Про включення до доходу юрособи - єдинника ІІІ групи курсових різниць

Державна податкова служба України Розяснення від 27.04.2022
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Розяснення

Дата 27.04.2022

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 27.04.2022 р.
Про включення до доходу юрособи - єдинника ІІІ групи курсових різниць
Чи включаються до доходу юрособи - єдинника ІІІ групи курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти?
Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до пп. 2 п./292.1 ст./292 Податкового кодексу України від 02/грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) доходом юридичної особи/- платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.
Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2, 44.3 ст./44 ПКУ (абзац п'ятий п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
Юридичні особи - платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац третій п. 44.2 ст./44 ПКУ).
Зокрема, наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39 зі змінами та доповненнями затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (далі - НП(С)БО 25).
Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (п. 9 розд. І НП(С)БО 25).
Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" (далі - НП(С)БО 21), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. №193 зі змінами та доповненнями.
Згідно з п. 4 НП(С)БО 21 курсова різниця/- різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу (пп. "а" п. 7 НП(С)БО/21).
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня (абзац перший п. 8 НП(С)БО 21).
Отже, юридична особа - платник єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку.
У податковій декларації юридичної особи/- платника єдиного податку зазначається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від'ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 27.04.2022 р.
Про включення до доходу юрособи - єдинника ІІІ групи курсових різниць
Чи включаються до доходу юрособи - єдинника ІІІ групи курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти?
Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до пп. 2 п./292.1 ст./292 Податкового кодексу України від 02/грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) доходом юридичної особи/- платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.
Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2, 44.3 ст./44 ПКУ (абзац п'ятий п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
Юридичні особи - платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац третій п. 44.2 ст./44 ПКУ).
Зокрема, наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39 зі змінами та доповненнями затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (далі - НП(С)БО 25).
Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (п. 9 розд. І НП(С)БО 25).

30 днiв передплати безкоштовно!