Щодо можливості отримання компенсації за відпустку, не використану через хворобу

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Лист від 15.10.2020 №3512-06/62457-09
Реквізити

Видавник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Лист

Дата 15.10.2020

Номер 3512-06/62457-09

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.10.2020 N 3512-06/62457-09
Щодо можливості отримання компенсації за відпустку, не використану через хворобу
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуто запит і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 11 Закону України "Про відпустки"(далі - Закон) щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
Якщо непрацездатність настала у період відпустки, відпустка підлягає продовженню на кількість днів, протягом яких працівник відповідно до лікарняного листка був непрацездатний.
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону (частина четверта статті 11 Закону).
Ураховуючи зазначене, настання обставин, зазначених у частині другій статті 11 Закону, не означає, що працівник може на свій розсуд вирішувати питання про перенесення відпустки на період, безпосередньо наступний за днем припинення дії цих обставин. Навіть при продовженні відпустки у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника невикористана частина щорічної відпустки по закінченні зазначених обставин не використовується працівником самостійно, вона має бути надана. Ця частина відпустки надається шляхом видання роботодавцем наказу (розпорядження) на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.
Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 24 Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Як вбачається з наданої у листі інформації, умова щодо використання у відповідному робочому році щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні виконана.
З огляду на викладене, у разі виконання умови щодо використання працівником у відповідному робочому році щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні невикористана частина щорічної відпустки у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника у даному випадку може бути замінена грошовою компенсацією на підставі листка тимчасової непрацездатності, заяви працівника та наказу роботодавця про надання компенсації за невикористану частину відпустки.
Зауважуємо, що у разі якщо дата продовженої відпустки або дата наказу роботодавця про надання компенсації за невикористану частину відпустки припадає на наступний місяць після первинного надання щорічної відпустки, слід розрахувати нову середню заробітну плату згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. N 100 (зі змінами), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати зазначеної компенсації.
При цьому необхідно сторнувати суму відпускних, що припадають на дні тимчасової непрацездатності працівника, нарахувати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та нарахувати суму відпускних за календарні дні продовженої відпустки виходячи з нової середньої зарплати.
Крім того, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу продовженої відпустки або виплати компенсації необхідно врахувати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України "Про доступ до публічної інформації" зазначений запит не належить до запиту на отримання публічної інформації.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно- правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.
Перший заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
Юлія СВИРИДЕНКО
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.10.2020 N 3512-06/62457-09
Щодо можливості отримання компенсації за відпустку, не використану через хворобу
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуто запит і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 11 Закону України "Про відпустки"(далі - Закон) щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
Якщо непрацездатність настала у період відпустки, відпустка підлягає продовженню на кількість днів, протягом яких працівник відповідно до лікарняного листка був непрацездатний.
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону (частина четверта статті 11 Закону).
Ураховуючи зазначене, настання обставин, зазначених у частині другій статті 11 Закону, не означає, що працівник може на свій розсуд вирішувати питання про перенесення відпустки на період, безпосередньо наступний за днем припинення дії цих обставин. Навіть при продовженні відпустки у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника невикористана частина щорічної відпустки по закінченні зазначених обставин не використовується працівником самостійно, вона має бути надана. Ця частина відпустки надається шляхом видання роботодавцем наказу (розпорядження) на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.
Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 24 Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

30 днiв передплати безкоштовно!