, які встановлюють права та обов'язки учасників господарських відносин.
Спірні питання щодо виконання своїх обов'язків сторонами господарських відносин вирішуються в судовому порядку та не відносяться до компетенції ДПС.
У відповідності до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер, діє в межах законодавства, яке було чинним на момент надання такої консультаціїі може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
29.07.2021 N 2922/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо надання податкової консультації стосовно застосування реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до звернення, підприємець знаходиться на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку другої групи та планує здійснювати діяльність у сфері торгівлі.
Підприємець просить надати роз'яснення щодо правових засад застосування РРО та просить надати відповідь на наступні питання звернення:
Коли і яким чином необхідно проводити розрахункову операцію через РРО, якщо відправка товару здійснюється через декілька днів після оплати товару (наприклад: оплата товару відбувалась через платіжну систему LiqPay 01 травня, а відправка товару відбудеться 05 травня)?
Коли і яким чином необхідно проводити розрахункову операцію через РРО, якщо оплата товару відбудеться після його отримання покупцем (наприклад: товар відправили 01 травня, а оплата відбудеться через систему дистанційного обслуговування Приват24, Ощад24 тощо 05 травня)?
Яким чином проводити розрахункову операцію через РРО, якщо часткова передоплата за товар надійшла з використанням платіжних карток, а остаточна оплата за товар здійснюється на поштовому відділенні готівкою?
Як діяти в ситуації, коли покупець здійснив часткову передоплату за товар через систему дистанційного обслуговування Приват24, продавець провів цю оплату через РРО, але покупець не з'явився на поштове відділення для отримання замовлення і остаточного розрахунку за товар або відмовився від замовлення, якщо в такому разі авансовий платіж не повертається?
Згідно із статтею 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

30 днiв передплати безкоштовно!