Про надання податкової консультації з питань застосування РРО

Державна податкова служба України Податкова консультація від 25.05.2020 №2185/6/99-00-05-04-01-06/ІПК
Остання редакція від 25.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 25.05.2020

Номер 2185/6/99-00-05-04-01-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.05.2020 N 2185/6/99-00-05-04-01-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула запит фізичної особи - підприємця (далі - Підприємець) про надання податкової консультації з питань застосування РРО та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до листа Підприємець є платником єдиного податку другої групи та провадить господарську діяльність у сфері громадського харчування.
Враховуючи обсяг мого доходу у 2019 році, чи маю я право здійснювати розрахункові операції у 2020 році без використання РРО, якщо обсяг мого доходу у 2020 році не перевищуватиме 1 000 000 (один мільйон) гривень?
У випадку, якщо обсяг мого доходу у 2020 році перевищить 1 000 0 00 (один мільйон) гривень, коли виникає обов'язок використання РРО: з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення чи одразу після перевищення вказаного ліміту доходу?
У випадку, якщо обсяг мого доходу у 2020 році перевищить 1 000 000 (один мільйон) гривень, чи вважатиметься порушенням вимог законодавства та чи передбачено накладення на мене фінансових санкцій або штрафних санкцій за здійснення мною розрахункових операцій без використання РРО протягом періоду від моменту такого перевищення до першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення?
Якщо, наприклад, враховуючи обсяг мого доходу за 2019 рік, протягом першого кварталу 2020 року обсяг мого доходу склав 0 (нуль) гривень, за підсумком другого кварталу обсяг мого доходу складе 10 000 (десять тисяч) гривень, 01.08.2020 р. мій обсяг доходу за 2020 рік перевищить 1 000 000 (один мільйон) гривень, дохід за період з 01.08.2020 р. по 30.09.2020 р. складе 2 900 000 (два мільйони дев'ятсот тисяч) гривень:
обов'язок використання РРО в мене виникне з 01.07.2020, з 01.08.2020 чи з 01.10.2020 року?
чи вважатиметься порушенням вимог законодавства проведення розрахункових операцій на суму 2 900 000 (два мільйони дев'ятсот тисяч) гривень за період з 01.08.2020 р. по 30.09.2020 р. без застосування РРО?
Відповідно до пункту 296.10 статті 296 Кодексу реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) не застосовуються платниками єдиного податку:
першої групи;
другої - четвертої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Законом N 265 визначено правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.
Пунктом 6 статті 9 Закону N 265 визначено, що РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.
Також РРО не застосовуються у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку, а також шляхом безпосереднього внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок).
Отже фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, при здійсненні розрахункових операцій виключно у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку, а також шляхом внесеная готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок) можуть не застосовувати РРО незалежно від виду діяльності та обсягу отриманого доходу.
Водночас, фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, у разі перевищення обсягу доходу у календарному році більше 1 000 000 гривень зобов'язані з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, або перейти виключно на безготівкову форму розрахунків, або розпочати застосування РРО (якщо в подальшому розрахунки будуть здійснюватися готівковими коштами, платіжними картками, платіжними чеками, жетонами тощо).
Зважаючи на викладене та наведені Підприємцем приклади повідомляємо таке.
Щодо питання 1.
З урахуванням обсягу доходу за 2019 рік Підприємець має право здійснювати розрахункові операції у 2020 році без використання РРО у разі, якщо обсяг доходу Підприємця у 2020 році не перевищуватиме 1 000 000 гривень.
Щодо питання 2.
У разі перевищення у 2020 році обсягу доходу 1 000 000 грн. Підприємець зобов'язаний з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, розпочати використання РРО або перейти виключно на безготівкову форму розрахунків.
Щодо питання 3.
У разі перевищення Підприємцем у 2020 році обсягу доходу 1 000 000 грн. здійснення розрахункових операцій без використання РРО протягом періоду від моменту такого перевищення до першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, не є порушенням вимог чинного законодавства, в зв'язку з чим підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій відсутні.
Щодо питання 4.
У разі перевищення 01.08.2020 р. обсягу доходу 1 000 000 грн. Підприємець зобов'язаний з 01.10.2020 р. розпочати використання РРО або перейти виключно на безготівкову форму розрахунків. При цьому, здійснення розрахункових операцій на суму 2 900 000 грн. за період з 01.08.2020 р. по 30.09.2020 р. без застосування РРО не вважатиметься порушенням вимог законодавства.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.05.2020 N 2185/6/99-00-05-04-01-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула запит фізичної особи - підприємця (далі - Підприємець) про надання податкової консультації з питань застосування РРО та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до листа Підприємець є платником єдиного податку другої групи та провадить господарську діяльність у сфері громадського харчування.
Враховуючи обсяг мого доходу у 2019 році, чи маю я право здійснювати розрахункові операції у 2020 році без використання РРО, якщо обсяг мого доходу у 2020 році не перевищуватиме 1 000 000 (один мільйон) гривень?
У випадку, якщо обсяг мого доходу у 2020 році перевищить 1 000 0 00 (один мільйон) гривень, коли виникає обов'язок використання РРО: з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення чи одразу після перевищення вказаного ліміту доходу?
У випадку, якщо обсяг мого доходу у 2020 році перевищить 1 000 000 (один мільйон) гривень, чи вважатиметься порушенням вимог законодавства та чи передбачено накладення на мене фінансових санкцій або штрафних санкцій за здійснення мною розрахункових операцій без використання РРО протягом періоду від моменту такого перевищення до першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення?
Якщо, наприклад, враховуючи обсяг мого доходу за 2019 рік, протягом першого кварталу 2020 року обсяг мого доходу склав 0 (нуль) гривень, за підсумком другого кварталу обсяг мого доходу складе 10 000 (десять тисяч) гривень, 01.08.2020 р. мій обсяг доходу за 2020 рік перевищить 1 000 000 (один мільйон) гривень, дохід за період з 01.08.2020 р. по 30.09.2020 р. складе 2 900 000 (два мільйони дев'ятсот тисяч) гривень:
обов'язок використання РРО в мене виникне з 01.07.2020, з 01.08.2020 чи з 01.10.2020 року?
чи вважатиметься порушенням вимог законодавства проведення розрахункових операцій на суму 2 900 000 (два мільйони дев'ятсот тисяч) гривень за період з 01.08.2020 р. по 30.09.2020 р. без застосування РРО?

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!