• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо відповідності тексту міжнародній основі

Державна митна служба України  | Лист від 21.02.2011 № 11/7-10.16/2767-ЕП
Реквізити
 • Видавник: Державна митна служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 21.02.2011
 • Номер: 11/7-10.16/2767-ЕП
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна митна служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 21.02.2011
 • Номер: 11/7-10.16/2767-ЕП
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
21.02.2011 N 11/7-10.16/2767-ЕП
Начальникам регіональних
митниць, митниць
Центральне митне управління
лабораторних досліджень
та експертної роботи
Щодо відповідності тексту міжнародній основі
У зв'язку з виявленням технічної помилки тексту УКТЗЕД в Законі України від 05.04.2001 N 2371-III "Про Митний тариф України", в редакції Закону України від 21.12.2010 N 2829-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" з метою використання у роботі та інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в установленому порядку, повідомляємо про наступне.
Відповідно до статті 312 Митного кодексу України, пункту 4 Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1863, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, яким є Держмитслужба України, здійснює та забезпечує ведення, у тому числі тлумачення міжнародних основ УКТЗЕД.
Положенням першого абзацу Митного тарифу України, який є додатком до Закону України від 05.04.2001 N 2371-III "Про Митний тариф України", в редакції Закону України від 21.12.2010 N 2829-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України", передбачено, що у разі, якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) по відношенню до її міжнародних частин - Гармонізованої системи опису та кодування товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу виявлено неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з офіційної мови оригіналу на українську мову, назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.
В текстовому описі підпозиції з одним дефісом в межах товарної позиції 1902 по відношенню до міжнародної основи:
текстовий опис:
"- вироби з макаронного тіста, начинені, неварені або не приготовлені іншим способом",
що відповідає тексту Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації
"- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared",
слід читати:
"- вироби з макаронного тіста, не начинені, неварені або не приготовлені іншим способом".
Заступник Голови Служби С.М.Сьомка
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua