Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.06.2021 №2385/ІПК/99-00-09-03-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.06.2021

Номер 2385/ІПК/99-00-09-03-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.06.2021 N 2385/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У зверненні Товариство зазначає, що воно є платником податку на прибуток на загальних підставах, зареєстроване як платник податку на додану вартість, має ліцензію на виробництво тютюнових виробів та ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами.
Враховуючи зазначене Товариство запитує:
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, у формі звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, зазначити інформацію щодо залишків та/або обсягів використання власно виробленої тютюнової сировини?
Якщо так, то у яких саме графах звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" має бути відображена інформація щодо залишків та/або обсягів використання власно виробленої тютюнової сировини?
У разі, якщо інформацію щодо власно виробленої тютюнової сировини слід відображати в розділі I форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, то в якій графі розділу I вказаної форми звіту має бути зазначена інформація щодо обсягів використання власно виробленої тютюнової сировини для виробництва іншої тютюнової сировини та/або тютюнових виробів?
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, в інших графах, крім графи 5 та графи 11 розділу I форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, зазначати інформацію щодо залишків та/або обсягів використання імпортованої тютюнової сировини?
Якщо так, то у яких саме графах звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" (крім графи 5 та графи 11 розділу I) має бути відображена інформація щодо залишків та/або обсягів використання імпортованої тютюнової сировини?
У разі, якщо інформацію щодо імпортованої тютюнової сировини слід відображати в інших графах, ніж графа 5 та графа 11 розділу I форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, то в якій графі розділу I зазначеної форми звіту має бути зазначена інформація про використання імпортованої тютюнової сировини для виробництва іншої тютюнової сировини та/або тютюнових виробів?
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, у формі звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, зазначити інформацію щодо експорту тютюнової сировини?
Якщо так, то у яких саме графах звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" має бути відображена інформація щодо експорту тютюнової сировини?
До зазначених запитань.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначено Законом України від 19.12.1995 р. N 481-ВР " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (далі - Закон N 481).
Згідно з ст. 16 Закону N 481 суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом.
Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 р. за N 340/28470 зі змінами та доповненнями (далі - Наказ N 49) затверджено, зокрема, N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" (далі - Звіт N 3-РС) та Порядок її заповнення (далі - Порядок).
Відповідно до розділу I Порядку:
Звіт N 3-РС подають суб'єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
Звіт N 3-РС в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
Звіт N 3-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
Відповідно до п. 2 розд. ІІ Порядку у графі 3 Звіту N 3-РС зокрема зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту N 3-РС:
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн. штук або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн. штук або тонни.
Електронна форма Звіту N 3-РС передбачає заповнення показників з точністю до шести знаків після коми.
Таким чином при складанні Звіту N 3-РС відображаються показники зокрема тютюнової сировини УКТ ЗЕД 2401, тютюнової сировини УКТ ЗЕД 2403 в млн. штук або тоннах з округленням до шести знаків після коми.
Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку Звіту N 3-РС інформація щодо залишків тютюнової сировини на початок та кінець звітного періоду зазначається у графах:
У графі 4 зазначається залишок продукції власного виробництва.
У графі 5 зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці.
У графі 11 зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини.
У графі 13 надаються необхідні пояснення.
Враховуючи зазначене, інформація щодо залишків тютюнової сировини на початок та кінець звітного періоду зазначається у графах 4, 5, 11 та у разі необхідності графі 13 форми Звіту N 3-РС.
Також повідомляємо, що згідно з частиною 2 ст. 17 Закону N 481 у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії тягне за собою накладання штрафу у розмірі 17000 гривень.
Поряд з цим інформуємо, що пунктом 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.06.2021 N 2385/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У зверненні Товариство зазначає, що воно є платником податку на прибуток на загальних підставах, зареєстроване як платник податку на додану вартість, має ліцензію на виробництво тютюнових виробів та ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами.
Враховуючи зазначене Товариство запитує:
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, у формі звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, зазначити інформацію щодо залишків та/або обсягів використання власно виробленої тютюнової сировини?
Якщо так, то у яких саме графах звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" має бути відображена інформація щодо залишків та/або обсягів використання власно виробленої тютюнової сировини?
У разі, якщо інформацію щодо власно виробленої тютюнової сировини слід відображати в розділі I форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, то в якій графі розділу I вказаної форми звіту має бути зазначена інформація щодо обсягів використання власно виробленої тютюнової сировини для виробництва іншої тютюнової сировини та/або тютюнових виробів?
Чи зобов'язані суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами, в інших графах, крім графи 5 та графи 11 розділу I форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49, зазначати інформацію щодо залишків та/або обсягів використання імпортованої тютюнової сировини?

30 днiв передплати безкоштовно!