• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про надання розяснення

Державна податкова служба України | Лист від 24.10.2022 № 12876/7/99-00-18-0-02-07
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 24.10.2022
 • Номер: 12876/7/99-00-18-0-02-07
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 24.10.2022
 • Номер: 12876/7/99-00-18-0-02-07
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
24.10.2022 № 12876/7/99-00-18-0-02-07
Головні управління ДПС
в областях, м. Києві,
міжрегіональні управління ДПС
по роботі з ВПП
(Витяг)
З метою здійснення належного контролю та координації роботи комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональних управлінь по роботі з великими платниками податків ДПС (далі - комісії регіонального рівня) Департаментом управління ризиками ДПС (далі - Департамент) проведено аналіз щодо належного зазначення комісіями регіонального рівня підстав, відповідно до яких встановлено відповідність платників податку пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку та виявлено наступне.
Відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 зі змінами (далі - Порядок), питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісіями регіонального рівня. У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.
За результатами аналізу даних підсистеми "Журнал ризикових платників ДПС" ІС "Податковий блок" встановлено, що протягом 2022 року регіональними комісіями прийнято понад 11 тис. рішень про відповідність платників податку критеріям ризиковості, з них понад 6 тис. рішень про відповідність пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку. Встановлено, що окремими регіональними комісіями в прийнятих рішеннях не зазначено деталізованої інформації в підставах, відповідно до яких прийнято рішення про відповідність платників податку пункту 8 критеріїв ризиковості. Так, у 820 рішеннях вказано підставу шляхом дублювання змісту пункту 8 критеріїв ризиковості, у 326 зазначено підставу "встановлено наявність ризикових операцій з платниками, що перебувають в переліку ризикових", в 56 - підстава "дані Єдиного реєстру податкових накладних", у 36 - "упередження формування та розповсюдження ймовірного ризикового кредиту".
При отриманні таких рішень, які не містять чіткої податкової інформації в зазначених підставах, платники не володіють конкретною причиною віднесення їх до переліку ризикової категорії.
З метою належної організації роботи, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та покращення рівня обізнаності платників податку щодо причин віднесення їх до категорії ризикових, зобов'язую голів регіональних комісій забезпечити належне заповнення детальної інформації та обгрунтування підстав прийняття рішень про відповідність пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку.
Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, що передбачають здійснення різних фінансово-господарських операцій, документальне оформлення яких враховує специфіку окремого виду діяльності суб'єкта господарювання. Тому необхідно зазначати тип операції (придбання/реалізація), період її здійснення, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП операції, визначеної як ризикової, встановлення невідповідності придбаного товару реалізованому, недостатньої кількості трудових ресурсів тощо.
Звертаю увагу, що нормами діючого Порядку забезпечено можливість заповнення детальної інформації та обгрунтування підстав для їх прийняття у формі рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку у визначеному полі довільного формату.