Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.06.2021 №2394/ІПК/99-00-09-03-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.06.2021

Номер 2394/ІПК/99-00-09-03-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.06.2021 N 2394/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У зверненні Товариство зазначає, що воно є платником податку на прибуток на загальних підставах, зареєстроване як платник податку на додану вартість має ліцензію на виробництво тютюнових виробів та ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами.
Враховуючи зазначене Товариство запитує:
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, при заповненні форми звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, у розділі I "Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів" такого звіту зазначити інформацію щодо залишків та використання тютюнової сировини?
Якщо так, то у яких саме графах звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі" має бути відображена інформація щодо залишків та використання тютюнової сировини?
У разі, якщо інформацію щодо залишків та використання тютюнової сировини слід відображати в розділі I "Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів" форми звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", то в яких саме графах зазначеного розділу має бути вказана інформація щодо:
отримання тютюнової сировини в результаті технологічного процесу виробництва?
використання тютюнової сировини для виробництва іншої тютюнової сировини та тютюнових виробів?
До зазначених запитань.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначено Законом України від 19.12.1995 р. N 481/95-ВР " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (далі - Закон N 481).
Згідно з ст. 16 Закону N 481 суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом.
Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 р. за N 340/28470 зі змінами та доповненнями (далі - Наказ N 49) затверджено, зокрема, Форму звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі" (далі - Звіт N 1-ОТ) та Порядок її заповнення (далі - Порядок).
Порядком встановлено, що Звіт N 1-ОТ подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДПС за основним місцем обліку в електронній формі.
Відповідно до п. 7 зокрема одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту:
інші тютюнові вироби - млн штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн штук або тонни.
Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання (п. 8 Порядку).
Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції усього за звітний період згідно з додатком до Наказу N 49.
Інформація про залишки тютюнової продукції на кінець звітного місяця подається згідно з розд. І Звіту N 1-ОТ.
Відповідно до п. 3 - 11 розд. ІІ Порядку графи 4 - 12 розд. І Звіту N 1-ОТ заповнюються наступним чином:
у графі 4 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця;
у графі 5 - обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами;
у графі 6 - обсяг придбання тютюнових виробів суб'єктом господарювання тільки у виробника тютюнових виробів;
у графі 7 - обсяг придбання тютюнових виробів суб'єктом господарювання за імпортом;
у графі 8 - обсяг придбання тютюнових виробів суб'єктом господарювання тільки у підприємств оптової торгівлі тютюновими виробами;
у графі 9 - обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період;
у графі 10 - обсяг реалізації тютюнових виробів у роздрібній торгівлі;
у графі 11 - обсяг реалізації тютюнових виробів підприємствам оптової торгівлі;
у графі 12 - обсяг реалізації тютюнових виробів на експорт;
у графі 13 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця;
у графі 14 надаються необхідні пояснення.
Враховуючи зазначене, інформація щодо залишків тютюнової сировини на початок та кінець звітного періоду зазначається у графах 4, 13 та у разі необхідності графі 14 форми Звіту N 1-ОТ.
Також повідомляємо, що згідно з частиною 2 ст. 17 Закону N 481 у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії тягне за собою накладання штрафу у розмірі 17000 гривень.
Поряд з цим інформуємо, що пунктом 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.06.2021 N 2394/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У зверненні Товариство зазначає, що воно є платником податку на прибуток на загальних підставах, зареєстроване як платник податку на додану вартість має ліцензію на виробництво тютюнових виробів та ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами.
Враховуючи зазначене Товариство запитує:
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, при заповненні форми звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, у розділі I "Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів" такого звіту зазначити інформацію щодо залишків та використання тютюнової сировини?
Якщо так, то у яких саме графах звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі" має бути відображена інформація щодо залишків та використання тютюнової сировини?
У разі, якщо інформацію щодо залишків та використання тютюнової сировини слід відображати в розділі I "Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів" форми звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", то в яких саме графах зазначеного розділу має бути вказана інформація щодо:
отримання тютюнової сировини в результаті технологічного процесу виробництва?
використання тютюнової сировини для виробництва іншої тютюнової сировини та тютюнових виробів?
До зазначених запитань.

30 днiв передплати безкоштовно!