Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), до операцій з постачання на митній території України товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)

Державна податкова служба України Податкова консультація від 22.06.2020 №2488/6/99-00-05-06-02-06/ІПК
Остання редакція від 22.06.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 22.06.2020

Номер 2488/6/99-00-05-06-02-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
22.06.2020 N 2488/6/99-00-05-06-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), до операцій з постачання на митній території України товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, товариство здійснює виготовлення дезінфекційного засобу "Нукдез плюс", якій згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідає УКТ ЗЕД 3808.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються пунктом 1.1 статті 1 ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу. Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (далі - Закон N 540-IX), викладено в новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ.
Відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (з урахуванням внесених змін) від оподаткування податком на додану вартість звільняються такі операції:
ввезення на митну територію України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
Норми пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ застосовуються до операцій, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224 (далі - Перелік N 224) з урахуванням змін та доповнень, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року N 271 (далі - Постанова N 271), затверджений Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на які розповсюджується режим звільнення від оподаткування, встановлений пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
Отже, режим звільнення від оподаткування застосовується:
з 17 березня 2020 року до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 (в редакції, до внесення доповнень Постановою N 271);
з 15 квітня 2020 року до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224, в тому числі з урахуванням Постанови N 271.
Операції з постачання товарів на митній території України, які здійснюються після 17 березня 2020 року (15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271), звільняються від оподаткування незалежно від періоду, коли такі товари було виготовлено чи придбано на митній території України або ввезено на митну територію України (до дати запровадження пільги з оподаткування чи після такої дати).
Щодо операцій, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, не застосовуються норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 розділу V ПКУ.
Операції з постачання товарів на митній території України, які здійснюються після 17 березня 2020 року (15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271), звільняються від оподаткування незалежно від періоду, коли такі товари було виготовлено чи придбано на митній території України або ввезено на митну територію України (до дати запровадження пільги з оподаткування чи після такої дати).
Щодо питань 1 та 3
До Переліку N 224 (в редакції, до внесення доповнень Постановою N 271) включено, у тому числі, лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, дезінфекційні засоби і антисептики з переліком найменувань (назв товару (основного компоненту)) відповідних засобів/виробів. Головним критерієм для застосування пільги з оподаткування, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, є включення товару до Переліку N 224. При цьому згідно з примітками до Переліку N 224 коди згідно з УКТ ЗЕД наводяться у Переліку N 224 довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування податком на додану вартість та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в Переліку N 224.
Для цілей Переліку N 224 термін "дезінфекційні засоби" використовується у значенні, наведеному в Законі України від 06 квітня 2000 року N 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб" (далі - Закон N 1645).
Статтею 34 Закону N 1645 визначено, що дезінфекційні засоби - це хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
Виробництво, зберігання, транспортування, застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюються з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.
Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється.
Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року N 908, з урахуванням внесених змін та доповнень (далі - Порядок N 908). Пунктом 4 Порядку N 908 встановлено, що державну реєстрацію (перереєстрацію) засобів проводить Міністерство охорони здоров'я України на підставі поданих документів, зазначених у пункті 5 Порядку N 908, або позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що виданий до моменту набрання чинності порядками дослідження специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) засобів та їх випробування на практиці.
Операції з постачання на митній території України товарів, включених до Переліку N 224, звільняються від оподаткування ПДВ. При здійсненні таких операцій у період з 17 березня 2020 року (з 15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271) і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, податок на додану вартість не нараховується.
Таким чином у разі, якщо товар, про який йдеться у зверненні (дезінфекційний засіб "Нукдез плюс"), відповідає назвам товарів, зазначених у розділі "Дезінфекційні засоби, антисептики та обладнання для проведення дезінфекції, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Переліку N 224, а також відповідає вимогам, встановленим Законом N 1645, то операції з постачання такого товару на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ з 17 березня 2020 року (за умови дотримання також інших вимог, визначених у ПКУ і примітках до Переліку N 224).
Якщо вказані у зверненні товари не відповідають вимогам, встановленим Законом N 1645, то з приводу можливості продажу таких товарів на митній території України та правомірності їх застосування, платнику податку доцільно звернутися до МОЗ.
У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, положення пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ та положення статті 199 розділу V ПКУ не застосовуються щодо таких операцій.
Щодо питання 2
Платникам податку, які здійснювали постачання товарів, що включені до Переліку N 224, з нарахуванням ПДВ, слід забезпечити проведення коригування податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій, які були здійснені (відбулася "перша подія") з дати запровадження пільги з оподаткування (з 17 березня 2020 року) до дати набрання чинності Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)" (до 2 квітня 2020 року).
При цьому платники податку мають провести перерахунки, згідно з якими сума ПДВ, що була сплачена (нарахована) у складі вартості придбаних товарів та відображена в податкових накладних, складених щодо операцій із такими товарами, які відбулися в період з 17.03.2020 року до 01.04.2020 року включно, має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартості наступних поставок.
При проведені такого коригування:
- платник податку - постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена з нарахуванням ПДВ, в якому вказати зі знаком "мінус" показники щодо поставлених товарів із Переліку N 224. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) отримувачем (покупцем) товарів;
- платник податку - постачальник повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на операцію з постачання товарів з Переліку N 224, яка звільняється від оподаткування, без нарахування ПДВ.
У випадку, якщо постачання товарів, що включені до переліку N 224, здійснювалось з нарахуванням ПДВ кінцевому споживачу (неплатнику ПДВ), у зв'язку з чим повернення сплаченого податку покупцям неможливе, коригування нарахованих сум податкових зобов'язань безпосереднім продавцем не здійснюється. Відповідна сума ПДВ, одержана від кінцевих споживачів - неплатників податку у складі ціни товарів, враховується таким продавцем при визначення податкових зобов'язань з ПДВ за відповідний звітний період у загальному порядку.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкове консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
22.06.2020 N 2488/6/99-00-05-06-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), до операцій з постачання на митній території України товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, товариство здійснює виготовлення дезінфекційного засобу "Нукдез плюс", якій згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідає УКТ ЗЕД 3808.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються пунктом 1.1 статті 1 ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу. Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (далі - Закон N 540-IX), викладено в новій редакції пункт 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ.
Відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (з урахуванням внесених змін) від оподаткування податком на додану вартість звільняються такі операції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!