Щодо застосування положень пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Податкового кодексу України, якою встановлюються умови для звільнення від оподаткування доходів (прибутку) контрольованих іноземних компаній

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.07.2021 №2774/ІПК/99-00-21-02-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.07.2021

Номер 2774/ІПК/99-00-21-02-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.07.2021 N 2774/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування положень пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), якою встановлюються умови для звільнення від оподаткування доходів (прибутку) контрольованих іноземних компаній, та керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.
Заявник у зверненні зазначає, що він є юридичною особою - резидентом України, що розглядає можливість придбання частки у розмірі 50 відс. статутного капіталу іноземної юридичної особи, що зареєстрована відповідно до законодавства Князівства Андора.
З урахуванням вищевикладеного, заявник просить підтвердити правильність висновків, що незважаючи на відсутність між Україною та Князівством Андора чинного договору про уникнення подвійного оподаткування, той факт, що для України та країни реєстрації КІК набула чинності Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах повністю задовольняє одну з умов для звільнення прибутку КІК від оподаткування, а саме умову, визначену пп. "а" пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Кодексу.
Законом України від 16.01.2020 р. N 466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" Кодекс доповнено ст. 39-2, якою починаючи з 01.01.2022 р., запроваджуються нові об'єкти оподаткування, зокрема, прибуток контрольованої іноземної компанії (далі - КІК), а також визначаються платники податку щодо прибутку такої компанії.
Так, відповідно до пп. 39-2.1.1 п. 39-2.1 ст. 39-2 Кодексу контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
Пунктом 39-2.2 ст. 39-2 Кодексу визначено особливості оподаткування прибутку КІК. Так, об'єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею.
При цьому, норми ст. 39-2 Кодексу передбачають перелік умов, у разі дотримання яких скоригований прибуток КІК не включається до бази оподаткування контролера.
Так, відповідно до пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Кодексу скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання таких умов:
а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
б) виконується будь-яка з таких умов:
КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену п. 136.1 ст. 136 Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п'ять відсоткових пунктів, або
частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів КІК із всіх джерел.
Отже, однією з обов'язкових умов щодо невключення скоригованого прибутку КІК до бази оподаткування контролюючої особи є наявність між Україною та юрисдикцією КІК чинного договору про уникнення подвійного оподаткування або чинного договору про обмін податковою інформацією.
Разом з тим, Україна та Князівство Андора не підписали договір про уникнення подвійного оподаткування, однак Україна та Князівство Андора є учасниками Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, яку ратифіковано Законом України від 17 грудня 2008 року N 677-VІІ (далі - Конвенція).
Так, Конвенція є багатостороннім інструментом, який передбачає усі можливі форми адміністративного співробітництва між державами у податковій сфері, зокрема з метою боротьби з ухиленням від сплати податків та розмиванням податкової бази. Конвенція охоплює всі види податків, встановлює порядок обміну податковою інформацією між компетентними органами держав - учасниць Конвенції (включаючи обмін за запитом, спонтанний та автоматичний обмін), а також передбачає такі форми взаємної податкової співпраці, як проведення податкових перевірок за кордоном, здійснення одночасних податкових перевірок та надання допомоги в стягненні податків, а також при стягненні податкової заборгованості.
Наразі учасниками Конвенції є 141 юрисдикція. Для України, яка приєдналась до Конвенції, вона є чинною з 01.07.2009 р., в з 01.09.2013 р. набув чинності Протокол про внесення змін і доповнень до Конвенції, ратифікований Законом України від 11.01.2013 р. N 21-VII.
Як зазначалось вище, відповідно пп. "а" пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Кодексу однією з умов невключення скоригованого прибутку КІК до загального оподатковуваного доходу контролюючої особи є факт наявності між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК чинного договору про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією.
При цьому вказана норма Кодексу не містить пряме посилання на Конвенцію як про договір, наявність якого є підставою для звільнення від оподаткування, передбаченого цією нормою, і головне - в ній не вказується мета, задля якої існує необхідність в наявності договору про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією (оскільки мета застосування кожного з цих договорів, в тому чи іншому випадку, може суттєво відрізнятися одна від одної).
Отже вважаємо, що у разі відсутності між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК чинного договору про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією, наявність лише чинної Конвенції не дає підстав щодо звільнення від оподаткування скоригованого прибутку КІК.
Відповідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.07.2021 N 2774/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування положень пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), якою встановлюються умови для звільнення від оподаткування доходів (прибутку) контрольованих іноземних компаній, та керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.
Заявник у зверненні зазначає, що він є юридичною особою - резидентом України, що розглядає можливість придбання частки у розмірі 50 відс. статутного капіталу іноземної юридичної особи, що зареєстрована відповідно до законодавства Князівства Андора.
З урахуванням вищевикладеного, заявник просить підтвердити правильність висновків, що незважаючи на відсутність між Україною та Князівством Андора чинного договору про уникнення подвійного оподаткування, той факт, що для України та країни реєстрації КІК набула чинності Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах повністю задовольняє одну з умов для звільнення прибутку КІК від оподаткування, а саме умову, визначену пп. "а" пп. 39-2.4.1 п. 39-2.4 ст. 39-2 Кодексу.
Законом України від 16.01.2020 р. N 466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" Кодекс доповнено ст. 39-2, якою починаючи з 01.01.2022 р., запроваджуються нові об'єкти оподаткування, зокрема, прибуток контрольованої іноземної компанії (далі - КІК), а також визначаються платники податку щодо прибутку такої компанії.
Так, відповідно до пп. 39-2.1.1 п. 39-2.1 ст. 39-2 Кодексу контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.

30 днiв передплати безкоштовно!