Щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

Державна податкова служба України Податкова консультація від 26.05.2020 №2198/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Остання редакція від 26.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 26.05.2020

Номер 2198/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.05.2020 N 2198/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник податку здійснює продаж лікарських засобів та медичних виробів населенню (далі - кінцеві споживачі) та закладам охорони здоров'я через аптечну мережу.
Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділами І, V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Відповідно до підпунктів "а" і "в" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу, а також операції з ввезення товарів на митну територію України.
Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексом термін та надати покупцю за його вимогою (пункти 201.1 та 201.10 статті 201 Кодексу).
Згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (з урахуванням внесених змін) від оподаткування податком на додану вартість звільняються такі операції:
з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
У разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, положення пункту 198.5 статті 198 Кодексу та положення статті 199 Кодексу не застосовуються щодо таких операцій.
Норми пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовуються до операцій, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОУГО-19), на які розповсюджується режим звільнення від оподаткування, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224, яка прийнята на виконання саме пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, та доповнено окремими товарними позиціями постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року N 271, яка набула чинності 15.04.2020 р. (далі - Перелік N 224, Постанова N 271).
Режим звільнення від оподаткування застосовується:
- з 17 березня 2020 року - до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 в редакції, до внесення доповнень Постановою N 271;
- з 15 квітня 2020 року - до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224, в тому числі з урахуванням Постанови N 271.
Щодо питань 1 і 2
Вартість товарів, що включені до Переліку N 224 (у тому числі якщо такі товари реалізуються аптечними установами), повинна визначатися без ПДВ з дати запровадження пільги з оподаткування, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину. Ця вимога законодавства застосовується незалежно від того, кому здійснюється постачання таких товарів - платникам ПДВ чи кінцевим споживачам, а також незалежно від того, з ПДВ чи без ПДВ були придбані такі товари.
Таким чином, продаж товарів, включених до Переліку N 224, через аптечну мережу як кінцевим споживачам, так і організаціям та підприємствам (у тому числі закладам охорони здоров'я), здійснюється без нарахування ПДВ починаючи з 17 березня 2020 року (для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271 - з 15 квітня 2020 року) і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину.
Платникам податку, які в періоді дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ товарів, включених до Переліку N 224, здійснювали постачання таких товарів на митній території України з нарахуванням ПДВ, слід забезпечити проведення перерахунків, згідно з якими сума ПДВ, що була нарахована у складі вартості поставлених ними товарів та відображена в податкових накладних, складених щодо операцій із такими товарами, які відбулися в період дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ, має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартості наступних поставок.
У випадку, якщо постачання товарів, що включені до Переліку N 224, здійснювалось з нарахуванням ПДВ кінцевому споживачу - неплатнику ПДВ, у зв'язку з чим повернення сплаченого податку покупцям неможливе, коригування нарахованих сум податкових зобов'язань безпосередньо продавцем не здійснюється.
Щодо питання 3
Відповідна сума ПДВ, одержаного від кінцевих споживачів - неплатників податку у складі ціни товарів, включених до Переліку N 224, які були поставлені (реалізовані, продані) з ПДВ у періоді дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ, враховується продавцем при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ за відповідний звітний період та підлягає відображенню (декларуванню) у податковій звітності з ПДВ у загальному порядку.
Щодо питання 4
Правила формування податкового кредиту встановлено статтею 198 ПКУ.
Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг, придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, для отримувача товарів/послуг є податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН).
Отже, якщо платником податку до дати запровадження пільги, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, було придбано з ПДВ товари, які надалі були включені до Переліку N 224, то платник податку за операціями з придбання таких товарів має право віднести суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, до податкового кредиту (за наявності зареєстрованої в ЄРПН відповідної податкової накладної). При цьому якщо товари, за якими такі суми ПДВ включено до податкового кредиту, надалі постачаються без ПДВ у зв'язку із застосуванням пільги, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та/або статті 199 Кодексу за такими товарами не нараховуються.
Якщо товари, включені до Переліку N 224, були придбані з ПДВ у періоді дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ таких товарів, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, то суми ПДВ, сплачені у вартості таких товарів, не можуть бути включені до складу податкового кредиту будь-якого звітного періоду (у тому числі у разі, якщо в порушення норм пункту 71 підрозділу 2 Розділу XX Кодексу надалі такі товари були поставлені з ПДВ у періоді дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ).
Податкові накладні, які були складені постачальниками з ПДВ за такими операціями, вважаються такими, що складені з порушенням (не відповідають вимогам) положень пункту 71 підрозділу 2 Розділу XX Кодексу, а тому, як зазначалося вище, у цьому випадку постачальникам слід забезпечити проведення відповідних перерахунків.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.05.2020 N 2198/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник податку здійснює продаж лікарських засобів та медичних виробів населенню (далі - кінцеві споживачі) та закладам охорони здоров'я через аптечну мережу.
Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділами І, V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Відповідно до підпунктів "а" і "в" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу, а також операції з ввезення товарів на митну територію України.
Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексом термін та надати покупцю за його вимогою (пункти 201.1 та 201.10 статті 201 Кодексу).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!